Meteen naar de content

Migranten die drugs gebruiken in de EU

In heel Europa overleven migranten noodgedwongen op straat of in andere onveilige en onzekere omstandigheden. Zij komen in aanraking met andere groepen dak- en thuislozen en er wordt drugs gebruikt om het harde leven op straat te kunnen verdragen. In sommige Europese steden groeit de groep nieuwe daklozen zo snel, dat er zorgwekkende situaties ontstaan.

    Onderzoekslanden Nederland België Spanje Griekenland Duitsland Frankrijk

Verschillende risicofactoren verhogen de kwetsbaarheid van (nieuwe) groepen migranten voor problematisch druggebruik. Deze risicofactoren zijn onder andere traumatische ervaringen, maatschappelijke isolatie, werkloosheid en armoede. Diensten en gemeenten in de hele Europese Unie staan voor de uitdaging om in de nijpende behoeften van deze migranten te voorzien.

Een beter begrip van de behoeften van kwetsbare migranten die drugs gebruiken, kan helpen om de zorg op regionaal niveau in heel Europa verbeteren. In dit project werken zeven partners in Europa aan het verbeteren van de toegang tot (harm reduction) diensten voor migranten.

Magazine

Lees alles over gemarginaliseerde migranten en druggebruik in de EU. Dit magazine geeft een overzicht van de bevindingen en aanbevelingen van het project en hoopt te inspireren tot beter beleid en toegang tot harm reduction en gezondheidszorg.

migrants magazine

Veel migranten die drugs gebruiken in de EU hebben specifieke behoeften die verband houden met hun migratie.

Deskundigen uit het maatschappelijk middenveld in Europa

kennislacunes over druggebruik en migratie

Dit project richt zich op het opvullen van gaten in kennis- en praktijkervaring rond drugsgebruik en migratie in Europa. De algemene doelstelling van het project ‘SEMID-EU’ is het verbeteren van het welzijn en het verminderen van de gezondheidsschade van kwetsbare migranten die drugs gebruiken door:

  • Het verbeteren van kennis en begrip bij beleidsmakers en hulpverleners
  • Versterking van de capaciteiten van de gezondheidszorg en ondersteunende diensten die met deze groepen werken

Het project is georganiseerd rond vier onderdelen die met elkaar verbonden zijn en op elkaar voortbouwen:

  1. De situatie onderzoeken
  2. Het in kaart brengen van lokale behoeften onder groepen migranten en het harm reduction aanbod in Amsterdam, Athene, Berlijn en Parijs
  3. Het ontwikkeling van beleidsaanbevelingen, toolkits en praktische richtlijnen
  4. Implementatie in het veld

Een breed scala aan activiteiten en methoden zal binnen dit project gebruikt worden: van literatuuronderzoek tot interviews en focusgroepdiscussies, en van lokale workshops tot webinars en symposia.

Wilt u meer te weten te komen over dit project? Neem dan gerust contact op met projectleider Ingrid Bakker. In de loop van de projectperiode zullen we verschillende uitkomsten en resultaten beschikbaar maken en maken we verbinding met de vele partijen die met migranten in de EU werken.

ingrid 2
Neem contact op met Ingrid Bakker
i.bakker@mainline.nl

uitkomsten

partners en Financiering

Dit project is een samenwerking tussen Correlation European Harm Reduction Network, Gaia Paris, Fixpunkt, IS Global Barcelona Institute for Global Health, Positive Voice, Universiteit Gent en Mainline. Dit project werd gefinancierd door het European Union’s Justice Programme — Drugs Policy Initiatives.

Gerelateerde
projecten

Steeds vaker hebben maatschappelijke opvanglocaties voor dak- en thuislozen te maken met ernstig verwarde personen. Regelmatig gebruiken deze personen ook drugs en/of alcohol en soms is er ook sprake van psychiatrische issues, trauma en/of een lichte verstandelijke beperking. Om professionals...
Bekijk project