Meteen naar de content

Mainline magazine

Het magazine over drugs en gezondheid

Mainline magazine

Het Mainline magazine is al meer dan 30 jaar hét tijdschrift over drugs, gezondheid en de straat. Voor en met mensen die drugs gebruiken. De Mainline heeft een oplage van 10.000. De magazines worden gedistribueerd onder mensen die drugs gebruiken, professionals en drughulpverleningsplekken door heel Nederland.

Ook verspreiden de veldwerkers van Mainline de magazines op plekken waar mensen die drugs gebruiken zijn.

herkenning en voorlichting

Mainline is nooit belerend en de artikelen zijn gebaseerd op veldwerk. De toon en inhoud van de artikelen sluiten aan bij het kennisniveau en de leefwereld van mensen die drugs gebruiken in Nederland.

De achterliggende gedachte is om door middel van het magazine het zelfbeeld van gebruikers te versterken en harm reduction tips te geven. Ervaring leert dat de onderwerpen in het tijdschrift voor veldwerkers een belangrijk aanknopingspunt vormen voor gesprekken met moeilijk te bereiken groepen van mensen die drugs gebruiken.

magazine #4 2023

De vierde en laatste Mainline van 2023 gaat in op een ongemakkelijk onderwerp: kinderen en druggebruik. We spraken met veel ‘kinderen van’ over wat de verslaving van (een van) hun ouders voor hun levens heeft betekent. Ook zochten we uit wat nu de invloed van gebruik tijdens een zwangerschap is, en verzamelden tips over hoe gebruik en het opvoeden van kinderen gecombineerd kan worden.

mainline 202304 drugs en kinderen