Meteen naar de content

Informatie voor
journalisten

Ben je journalist en wil je in contact met ons komen, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuws? We delen onze kennis op het gebied van drugs en de beleving van mensen die drugs gebruiken graag.

pers

De missie van Mainline is om de gezondheid en maatschappelijke positie van mensen die drugs gebruiken te verbeteren. Dit doen we met respect voor de persoonlijke keuzes en het potentieel van ieder individu. Het hoofddoel is niet om het druggebruik op zichzelf te verminderen, maar om het algehele welzijn te bevorderen. Daarbij biedt harm reduction mensen kansen om controle over hun gebruik en hun leven terug te pakken binnen voor hen haalbare kaders.

Onze expertise

Je kunt ons vragen onze expertise over drugs, gebruik en harm reduction te delen. Bijvoorbeeld over een van de volgende thema’s:

  • Trends in het gebruik van drugs en de belevingswereld van mensen die drugs gebruiken.
  • Verschillende soorten middelen, zoals cocaïne, crystal meth, speed, GHB, 3-MMC, anabole steroïden, opiaten en ketamine.
  • Onderwerpen als druggebruik tijdens seks, drugs en infectieziekten, anabolengebruik, dakloosheid en druggebruik, drugs injecteren en harm reduction bij druggebruik.
  • Internationale ontwikkelingen op het gebied van drugs en gebruik. Mainline werkt in diverse landen, zoals Vietnam, Kenia, Zuid-Afrika en Iran.

Interviews en fact-checking

Onze veldwerkers vertellen regelmatig in de media over drugs en de belevingswereld van mensen die drugs gebruiken. We vinden het belangrijk dat hun perspectief wordt gezien en dat er op een niet-stereotyperende en stigmatiserende manier gesproken wordt over mensen die drugs gebruiken. Ook checken we artikelen over drugs op feitelijkheid.

interview met iemand die drugs gebruikt

We krijgen veel aanvragen van journalisten om hen in contact te brengen met mensen in ons netwerk. Hoewel we het belangrijk vinden dat hun stem wordt gehoord, zijn we terughoudend. Een aanvraag wordt alleen overwogen na een zorgvuldig proces. Hierin maken we duidelijke afspraken over de intentie en opzet van het artikel. Ook vragen we namens de interviewkandidaat altijd het recht om een artikel voor publicatie te lezen en te allen tijde de medewerking in te trekken. Als aan dit verzoek is voldaan, kunnen we een vraag uitzetten in ons netwerk. Daarmee is succes uiteraard nog niet gegarandeerd.


contact

Neem voor vragen, fact-checking of een interviewaanvraag contact op met onze persvoorlichter Hannah Hamans of directeur Machteld Busz.

06 44119037

Hannah Hamans
Neem contact op met Hannah Hamans
h.hamans@mainline.nl

06 43026206

Machteld Busz
Neem contact op met Machteld Busz
m.busz@mainline.nl