Meteen naar de content

Middelengebruik onder arbeidsmigranten in Nederland

Het aantal Oost-Europese arbeidsmigranten nam de afgelopen jaren in Nederland toe. Onder hen bevinden zich mensen die drugs gebruiken. Hun situatie is vaak problematisch. In 2010 deed Mainline een onderzoek onder deze groep.

omgaan met "verward" gedrag

Er was nog weinig bekend over Oost-Europese arbeidsmigranten die drugs gebruiken in Nederland. Wantrouwen en taalproblemen maken het moeilijk om met de doelgroep in contact te komen. Met kwalitatief onderzoek heeft Mainline de situatie van deze groep verduidelijkt. Daarbij is voornamelijk gekeken naar hun middelengebruik, gezondheid, risico’s op infectieziekten en woon- en leefsituatie. Ook is onderzocht tegen welke problemen de hulpverlening aanloopt.

Voor meer informatie over dit project kun je contact opnemen met Machteld Busz.

Machteld Busz
Neem contact op met Machteld Busz
m.busz@mainline.nl

uitkomsten

Gerelateerde
projecten

Steeds vaker hebben maatschappelijke opvanglocaties voor dak- en thuislozen te maken met ernstig verwarde personen. Regelmatig gebruiken deze personen ook drugs en/of alcohol en soms is er ook sprake van psychiatrische issues, trauma en/of een lichte verstandelijke beperking. Om professionals...
Bekijk project