Meteen naar de content

Drugs en ex-alleenstaande minderjarige vluchtelingen

Een aanzienlijk deel van de minderjarige vluchtelingen die Nederland binnenkomen verdwijnen na hun 18de verjaardag uit beeld. Tussen januari 2014 en augustus 2019 dienden 8.775 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) in Nederland een asielverzoek in. Meer dan 1.000 van deze jonge mensen zijn inmiddels ‘met onbekende bestemming vertrokken’.

foto: Mona van den Berg

Sommigen verliezen hun verblijfsstatus en worden dakloos. Het betreft onder andere jongeren uit zogenaamde “veilige landen” als Marokko en Algerije. Maar ook Syrië, Eritrea en Irak zijn veelvoorkomende herkomstlanden. Regelmatig komen deze uiterst kwetsbare jonge mensen in aanraking met drugsgebruik en -handel.

Medewerkers van opvanginstellingen of steunpunten voor ongedocumenteerden weten niet hoe om te gaan met ex-AMV jongeren die drugs gebruiken of die in de drugscriminaliteit rollen. Daarnaast is een groot deel van de jongeren volledig buiten zicht van instanties. Ze zijn moeilijk bereikbaar en wantrouwen autoriteiten. Mainlines veldwerkteam, gespecialiseerd in het bereiken van complexe doelgroepen, wil geleidelijk contact met de groep ex-AMV’ers opbouwen, om zo een beter beeld van deze groep te krijgen en waar mogelijk direct en indirect steun te bieden.

impact

Voor Mainline is het van principieel belang dat jonge mensen die op een problematische manier drugs gebruiken toegang hebben tot goede zorg en schadebeperkende interventies. Dat geldt ook voor jongeren zonder of met onzeker verblijfsrecht in Nederland. Deze groep is kwetsbaar voor uitbuiting en loopt grote risico’s op steeds escalerend druggebruik doordat zij vaak geen vaste woonplek en/of een zeer beperkt steunnetwerk hebben. Bovendien speelt bij hen regelmatig onderliggende psychiatrische problematiek.

Met dit project beogen wij de toegang tot harm reductiondiensten voor deze groep te verbeteren. Dit heeft een positieve impact op de gezondheid van jongeren, maar kan ook een brug vormen naar andere instellingen die jongeren kunnen helpen met hun toekomstplannen. Hiernaast wil Mainline de gevoelde machteloosheid van professionals verkleinen: wij bieden praktische handvatten om in het dagelijkse werk anders met druggebruik om te gaan.

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met projectleider Ingrid Bakker.

ingrid 2
Neem contact op met Ingrid Bakker
i.bakker@mainline.nl

Support en financiering

Gerelateerde
projecten

Steeds vaker hebben maatschappelijke opvanglocaties voor dak- en thuislozen te maken met ernstig verwarde personen. Regelmatig gebruiken deze personen ook drugs en/of alcohol en soms is er ook sprake van psychiatrische issues, trauma en/of een lichte verstandelijke beperking. Om professionals...
Bekijk project