Meteen naar de content

Voor Elkaar!

Binnen het Voor Elkaar! project hebben wij nieuwe veldwerkmethodieken ontwikkeld in samenwerking met peers en ervaringswerkers. Dit vergroot ons bereik onder diverse kwetsbare doelgroepen, zoals gemarginaliseerde jongvolwassenen en mensen met een migratieachtergrond die drugs gebruiken.

Door met peers gelijkwaardig samen te werken, vergroten we het aantal mensen dat we bereiken met voorlichting en het biedt de peers tegelijkertijd een positief nieuw netwerk en zelfvertrouwen.

Has, veldwerker bij Mainline

Met het Voor Elkaar! project kan Mainline meer mensen helpen om de regie over hun middelengebruik én hun leven terug te pakken, beter de weg te vinden naar passende hulpverlening en waar nodig het bestaande hulpaanbod te verbeteren. Het meehelpen aan Mainline’s veldwerk biedt mensen die drugs gebruiken niet alleen inkomsten – het betrekt hen ook bij een positief, maatschappelijk initiatief en een nieuw netwerk van mensen in dezelfde situatie. Het project bevordert daarmee de sociale inclusie van onze doelgroep en geeft de mogelijkheid op een gelijkwaardig niveau samen te werken met de veldwerkers van Mainline. Wij investeren binnen dit project in training en opleiding van de ervaringsdeskundigen want hun bijdrage is uiterst relevant en onmisbaar.

Hetzelfde geldt voor de mensen die wij bereiken via onze nieuwe veldwerkmethodieken: zij leren positieve rolmodellen kennen en zien daarmee dat zij niet alleen zijn. De ervaringsdeskundigen bieden voorlichting over drugsgebruik, het belang van schadebeperking en het aangaan van onderliggende problematiek en emoties. Zo geven de peers handvatten om grip te krijgen op druggebruik en de regie terug te nemen over het eigen leven. Bovendien spelen zij – net als onze veldwerkers – een rol bij het oppikken van signalen uit het veld, die Mainline vertaalt naar professionals en beleidsmakers.

Nieuwe peer-veldwerkers

Gedurende het project werken wij doorlopend aan de werving en selectie van nieuwe peer-veldwerkers. Binnen het project werken wij vervolgens aan de begeleiding, training en coaching van de groep peers. Door stevig te investeren in de peer-veldwerkers hopen wij de tussentijdse uitval te verkleinen. Ook bieden wij de peer-veldwerkers perspectief door hun meer verantwoordelijkheid te geven naar mate zij meer senioriteit krijgen.

De mensen die wij bereiken met dit project krijgen op een laagdrempelige en informele manier informatie over drugs en schadebeperking (harm reduction). Wij hebben een groot netwerk van organisaties door het hele land om mensen die drugs gebruiken naar door te verwijzen bij uiteenlopende hulpvragen. Hiernaast kan Mainline optreden als belangenbehartiger van middelengebruikers. Hoe meer mensen wij bereiken en hoe beter wij in staat zijn betrouwbare en laagdrempelige diensten te verlenen, hoe meer legitimiteit wij hebben om de stem van middelengebruikers ook op beleidsniveau te laten klinken. Op deze manier kunnen wij hiaten in de zorg of specifieke sociaaleconomische problematiek zichtbaar maken en beleid beïnvloeden. 

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Machteld Busz:

Support en financiering

Gerelateerde
projecten