Meteen naar de content

Swingen: middelengebruik en seksuele keuzes

In 2011 deed Mainline een voorverkenning onder mensen die ‘swingen’ om meer zicht te krijgen op de aard, functie en combinaties van middelengebruik. Het doel hiervan was om een gerichter beeld te krijgen van de meerwaarde, motieven en invloed van middelengebruik op seksuele keuzes.

Voor de voorverkenning werden vijf diepte-interviews onder swingers afgenomen over hun ervaringen met middelengebruik en de daaruit voortvloeiende seksuele keuzes.

Daarnaast beantwoordden vijf soa-verpleegkundigen schriftelijke vragen over hun kennis van en ervaringen met swingers die hun spreekuren bezoeken.

kennis en risicogedrag

  • Een van de meest in het oog springende conclusies is dat ervaren thuiswappers (swingers die tijdens seks middelen gebruiken en grotendeels buiten beeld van de gezondheidszorg blijven) onvoldoende worden bereikt.
  • Ook heeft een deel van de swingers geringe tot zeer matige kennis van de middelen die ze gebruiken.
  • Tenslotte is opvallend dat de geïnterviewden zelf beperkt onveilig risicogedrag rapporteren, terwijl de verhalen over hun swingnetwerken en de geluiden vanuit de professionals het tegendeel beweren.

meer zicht krijgen

Om eventuele gezondheidsrisico’s te beperken en hiervoor passende interventies te ontwikkelen, is het van belang meer zicht te krijgen op verschillende swingnetwerken. Met name seksnetwerken waar veel en regelmatig middelen worden gebruikt en vaak of altijd onbeschermde seks plaatsvindt. Ook kan uit deze seksnetwerken veel informatie worden gehaald over de mate en aard van middelengebruik in relatie tot seksuele keuzes.

Voor meer informatie over dit project kun je contact opnemen met Machteld Busz.

Machteld Busz
Neem contact op met Machteld Busz
m.busz@mainline.nl

uitkomsten

Gerelateerde
projecten

51% van de nieuwe hiv-besmettingen in Kenia komt voor rekening van jongeren tussen 15 en 35 jaar. Vooral jongeren die op verschillende vlakken kwetsbaar zijn en onder moeilijke sociaaleconomische omstandigheden leven, lopen risico.
Bekijk project