Meteen naar de content

Quickscan 3-MMC in Zwolle

Uit rioolwateranalyses in Zwolle blijkt dat het gebruik van 3-MMC in de gemeente opvallend hoger is dan in andere Nederlandse gemeenten. De groep 3-MMC gebruikers is echter nog nauwelijks in beeld bij de lokale verslavingszorginstelling Tactus. Hierdoor leven er binnen de gemeente Zwolle een aantal vragen rond het gebruik van dit middel, de mensen die het gebruiken, de motivaties om te gebruiken en de zorgbehoefte van de mensen die 3-MMC gebruiken.

zwolle

Mainline voert een Quickscan uit onder de verschillende groepen van mensen die gebruiken om snel goed inzicht te krijgen in het lokale gebruik van 3-MMC. De Quickscan is een kosten-efficiënt middel op basis waarvan een rapport wordt opgemaakt met adviezen rond beleid, ondersteuning, preventie en zorg.

doelen

Het doel van de voorgestelde Quickscan is:

  • Een beter beeld te krijgen van het gebruik van 3-MMC in Zwolle. Het gaat hierbij om het inkaderen van de verschillende soorten groepen die gebruiken, hun gebruikspatronen en motieven, de gebruikscultuur, de risicogedragingen onder mensen die gebruiken en hun behoefte aan informatie, voorlichting, preventie en zorg;
  • Het aftasten van de lokale drugsmarkt (aanbodkant), contact en cross-over tussen de verschillende groepen die gebruiken, het overstappen naar andere middelen (o.a. sinds het verbod op 3-MMC), activiteiten van mensen die gebruiken in de productie en handel/doorverkoop;
  • Het komen tot (eerste) denkrichtingen met betrekking tot een adequate aanpak van de (eventuele) problematiek en/of tot aanbevelingen voor beleid en het zorgaanbod, waarin een benadering vanuit het (primaire en eventueel secundaire) preventie denken centraal staat.

resultaten

We zullen met de Quickscan onder andere de volgende vragen beantwoorden voor de gemeente Zwolle:

  • Wat zien relevante partijen (zorgverleners en mensen die gebruiken) aan eventuele ontwikkelingen en problemen rondom het gebruik van 3-MMC?
  • Welke (sociale en culturele) factoren dragen bij aan het ontstaan en bestendigen van eventuele problematiek?
  • Welke eventuele ondersteunings- dan wel informatiebehoeften hebben zorgverleners en mensen die gebruiken zelf rondom het gebruik van 3-MMC?

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met projectleider Machteld Busz.

Machteld Busz
Neem contact op met Machteld Busz
m.busz@mainline.nl

Support en financiering

Gerelateerde
projecten