Meteen naar de content

Quickscan Kampen

In oktober 2017 is Mainline in opdracht van de gemeente Kampen gestart met een Quickscan naar middelengebruik onder jongeren en jongvolwassenen in deze gemeente.

kampen quickscan

De Quickscan bestond onder meer uit veldwerk en onderzoek, (diepte)interviews met jongeren (12-23 jaar) en input vanuit professionele hoek. In maart 2018 zijn de bevindingen en aanbevelingen in een rapport aan de gemeente gepresenteerd.

Waarom een quickscan?

De doelstelling van de scan was om een beter beeld te krijgen van het alcohol- en druggebruik van jongeren en jongvolwassenen in de gemeente Kampen, om zodoende te kunnen komen tot een eerste, op de praktijk gericht voorstel van aanpak. Inclusief natuurlijk met aanbevelingen voor een zo effectief mogelijk en preventief beleid.

samenwerking relevante stakeholders

De jongeren die aan het onderzoek meewerkten waren openhartig en bereid om hun kennis en ervaringen met Mainline te delen. Behalve met hen heeft Mainline met verschillende andere relevante personen gesproken zoals de buurtbewoners, café en bar/dancing medewerkers in het centrum van Kampen, wijkagenten, oudere uitgaanders, coffeeshop medewerkers, medewerkers van het jongerencentrum en een snackbar eigenaar. De Kampense coffeeshop eigenaar is uitgebreid telefonisch gesproken over de huidige stand van zaken. 

alcoholgebruik in kampen

Het alcoholgebruik onder jongeren in Kampen is veel meer geaccepteerd dan het druggebruik, ongeacht of het om soft- of harddrugs gaat. Drinken wordt door jongeren heel normaal gevonden. De drankketen hebben een belangrijke sociale functie, maar spelen ook een faciliterende rol bij overmatig drankgebruik. De heersende cultuur omtrent drankgebruik zorgt ervoor dat professionals zich zorgen maken over de gezondheid, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en de keuzevrijheid van jongeren.

druggebruik: vermoedens en taboes

Als het over druggebruik gaat is het opmerkelijk dat meerdere respondenten eerst zeggen dat er veel drugs gebruikt worden, of zeggen dat ze een grote toename in druggebruik zien. Wanneer we hierover doorvragen, kent men zelf echter nauwelijks iemand die harddrugs gebruikt. Stellingen over gebruik zijn veelal gebaseerd op vermoedens en op ‘van horen zeggen’.

Wanneer Kampenaren het over druggebruik hebben dan bedoelen ze in veel gevallen blowen. Wiet of hasj is veruit de meest gebruikte drug onder jongeren. Als er harddrugs gebruikt worden dan gebeurt dit eerder thuis of op feesten buiten de stad. De meest gebruikte harddrugs zijn XTC, speed en coke.                                             

Verschillende jongeren zeggen dat ze op hardstyle- en hardcore feesten harddrugs gebruiken. Een reden hiervoor is dat ze zich buiten Kampen vrijer voelen en pas echt los kunnen gaan. In Kampen zelf harddrugs gebruiken lijkt niet geaccepteerd, en als jongeren het wel doen dan doen ze daar stiekem over. Wel komt het gebruikt van lachgas veel voor in Kampen stad.

In tegenstelling tot alcohol, rust er een stigma op alle drugs, zowel soft – als harddrugs. Jongeren die gebruiken zeggen over het algemeen slechts een handvol goeie vrienden hierover in vertrouwen te nemen. Door dit taboe wordt de dialoog binnen de gemeenschap bemoeilijkt.

Wat is een passende respons volgens professionals? En wat vinden de jongeren er zelf van? Wat zijn de conclusies van de scan? Lees onze aanbevelingen voor de gemeente Kampen in het rapport.

Voor meer informatie over dit project kun je contact opnemen met Machteld Busz.

Machteld Busz
Neem contact op met Machteld Busz
m.busz@mainline.nl

uitkomsten

Gerelateerde
projecten

Voor Elkaar!

Nationaal
Bij Voor Elkaar! werkten we met peers en ervaringswerkers. Dit vergroot ons bereik onder diverse kwetsbare doelgroepen, zoals gemarginaliseerde jongvolwassenen en mensen met een migratieachtergrond die drugs gebruiken.
Bekijk project