Meteen naar de content

GHB overdosispreventie

In een veranderde maatschappij, waarbij mensen experimenteren met nieuwe soorten drugs, is een urgente noodzaak om kennis op te doen van overdosis risico’s onder mensen die andere drugs (dan opiaten zoals heroine) gebruiken. Mainline ontwikkelde in 2015 harm reductioninterventies en overdosispreventie voor mensen die GHB gebruiken.

ghb in de opvang

ghb gebruik

In Nederland en België steeg halverwege de jaren 2010 het aantal jonge mensen dat veelvuldig gamma-hydroxybutaan zuur (GHB) gebruikt. Naar schatting waren er destijds in Nederland alleen al 22.000 mensen die dagelijks GHB gebruiken en die een sterke lichamelijke en psychologische afhankelijkheid van GHB hebben opgebouwd.

Onder mensen die GHB gebruiken komt overdosis voor in verschillende vormen, uiteenlopend van het kortstondig verliezen van het bewustzijn (een zogenaamd G-slaapje) tot ernstige stuiptrekkingen en coma. Jonge mensen beoordelen hun lichamelijke reacties op GHB niet per se als problematisch en hebben een lakse houding ten opzichte van outgaan.

moeilijk bereikbare groepen

De groep mensen die dagelijks GHB gebruikt is lastig te bereiken. Hoewel ze vaak beginnen met gebruik in een sociale context (bijvoorbeeld in het uitgaansleven), isoleren ze zich meer als hun gebruik problematischer wordt. Daardoor wordt GHB onder deze groep veelal thuis en alleen gebruikt. Daarnaast weten we eigenlijk heel weinig over deze groep mensen, voor wie GHB een dagelijkse behoefte is geworden. Hetzelfde kunnen we zeggen over jonge mensen in andere Europese landen die weer andere typen drugs gebruiken, maar die gelijksoortig risicogedrag laten zien en die niet bereikt worden met preventicampagnes of harm reduction voorliching.

onderzoek ghb-gebruik

Om inzicht te krijgen in deze zaken, is van juni tot en met oktober 2014 een onderzoek uitgevoerd onder 146 GHB gebruikers in Nederland en België.

Voor meer informatie over dit project kun je contact opnemen met Machteld Busz.

Machteld Busz
Neem contact op met Machteld Busz
m.busz@mainline.nl

uitkomsten

partners en financiering

Naast het Centrum voor Verslavings Onderzoek (CVO,) onze belangrijkste partner, werkt Mainline in dit project samen met een groot netwerk van organisaties in Nederland en België: het Trimbos Instituut, de Regenbooggroep (Correlations Network), IrisZorg, CGG Vagga en Free-Clinic. Daarnaast is APDES in Portugal betrokken op basis van hun expertise rondom heroïneoverdoses.

Gerelateerde
projecten

Voor Elkaar!

Nationaal
Bij Voor Elkaar! werkten we met peers en ervaringswerkers. Dit vergroot ons bereik onder diverse kwetsbare doelgroepen, zoals gemarginaliseerde jongvolwassenen en mensen met een migratieachtergrond die drugs gebruiken.
Bekijk project