Meteen naar de content

Gebruik onder mannelijke sekswerkers in Nederland

Op initiatief van Mainline vond in nauwe samenwerking met de GGD Amsterdam binnen het Prostitutie & Gezondheidscentrum 292 tussen november 2013 en februari 2014 een voorverkenning plaats onder mannelijke en trans sekswerkers.

signalering sekswerkers

Doel was meer zicht te krijgen op de aard en functie van middelengebruik tijdens het sekswerk en de invloed van gebruik op seksueel gedrag.

Uitkomst is dat de voor het signalerings- rapport geraadpleegde groep tijdens hun werk relatief vaak middelen gebruikt. Onder invloed vertonen ze eerder seksueel risicovol gedrag. P&G292 vindt dit door Mainline afgegeven signaal zo relevant, dat zij verdiepend onderzoek gaan doen onder deze groep.

relevantie signalering

Mainline en P&G292 zien het als meerwaarde om mannelijke en transgender sekswerkers, die middelen gebruiken, te informeren over bewust gebruik. Dit zowel ter beperking van de gezondheidsschade door middelengebruik (Harm Reduction), als ter voorkoming van seksueel risicogedrag onder invloed.

Meer dan de helft van de gebruikende respondenten zegt onder invloed eerder seksueel risico te nemen

Voor meer informatie over dit project kun je contact opnemen met Machteld Busz.

Machteld Busz
Neem contact op met Machteld Busz
m.busz@mainline.nl

uitkomsten

Gerelateerde
projecten

51% van de nieuwe hiv-besmettingen in Kenia komt voor rekening van jongeren tussen 15 en 35 jaar. Vooral jongeren die op verschillende vlakken kwetsbaar zijn en onder moeilijke sociaaleconomische omstandigheden leven, lopen risico.
Bekijk project