Meteen naar de content

Harm reduction interventies in Karachi, Pakistan

Mainline heeft samen met Research and Development Solutions (RADS) een Rapid Assessment and Response (RAR) aanpak geïmplementeerd in Karachi, Pakistan. Het doel is om aanbevelingen te doen voor het verbeteren van harm reduction interventies en diensten op het gebied van gezondheidsbevordering van mensen die drugs gebruiken. De beoordeling is gericht op het identificeren en in kaart brengen van groepen mensen die drugs gebruiken en injecteren en die mogelijk geen toegang hebben tot bestaande diensten, het beoordelen van hun behoeften en uitdagingen en het voorstellen van strategieën voor outreach- en serviceverbetering.

karachi

onderzoeksvragen

 • Zijn er (sub)groepen van mensen die drugs injecteren en gebruiken in Karachi die momenteel geen toegang hebben tot harm reduction, hiv- en andere drugsgerelateerde diensten?
 • Wat zijn de redenen waarom deze ‘verborgen’ doelgroepen geen gebruik maken van de beschikbare diensten?
 • Wat zijn effectieve strategieën om deze groepen te bereiken en hoe kunnen bestaande strategieën worden uitgebreid om het bereik te verbeteren?
 • Hoe kunnen bestaande harm reduction- en hiv-diensten worden aangepast om de afstemming tussen deze doelgroepen en de beschikbare interventies te verbeteren?

bevindingen

Veldwerk onthulde een gevarieerde drugsscene in Karachi. Mensen die drugs gebruiken, kiezen hotspots voor openlijk drugsgebruik op basis van factoren zoals privacy ten opzichte van de autoriteiten, gemakkelijke toegang tot hun favoriete drug, de aanwezigheid van vriendelijke leeftijdsgenoten en toegang tot gratis voedsel in de buurt. De bezochte hotspots varieerden van geïsoleerde en vervallen gebouwen, begraafplaatsen en parken tot drukke buurten en drukke wegen. Hotspots werden vaak onderverdeeld in plekken waar mensen drugs injecteren en plekken waar ze dat niet doen, hoewel de populatie op sommige plekken ook gemengd was. In de hotspots werd een groot aantal mensen gevonden die geen drugs injecteerden (maar wel gebruikten).

Omdat harm reduction diensten zich voornamelijk richten op mensen die drugs injecteren, blijft deze nieuwe groep ondervertegenwoordigd. Kwetsbaarheid en geweld kwamen veel voor bij mensen die drugs gebruiken, met ervaringen van stigmatisering, misbruik en geweld door de politie, aangerenzende gemeenschappen en dealers. Overdosisincidenten en bacteriële infecties zijn ook punten van zorg, met beperkte kennis over preventie en behandeling.

Aanbevelingen

 1. Breid het harm reduction programma uit naar mensen die heroïne en methamfetamine roken, gezien de recente verschuivingen in de patronen van drugsgebruik en het daarmee samenhangende hogere hiv-risico.
 2. Verbreed de focus van het harm reduction programma naar meer dan alleen hiv- en infectieziekten om uitgebreide ondersteuning te bieden aan groepen op straat, waaronder wondverzorging, tandheelkundige zorg, geestelijke gezondheidszorg en hygiënediensten, creëer nieuwe succesindicatoren die verder gaan dan hiv-zorg en aansluiten bij de wereldwijde richtlijnen voor harm reduction.
 1. Een uitgebreid harm reduction pakket bieden, inclusief eerstelijnsgezondheidszorg, basismedicijnen, tandheelkundige zorg, behandeling met opioïdagonisten, voorlichtingsmateriaal, ondersteuning bij basisbehoeften, veiligheidsmaatregelen, netwerken voor collegiale ondersteuning en verbeterde toegang tot antiretrovirale therapie (ART) en preexpositieprofylaxe (PreP).
 2. Verminderen van sterfgevallen die te voorkomen zijn door het identificeren van doodsoorzaken onder de doelgroep, het opleiden van personeel in preventie van overdosering, het verstrekken van naloxon om te reageren op overdosering en het aanbieden van tests en antibiotica voor veelvoorkomende bacteriële infecties.
 3. Verminder verlies aan opvolging door kruiscontroles van programmagegevens over personen die het programma verlaten, het volgen van gedetineerde cliënten en het monitoren van migratiepatronen.
 4. Diversifieer de benaderingsmethoden door te investeren in peer-based benaderingsmodellen, door de benaderingsinspanningen uit te breiden naar onderbediende subgroepen, door gecentraliseerde veilige ruimten opnieuw in te voeren, door de benaderingsinspanningen in gevangenissettings uit te breiden, door gezinsondersteuning te verbeteren en door sterke partnerschappen aan te gaan met organisaties die kwetsbare bevolkingsgroepen helpen.
 5. Ontwikkel samenwerkingen met afkickcentra en wetshandhavers om geïntegreerde zorg te vergemakkelijken, de toegankelijkheid van afkickdiensten te garanderen, wetshandhavers te sensibiliseren en samen te werken met gevangenissen en penitentiaire inrichtingen.
 6. Introduce community assessments to address data deficiencies, enhance data quality, and investigate topics such as causes of death, violence experienced by people who use drugs, quality standards of rehabilitation facilities, emerging drug trends, and mental health support.
 7. Voer gemeenschapsevaluaties uit om tekortkomingen in gegevens aan te pakken, de kwaliteit van gegevens te verbeteren en onderwerpen te onderzoeken zoals doodsoorzaken, geweld door drugsgebruikers, kwaliteitsnormen voor afkickcentra, nieuwe drugstrends en geestelijke gezondheidszorg.
 8. Houd toezicht op de drugsmarkt om uitdagingen proactief aan te pakken, drugstrends te voorspellen, het risico op overdoses te beperken, volksgezondheid voorrang te geven boven handhaving en noodplannen op te stellen.
 9. De beleidsaanbevelingen bestaan uit het opstellen van kwaliteitsnormen voor rehabilitatiediensten, het initiëren van gevangenishervormingen om opsluiting voor drugsgerelateerde misdaden, vooral drugsgebruik, te verminderen en het hervormen van politiepraktijken om willekeurige arrestaties en invallen te verminderen.

Je kunt meer informatie over dit project opvragen via Machteld Busz.

Machteld Busz
Neem contact op met Machteld Busz
m.busz@mainline.nl

Uitkomsten

Support en financiering

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Research and Development Solutions (RADS). Het project wordt gefinancierd door UNDP Pakistan, via een subsidie van het Global Fund voor HIV.

Gerelateerde
projecten