Meteen naar de content

Doping in de recreatieve sport

Mainline was onderdeel van een Europees project dat twee online interventies voor Performance and Image Enhancing Drugs (PIED) toetst. Objectieve informatie over dit onderwerp is mondjesmaat beschikbaar, maar er wordt al jaren van uit gegaan dat het gebruik van PIED in de recreatieve sport toeneemt. Het gaat hier dan om middelen die mensen zouden helpen bij het afvallen en/of het sneller kweken van spieren.

doping sport

Het project maakt op efficiënte wijze gebruik van de ervaring en kennis die beschikbaar is in de aangesloten landen: Finland, Griekenland, Litouwen, Engeland en Nederland. Mainline gaat uitzoeken of de reeds bestaande interventies uit andere landen ook toepasbaar zijn in Nederland en of zij wellicht kunnen bijdragen aan de gezondheid van mensen die PIED gebruiken.

Voorlichting en scholing over doping

Dit project liep van januari 2018 tot en met december 2019. De formele titel van het project is: ‘Towards doping education in recreational sports’. De werktitel van het project is het DELTS-project. Het project probeert een gat in de publieke gezondheidszorg te vullen dat al in 2007 door de Europese Commissie werd geïdentificeerd (in de EU White Paper on Sport) en in 2013 werd bevestigd door een gespecialiseerde expert groep. De Europese experts vonden dat:

  • Doping in de recreationele sport naar grote waarschijnlijkheid een gevaar voor de publieke gezondheid wordt;
  • Dat PIED gebruik op lange termijn kan leiden tot fysieke en psychologische gezondheidsrisico’s en sociale problemen;
  • Dat educatie en preventie niet alleen gericht moet zijn op topatleten, maar ook op een breder publiek;
  • De Europese Commissie spelers in het publieke gezondheidsveld oproept om de gezondheidsrisico’s van dopinggebruik in ogenschouw te nemen;
  • De EU er baat bij zou hebben als er meer gecoördineerde actie plaatsvindt in hun strijd tegen doping en de gerelateerde risico’s.

doelen van het project

Dit project heeft twee doelen:

  • De toepasbaarheid toetsen van bestaande online ‘performance and image enhancing drug/substance’ preventie programma’s en tools gericht op recreationele sporters in Europa;
  • De kennis vergroten van verschillende partijen (zoals PIED onderzoekers, mensen uit de gezondheidszorg, anti-doping beleidsmedewerkers, etc) zodat de Europese ‘performance and image enhancing drug/substance’ preventie strategie verbeterd wordt.

Het is Mainlines verantwoordelijkheid om een van de interventies te toetsen in de Nederlandse context. Onze voornaamste doelgroep zijn mensen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die mogelijk PIED gebruikers tegen komen in hun dagelijkse praktijk. Uiteraard wil Mainline ook – gedurende de projectperiode – uitzoeken of wij een rol kunnen spelen in het aanbieden van harm reduction aan mensen die PIED gebruiken in de informele sport sector.

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Ingrid Bakker.

ingrid 2
Neem contact op met Ingrid Bakker
i.bakker@mainline.nl

partners en financiering

De partners in dit project complementeren elkaar op een interessante manier. De leiding van het project ligt in handen van Dopinglinkki- een afdeling van de Finse A-Clinic Foundation. A-Clinic is, net als Mainline, een harm reduction organisatie. Zij richten een multifunctioneel project op dat zich volledig richt op het laagdrempelig aanbieden van gezondheidsadvies en onderwijs: Dopinglinkki. In het eigen land richt Dopinglinkki zich op de recreationele sport, terwijl hun anti-doping autoriteit zich richt op professionele sporters.

Het partnerschap bestaat verder uit twee onderzoeksinstellingen die gerenommeerd zijn door hun onderzoek rond PIED gebruik – de Aristotle University of Thessaloniki in Griekenland – en voor hun systematische en evaluerende onderzoek naar drugs- de Liverpool John Moores University in Engeland. Mainline is een tweede NGO in het project en neemt expertise in harm reduction mee. Het partnerschap wordt compleet gemaakt met het anti-doping agenschap uit Litouwen. 

Dit project wordt mogelijk gemaakt door financiering vanuit het Erasmus+ Programma van de Europese Unie.

eu funded

Gerelateerde
projecten

Mindful Muscles

Internationaal
Mindful muscles ontwikkelt harm reduction-benaderingen voor het gebruik van anabole steroïden of andere PIED's in recreatieve sportomgevingen.
Bekijk project