Meteen naar de content

Psychosociale
problemen

Er is een samenhang tussen het gebruik van anabole steroïden en psychosociale problemen als depressie, agressie, psychoses en seksuele klachten.

psychosociale problemen

Psychosociale problemen

Verschillende studies laten een samenhang zien tussen het gebruik van anabole steroïden en psychosociale problemen als afhankelijkheid, depressie en angst, antisociaal gedrag en agressie, psychotische symptomen, een verstoord lichaamsbeeld, en seksuele klachten. Niet altijd is echter duidelijk of de geconstateerde relatie is toe te schrijven aan het gebruik van anabole steroïden of aan karakteristieken van de gebruiker; zo bleek in een Zweedse studie de relatie tussen anabolicagebruik en gewelddadige misdrijven voort te komen uit het verhoogde drugs- en alcoholgebruik van de onderzochte steroïdengebruikers.

Vaak is sprake van een tweezijdige relatie, dus deels toe te schrijven aan de gebruiker, en deels aan de anabole steroïden. Studies naar steroïdenafhankelijkheid tonen bijvoorbeeld dat anabolicagebruikers, voor zij begonnen met steroïden, vaker dan gemiddeld te maken hebben gehad met afhankelijkheid van andere middelen, tegelijkertijd brengt het gebruik van anabole steroïden fysiologische veranderingen tot stand die stoppen met gebruik moeilijk kunnen maken (nog los van het mentale effect dat het verlies van kracht en spiermassa kan hebben).

Sommige psychosociale problemen treden hoofdzakelijk op tijdens de kuur, terwijl andere klachten juist na de kuur de kop opsteken. Hypogonadisme (d.w.z. een te lage testosteronproductie) treedt regelmatig op na een kuur, en kan verschillende mentale klachten oproepen of verergeren.

Meer informatie

Klik hier voor een lijst van alle gebruikte referenties voor het samenstellen van dit artikel.