Meteen naar de content

Seksuele
klachten

Het hormoon testosteron en de daarvan afgeleide anabole steroïden hebben grote invloed op het seksueel functioneren van zowel mannen en vrouwen. Zij beïnvloeden – direct of indirect – de zin in seks, de erectie, het orgasme, en nog tal van seksuele facetten. Een verminderd libido en erectieklachten zijn de meest voorkomende redenen voor een verwijzing naar de Nederlandse Anabolenpoli, hetgeen duidelijk onderstreept dat steroïdengebruik forse impact kan hebben op het seksuele welzijn.

seksuele problemen

kenmerken mensen die steroïden gebruiken

Gebruikers van anabole steroïden zijn overwegend van het mannelijke geslacht. Geschat wordt dat zo’n 6.4% van alle mannen wereldwijd tijdens hun leven ooit anabole steroïden heeft gebruikt, terwijl dit naar schatting geldt voor 1.6% van de vrouwen. Onderzoek onder volwassenen laat zien dat steroïdengebruik los staat van de seksuele oriëntatie van een persoon: het percentage hetero’s, homo’s, en bi’s onder anabolicagebruikers en niet-gebruikers verschilt niet. Onder Amerikaanse adolescenten is wel een verschil gevonden. Homo- en biseksuele jongens meldden aanzienlijk vaker dan hetero jongens ooit anabole steroïden te hebben gebruikt: 21% versus 4%.

In de meeste studies is er geen relatie tussen steroïdengebruik en samenlevingsvormen. Wanneer dit wel het geval is, zijn steroïdengebruikers vaker getrouwd, gescheiden, of samenwonend, en niet-gebruikers vaker single, wat kan voortkomen uit de soms iets hogere leeftijd van de steroïdengebruikers. Tenslotte hebben steroïdengebruikers vaker dan niet-gebruikers te maken gehad met seksueel misbruik, dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen.

Motieven voor gebruik

Een nieuwe theorie om steroïdengebruik te verklaren stelt dat “intraseksuele competitie” (d.w.z. de strijd met personen van hetzelfde geslacht om het vinden van een partner) een belangrijke drijfveer is om met anabole steroïden te beginnen. Wanneer steroïdengebruikers gevraagd wordt naar hun motieven om deze middelen te nemen dan scoort de optie “seksuele partners aantrekken” echter matig, en de optie “het libido of het seksueel functioneren verbeteren” slecht. Ook de leeftijd waarop met anabole steroïden begonnen wordt lijkt in tegenspraak met de intraseksuele competitie theorie; gemiddeld is de aanvangsleeftijd mid- of eind twintig, wanneer een groot deel van de nieuwe gebruikers al een vaste relatie heeft, en de competitiestrijd dus over zijn hoogtepunt heen zou moeten zijn.

Invloed van testosteron op seks bij mannen

Mannen met te lage testosteronwaardes (veelal wordt daarbij een waarde van < 8 nmol/L aangehouden) zien een verbetering van hun seksueel functioneren wanneer zij testosteron gebruiken om normale bloedwaardes te bereiken. Bij deze hypogonadale mannen leidt testosterongebruik tot een afname van erectieklachten en een toename van het libido. Dit verband tussen testosteronwaardes en seksueel functioneren is niet lineair: bij mannen met normale testosteronwaardes leidt toediening van extra testosteron niet noodzakelijk tot een verbetering van de erectie of het libido.

Invloed van testosteron op seks bij vrouwen

Vrouwen maken van nature minder testosteron aan dan mannen. In tegenstelling tot vaak wordt gedacht, is echter niet oestradiol maar testosteron het meest aanwezige actieve geslachtshormoon in het lichaam van de vrouw. Het speelt een belangrijke rol bij tal van functies, waaronder het libido. Testosteron wordt daarom in toenemende mate toegediend om symptomen van hormoontekort te behandelen bij pre- en postmenopauzale vrouwen. Vrouwen die kuren gebruiken doorgaans minder hoge doseringen, en minder androgene (“vermannelijkende”) anabole steroïden dan mannen. Desondanks ervaren veel vrouwen tijdens een kuur, net al mannen, een toename van het libido. Stoppen met kuren heeft bij vrouwen in de regel een minder dramatisch effect op het seksueel functioneren dan bij mannen, waarbij de hypogonadale en normaalwaarden van testosteron meer uiteen liggen, en er de impact is van erectieverlies.

seksuele problemen tijdens de kuur

Tijdens het gebruik van anabole steroïden kunnen seksuele problemen optreden die er voor de start van de kuur nog niet waren. Bij menigeen leidt steroïdengebruik tot hyperseksualiteit, bij sommigen treden echter al na een paar weken kuren een verminderde lust en/of erectieklachten op. Wanneer er ongewenste effecten optreden, is er niet altijd de vinger op te leggen wat hiervan de reden is. Een paar bekende oorzaken van seksuele klachten tijdens de kuur zijn de volgende:

Seksuele problemen na de kuur

Wat de effecten zijn, op korte en lange termijn, van suprafysiologische doseringen testosteron of hoge doseringen anabole steroïden op het seksueel functioneren, is nog maar beperkt bekend. Door een negatief terugkoppelingsmechanisme leidt het gebruik van anabole steroïden tot een (tijdelijk) verminderde lichaamseigen testosteronproductie. Tijdens steroïdengebruik is dit niet merkbaar, na afloop van de kuur betekent dit echter, op seksueel vlak, vaak de bruuske overgang van pornosterstatus naar kloosterleven. Deze hypogonadale staat kan maanden, tot meer dan een jaar, na een kuur aanhouden en leidt in veel gevallen tot een verminderd seksueel verlangen en/of zwakke erectie, waarbij de frequentie en duur van steroïdengebruik een belangrijke voorspeller is van de ernst van de klachten. Het tijdelijk gebruik van een PDE-5-remmer, zoals Viagra of Cialis, kan bij erectieklachten helpen deze hypogonadale periode door te komen.

Langdurig verlaagde testosteronwaardes na een kuur kunnen leiden tot anatomische veranderingen van de penis. Onderzoek bij ratten (op dit vlak vergelijkbaar met mensen) laat zien dat hypogonadisme door castratie of anabole steroïdengebruik leidt tot structurele veranderingen van onder meer de corpora cavernosa (de zwellichamen van de penis), waardoor het krijgen van een erectie (verder) bemoeilijkt wordt. Deze veranderingen zijn echter reversibel; bij stijging van de testosteronwaardes herkrijgt de penis zijn oude structuur .

Seksuele klachten na steroïdengebruik hangen, zoals uit het voorgaande blijkt, veelal samen met hypogonadisme. Of anabole steroïdengebruik ook via andere wegen tot (blijvende) seksuele problemen kan leiden is een nog grotendeels onontgonnen onderzoeksterrein. Zo rapporteren ex-steroïdengebruikers nogal eens een verminderd libido bij een normaal testosteronniveau, wat kan duiden op gewenning aan suprafysiologische doseringen, en verklaart mogelijk waarom een deel van de voormalige steroïdengebruikers zelfs na herstel van de testosteronwaardes seksuele klachten blijft houden . Psychologische factoren zijn ook van invloed op het seksueel disfunctioneren, en interacteren mogelijk met fysiologische en fysieke veranderingen; steroïdengebruikers hebben vaker dan niet-gebruikers te kampen met stemmingsklachten, zoals angst en depressieve symptomen, ook wordt bij hen vaker een stoornis van de lichaamsbeleving vastgesteld. Deze factoren hebben een negatief effect op het seksueel functioneren. Vooral in de periode na de kuur kunnen deze klachten verergeren.

Praktische implicaties

Het gebruik van anabole steroïden betekent vaak een toename van het libido tijdens de kuur, en na de kuur een sterke afname van dit seksueel verlangen (en mogelijk erectieklachten bij mannen). Klachten tijdens de kuur kunnen een veelheid aan oorzaken hebben, terwijl seksuele klachten na de kuur veelal samenhangen met hypogonadisme.

meer informatie

Klik hier voor een lijst van alle gebruikte referenties voor het samenstellen van dit artikel.