Meteen naar de content

Schenking Nationale Postcode Loterij

Nationale Postcode Loterij kent van 2022 tot 2024 schenking toe aan Mainline. Met dit geld versterken we de komende drie jaar onze organisatie en met name het veldwerkteam.

npl veldwerk

In ons nieuwe strategische plan spraken we de ambitie uit om ons veldwerkteam uit te breiden en aan te passen, zodat Mainline zich kan richten op nieuwe groepen druggebruikers. Door de schenking wordt deze ambitie werkelijkheid.

Het belang van veldwerk

Het veldwerk van Mainline is de basis van al ons andere werk. Sinds het begin van Mainline zoeken wij mensen op waar zij zijn: vaak in de marges van de maatschappij. Mainline werkt met mensen die zorg wantrouwen en veelal mijden. Veel zijn dakloos of worstelen met psychische problematiek. Onze veldwerkers leggen contact zonder agenda. Waar gewenst verwijst Mainline door. Voornamelijk pikken de veldwerkers signalen op. Bijvoorbeeld rond nieuwe drugstrends. Of van zaken die in Nederland voor problematisch druggebruikers niet goed geregeld zijn, zoals zorg, opvang, bejegening of rechtspositie.

Een stem geven

Mainline’s veldwerkers houden op deze manier de vinger aan de pols in verschillende drugscenes. Veel van deze scenes hebben een eigen gebruikscultuur en de risico’s die mensen lopen als gevolg van hun middelengebruik kan zeer specifiek zijn. Hier ligt juist onze kracht, omdat wij als een van de enige organisaties in Nederland specifiek weten wat deze mensen nodig hebben.

Onze veldwerkers geven gericht gezondheidsadvies tijdens het veldwerk of via ons Mainline magazine. Door verhalen van mensen op te tekenen krijgen mensen die voor de maatschappij vaak onzichtbaar zijn, een stem. Bij signalen die voor grotere groepen van belang zijn kan Mainline optreden als belangenbehartiger: richting een maatschappelijk instelling of richting beleidsmakers en politici.

Nieuwe methodieken

Sinds kort werkt Mainline ook met ervaringswerkers op verschillende projecten. Dit willen we ook inzetten op nieuwe doelgroepen. De komende tijd testen wij deze aanpak. Door bijvoorbeeld online goed voorlichtingsmaterialen aan te bieden of met sleutelfiguren te werken. 

Over de Nationale Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij is in 1989 opgericht om goede doelen te steunen die werken aan een rechtvaardige, gezonde en groene wereld. De loterij werft fondsen voor haar goede doelen en geeft bekendheid aan hun werk.

Bij de Postcode Loterij vormt je postcode je lotnummer. Daardoor win je samen met je buren. Inmiddels spelen 3 miljoen deelnemers mee met de loterij. Deelnemers maken maandelijks kans op honderdduizenden prijzen en steunen met minimaal 40 procent van de lotprijs jaarlijks 148 goededoelenorganisaties. Sinds de oprichting van de Postcode Loterij is ruim 7,3 miljard euro aan mens en natuur geschonken. Stichting Mainline en vele andere organisaties ontvangen elk jaar steun.

De Postcode Loterij en de VriendenLoterij vormen de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen. Deze loterijen zijn als Nederlandse traditie opgenomen op de lijst Inventaris Immaterieel Erfgoed (UNESCO). Het format van de Postcode Loterij is ook actief in Groot-Brittannië, Zweden, Duitsland en Noorwegen. De Goede Doelen Loterijen samen met de loterijen in deze landen zijn de derde grootste private geldgever aan goede doelen ter wereld.  www.postcodeloterij.nl

Voor meer informatie over deze schenking kunt u contact opnemen met Machteld Busz.

Machteld Busz
Neem contact op met Machteld Busz
m.busz@mainline.nl

Gerelateerde
berichten

nieuw project

Interventie: Het Baselab

organisatie

Nieuwe tijd chemsex meetings

organisatie

Burgemeesters in gesprek over reguleren drugs