Meteen naar de content

Expertise
psychedelica

De toegenomen aandacht voor psychedelica trekt nieuwe experimenterende groepen van mensen die gebruiken aan. Hoewel dit niet automatisch extra gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, is het goed om preventie- en schadebeperkende maatregelen op te schalen om ervoor te zorgen dat mensen de verschillen tussen verschillende drugs begrijpen en hen vertrouwd maken met verschillende strategieën om de risico’s te beheersen die gepaard gaan met het gebruik van psychedelica.

De heropleving van psychedelica

De belofte van psychedelica is groot. Mensen die recreatief gebruiken hebben de voordelen psychedelica al lang ontdekt. Deze varieren van spirituele groei tot zelfzorg, van het verdiepen van relaties tot zelfverbetering en van zelfmedicatie tot genotsexperimenten en exploratie. Steeds meer nieuwe klinische studies leveren nu het eerste wetenschappelijke bewijs dat stoffen als psilocybine, ketamine en MDMA een opmerkelijke therapeutische waarde kunnen hebben bij gebruik in combinatie met psychotherapie. Mediaberichten over deze nieuwe ontdekkingen zijn extatisch. En mensen in alle kleuren en maten raken nu geïnteresseerd in psychedelica.

noodzaak tot voorlichting

De snelheid van de ontwikkelingen brengt echter ook een aantal problemen en zorgen met zich mee. De toegenomen aandacht voor psychedelica trekt nieuwe gebruikersgroepen aan, die in een recreatieve setting experimenteren. Hoewel dit niet automatisch extra publieke of individuele gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, is het goed om preventie- en schadebeperkende maatregelen op te schalen om ervoor te zorgen dat mensen de verschillen tussen de beschikbare psychedelische drugs begrijpen en hen vertrouwd maken met verschillende strategieën om de risico’s te beheersen die gepaard gaan met het gebruik van psychedelica.

harm reduction voor psychedelicagebruik

Mainline is een project gestart om de verschillende kanten van psychedelicagebruik te onderzoeken. De doelstelling van dit project is drieledig:

  1. Het maatschappelijke debat rond psychedelica nuanceren, mensen meenemen in aanstaande beleidswijzigingen en waarschuwen voor overhyping en te grote verwachtingen rond psychedelica;
  2. Offline en online gerichte/specifieke voorlichting en educatie bieden over psychedelica en schadebeperking bij gebruik (harm reduction) voor groepen die al interesse hebben voor of gebruikservaring hebben met psychedelica;
  3. Een platform creëren waar stakeholders elkaar kunnen ontmoeten, uitwisselen en discussiëren en waar zij input kunnen verzamelen voor toekomstige beleidswijzigingen.

Harm reduction voor psychedelica