Meteen naar de content

Tips voor
zelfcontrole

Basecoke roken geeft een intense high en soms een even intense crash. Basecoke heeft het imago dat het gebruik moeilijk te controleren valt. Eenmaal begonnen is het nooit genoeg. Toch hebben veel mensen die basecoke gebruiken trucjes en regeltjes om te zorgen dat het gebruik binnen bepaalde grenzen blijft. Blijkbaar is er dus best ruimte voor zelfregulering en zelfcontrole. Bewustzijn van de mogelijkheden is belangrijk.

materiaalinkoop en gebruikstechnieken
Foto: Rob Voss

Zelfcontrole bij coke

Zelfcontrole begint bij de behoefte grip te houden op het gebruik. Zelfcontrole staat niet automatisch gelijk aan minder gebruiken. Het is zoeken naar de manier van gebruiken die past bij de gewenste manier van leven. Behoeften en motivatie om het cokegebruik te reguleren zullen verschillen. Zaken als leeftijd, gezondheid, financiële ruimte en woonsituatie ook. Er is geen model dat voor iedereen toepasbaar is. Ieder zal moeten uitvinden wat voor henzelf werkt.

Zelfcontrole verwijst naar de vaardigheid zelfstandig verstandige beslissingen te nemen over gewoontegedrag dat op korte termijn aantrekkelijk, maar dat op de langere termijn schadelijk is.

Deze tactieken kunnen helpen het basecokegebruik onder controle te houden en de directe en indirecte schade van gebruik te beperken. Voer de regels die je jezelf stelt ook uit. Halve voornemens werken alleen maar frustrerend.

Tips voor zelfcontrole

bij basecoke

Tips voor de crash en craving

Basecoke roken geeft een intense high, maar daarna komt ook vaak een extreme crash. De drang om meer te gebruiken is dan vaak groot. Er zijn manieren om de crash en craving te verzachten.

  • Gebruik in een rustige omgeving. Dan geniet je meer en is de crash minder heftig.
  • Als je pillen gebruikt om de trek te dempen, neem ze dan voordat je coke gebruikt. Het duurt zeker een half uur voor ze werken.
  • Neem enkele kleine pijpjes in plaats van één grote. Minder grote flash betekent ook minder grote crash en craving.
  • Jakker niet direct door naar het volgende pijpje. Geniet van het coky gevoel naderhand.
  • Stel je laatste portie zo lang mogelijk uit.
  • Gebruik je laatste brok met aandacht. Leg je erbij neer dat het die dag ook echt je laatste is.
  • Leg de laatste korrel niet in je basepijp, maar op folie. Dat geeft een zachtere landing.
  • Rook na je laatste pijpje een jointje, behalve als je paranoia bent.
  • Bedenk dat je je maar een half uur zó klote voelt.
  • Zoek afleiding, doe dingen die ontspannen en zorg dat je iets te doen hebt.