Meteen naar de content

EHBO bij
cokegebruik

Hoge doseringen cocaïne kunnen ernstige gezondheidsrisico’s veroorzaken in de vorm van een hartaanval, een herseninfarct of een epileptisch insult. Het stimulerende effect kan de gebruiker ook in een gevaarlijke staat van opwinding brengen waardoor hij lichamelijk gevaar loopt en een gevaar vormt voor zichzelf en/of zijn omgeving.

ehbo
Foto: Rob Voss

hartinfarct

Een hartinfarct, ook wel hartaanval genoemd, is een verminderde bloedtoevoer naar de hartspier. Die kan hierdoor afsterven. Door cokegebruik neemt het adrenalineniveau en daardoor de hartslag toe. Ritmestoornissen kunnen het gevolg zijn. Door het gebruik van coke stijgt ook het serotonineniveau. Deze stof zorgt voor bloedvatvernauwing en spierspanning. Hierdoor kunnen spasmen in de kransvaten (de aderen die het hart van bloed voorzien) optreden, waardoor de bloedtoevoer naar het hart stopt. Langdurige bloeddrukverhoging door cokegebruik draagt ook bij aan aderverkalking, wat het risico op een infarct ook vergroot.

symptomen

 • Klemmende pijn of druk op de borst, die niet minder wordt in rust.
 • Vaak: last van kortademigheid, zweten, duizeligheid of flauwte.
 • Soms: straalt de pijn uit naar andere delen van bovenlichaam.
 • Soms: acute ernstige vermoeidheid, misselijkheid en/of braken.

Ehbo bij hartinfarct

 • Bel of laat 112 bellen.
 • Zorg ervoor dat het slachtoffer zich niet inspant door hem te laten zitten of liggen.
 • Controleer regelmatig bewustzijn en ademhaling.

Beroerte: herseninfarct en hersenbloeding

Een herseninfarct is een blokkade van bloedvaten in de hersenen. Door de aanspanning van bloedvaten en spieren die door cokegebruik optreedt, kan de bloedcirculatie in de hersenen worden gehinderd. Daarnaast is een bijeffect van coke dat het de bloedstolling stimuleert. Als een bloedstolsel via de bloedbaan in de hersenen komt, is er risico op een herseninfarct. 

Bij zwakke vaten kan de sterke verhoging van de bloeddruk, die veroorzaakt wordt door cocaïne, ook leiden tot een hersenbloeding.

Symptomen

 • Acute hevige hoofdpijn.
 • Verwardheid en/of moeite met spreken.
 • Gezicht, arm of been is slap of gevoelloos.
 • Niet goed zien, goed lopen of het evenwicht bewaren.

ehbo bij herseninfarct

 •  Snel handelen kan blijvend letsel zoals verlamming of verlies van spreekvermogen voorkomen.
 • Bel in geval van herseninfarctsymptomen altijd 112.

epileptisch insult

Door het gebruik van coke kan letterlijk kortsluiting in de hersenen ontstaan. Cocaïne kan de prikkeloverdracht in de hersenen ernstig verstoren. Hierdoor kan een epileptische aanval ontstaan.

symptomen

 • Een arm, been of het hoofd maakt plotseling oncontroleerbare schudbewegingen.
 • Plotseling bewustzijnsverlies en ongewild spannen van spieren.

EHBO bij epileptisch insult

 • Rustig blijven, meestal zijn insulten binnen een paar minute weer over.
 • Duurt het insult langer dan een paar minuten bel dan 112.
 • Zorg dat de persoon zich niet kan bezeren bij wilde bewegingen.
 • Stop nooit iets in de mond, een zogenaamde ‘tongbeet’ is niet te voorkomen.
 • Probeer bewegingen niet ‘in bedwang’ te houden.
 • Leg iets zachts onder het hoofd en maak knellende kleding los.
 • Leg persoon zo mogelijk in stabiele zijligging.
 • Probeer het hoofd zo neer te leggen dat speeksel weg kan lopen.

een opwindingsdelier

Coke zet alles in een hogere versnelling en maakt situaties licht ontvlambaar. Gebruik van coke leidt regelmatig tot opgefokte gevoelens, paranoia en angst. Deze heftige effecten van coke verminderen meestal na een half uur.

In ernstige gevallen kan cokegebruik leiden tot een acuut gevaarlijke toestand, ook wel opwindingsdelier genoemd. 

symptomen

 • Redelijk acuut ontstaan van extreem agressief gedrag en opwinding.
 • Contact maken is (bijna) onmogelijk, gebruiker lijkt je niet te horen en volgt geen aanwijzingen op.
 • ‘Door het dolle heen’ en ‘niet voor rede vatbaar’ zijn vaak gebruikte beschrijvingen. 
 • Vaak is er sprake van desoriëntatie, niet herkennen van bekenden, hallucinaties, bovenmenselijke krachten en ongevoeligheid voor pijn.

ehbo bij opwindingsdelier

Een acuut opwindingsdelier door cocaïnegebruik is gevaarlijk voor de persoon die gebruikt en de omgeving en vraagt direct medisch ingrijpen, door middel van sedatie. Fysieke belasting door vechten kan leiden tot acuut hartfalen. Bel 112!

De nadruk ligt hier dus op beheersing van de situatie in afwachting van medisch ingrijpen. 

 • Probeer zoveel mogelijk een rustige omgeving te creëren. 
 • Laat een vertrouwd persoon met de gebruiker communiceren.
 • Uit geen bedreigingen.
 • Bewaar een veilige afstand.
 • Maak niet voortdurend oogcontact.
 • Zorg voor zo min mogelijk omstanders.