Meteen naar de content

harm reductiontips
voor anabole steroïden

Je hebt besloten om te gaan kuren, of gebruikt al enige tijd anabole steroïden. Wat kun je nu doen om op de korte en lange termijn nadelige effecten te voorkomen, of te beperken? Hier volgen een aantal harm reduction tips.

harm reduction tips pieds

1. verdiep je in de materie

Je hoeft geen wetenschappelijke studie te verrichten, wel is het raadzaam dat je een basale kennis bezit van wat anabole steroïden met je lichaam doen, welke producten er op de markt zijn, en hoe je die veilig kunt gebruiken. Zonder eigen kennis, moet je maar aannemen dat je trainingsmaat, je begeleider, je dealer, of “Biceps147” van het bodybuilding forum, het bij het rechte eind hebben, en zich niet laten leiden door “broscience” of winstbejag.

2. Leef gezond

Anabole steroïden gebruiken en gezond leven kan een tegenstrijdigheid lijken. Toch is een gezonde levensstijl juist tijdens het kuren belangrijk. Leefstijlfactoren die een risico kunnen vormen voor de lichamelijke en/of geestelijke gezondheid zoals ongezond eten, roken, drinken, en het gebruik van drugs, vergroten namelijk sterk de kans op nadelige gevolgen bij steroïdengebruik. Dit effect is meestal niet additief (dus 1+1=2), maar groter dan de som van de delen (dus 1+1=3). Zo nemen de cardiovasculaire risico’s van steroïdengebruik sterk toe bij een ongezonde levensstijl, en is veelal sprake van polydruggebruik bij probleemgedrag, en ernstige lichamelijke complicaties of sterfte.

3. Laat bloedonderzoek verrichten

Gebruikers van anabole steroïden hanteren vaak de “time on, time off” regel; dus ten minste een periode van eenzelfde duur géén als wél steroïden gebruiken. Het idee hierachter is dat het lichaam zo na gebruik kan herstellen. Zonder bloedonderzoek blijft het echter gissen of dit herstel heeft plaatsgevonden. Mét bloedonderzoek kan met grotere zekerheid worden vastgesteld of de hormoonhuishouding en overige lichaamsfuncties (weer) in balans zijn, en het verantwoord is eventueel met een (volgende) kuur te beginnen.

Een groep gebruikers gaat nooit “off”, of hanteert een “cruise & blast” aanpak, waarin een “onderhoudsdosering” tussen de kuren wordt genomen. Bij dit langdurige gebruik neemt de kans toe dat onder meer verstoorde hematocriet-, cholesterol-, en leverwaardes leiden tot complicaties. Continue gebruikers doen er dus zeker verstandig aan regelmatig bloedonderzoek te laten uitvoeren.

4. houd regels aan bij samenstellen kuur

Om nadelige effecten te beperken is het verstandig met een aantal zaken rekening te houden wanneer je een kuur opstelt:

5. Optimaliseer herstel na je kuur

Of je nu wel of geen “nakuur” doet, na een kuur zal het enige tijd duren voordat de lichaamseigen testosteronproductie bij de man weer op gang komt. Hoe eerder dit het geval is, hoe meer kracht en spieren je behoudt, en hoe minder last je hebt van lusteloosheid en libido- en/of erectieproblemen. Toch saboteren steroïdengebruikers in de “off” periode regelmatig hun herstel door a) de teugels eens flink te laten vieren en alle leefregels overboord te gooien, of b) langer en/of vaker te trainen om het onvermijdelijke verlies aan kracht en spiermassa te compenseren. Beide scenario’s vertragen het herstel; echter, zelfs als je voldoende slaapt, goed eet, geen of matig alcohol of drugs gebruikt, en overtraining vermijdt, kan herstel van de mannelijke testosteronproductie na een kuur enkele maanden tot meer dan een jaar duren. Problemen die als gevolg hiervan optreden, kunnen je doen besluiten (te) snel weer met een volgende kuur te beginnen, waardoor het hormonale herstel later nog moeizamer tot stand komt. Tijdelijk gebruik van een PDE5-remmer, zoals Viagra of Cialis, kan bij erectieklachten helpen de periode met een verlaagde testosteronproductie uit te zitten.

6. vermijd onbetrouwbare producten

Naast de (ingecalculeerde) risico’s die inherent zijn aan het gebruik van anabole steroïden, ontstaan nieuwe gevaren en onzekerheden bij gebruik van middelen van de zwarte markt. Het gekochte product kan bijvoorbeeld een ander middel of andere dosering bevatten dan op het label staat, of vervuild zijn met zware metalen. Door de slechte kwaliteit van veel steroïden op de zwarte markt, kan het vinden van een betrouwbaar product een schier ondoenlijke zaak zijn, zoals in De LINK kwaliteit van anabole steroïden op de zwarte markt wordt besproken. Toch zijn er wel een paar producteigenschappen waar je op kunt letten om een miskoop te voorkomen:

  • Pharma grade -> Pseudo-farma -> Underground Labs (UGL)

Middelen van farmaceutische kwaliteit zijn te prefereren boven ‘pseudo-farma’ producten, die weer te verkiezen zijn boven UGL producten. Echter: dit gaat alleen op als je niet te maken hebt met vervalsingen!

  • Goedkoop is duurkoop

Dure grondstoffen = dure eindproducten. Indien de prijs te goed is om waar te zijn, dan heb je waarschijnlijk een nepper. Anabole steroïden die, vanwege de dure grondstof, vaak vervalst worden zijn in het bijzonder Primobolan (metenolone enanthaat), Anavar (oxandrolone) en trenbolone (alle esters).


meer informatie

In de seminar van William Llewellyn uit april 2019 komen meer adviezen aan bod om nadelige effecten door anabole steroïdengebruik te beperken. Llewellyn hield deze presentatie op het door Mainline georganiseerde seminar over Performance and Image Enhancing Drugs.

Klik hier voor een lijst van alle gebruikte referenties voor het samenstellen van deze harm reduction tips.