Meteen naar de content

Onderzoek: Risicovol drugsgebruik in Nederland

Er is weinig bekend over de omvang, gezondheid en het welzijn van mensen met risicovol opioïdengebruik en mensen met risicovol crackcocaïnegebruik in Nederland. Samen met het Trimbos Instituut doet Mainline onderzoek.

Foto: Mona van den Berg

Met het onderzoek willen we ook meer inzicht krijgen in de aansluiting van de zorgverlening op de behoeften van de gebruikers. Een beter begrip van de (zorg)noden van deze groepen kan de druggerelateerde zorgdiensten en beleidsmaatregelen verbeteren.

Daarnaast is risicovol drugsgebruik niet beperkt tot opioïden en crackcocaïne, maar betreft het ook andere drugs. Met recente signalen over nieuwe opkomende groepen gebruikers is het belangrijk om mogelijke trends in risicovol gebruik tijdig te signaleren.

Op onderzoek uit in 8 steden

Het Trimbos-instituut en Mainline starten het OPAAK onderzoek om meer inzicht te krijgen in deze kwetsbare groepen. De doelstellingen van dit onderzoek zijn:

  • Een schatting van de populatieomvang van mensen met hoog-risico opioïdengebruik te maken en hun drugsgebruikspatronen, gezondheid en welzijn te inventariseren.
  • Het verkennen van de populatie van mensen met hoog-risico crackcocaïnegebruik, inclusief een schatting van hun niveau van integratie in de zorg en een inventarisatie van hun drugsgebruikspatronen, gezondheid en welzijn.
  • Andere groepen mensen met hoog-risico drugsgebruik (HRDU) identificeren.
    Een behoeftenevaluatie uitvoeren van mensen met hoog-risico opioïdengebruik en mensen met hoog-risico crackcocaïnegebruik, inclusief een beoordeling van hun behoeften aan diensten.
  • De dekking van opiaatsubstitutietherapie en naald- en spuitprogramma’s beoordelen, evenals de dekking van het nationale alcohol- en drugsinformatiesysteem (LADIS).

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met projectleider Machteld Busz.

Machteld Busz
Neem contact op met Machteld Busz
m.busz@mainline.nl

Support en financiering

Dit onderzoek is is een samenwerking tussen het Trimbos-instituut en Mainline. Het project heeft een looptijd van 2 jaar en is gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid.