ENGLISH
 

Mainline's Quickscan - Drank en drugsgebruik in uw gemeente

Wat wordt er in uw stad nou eigenlijk aan drugs gebruikt? Moet u zich hier zorgen om maken? Welke preventie- of hulpbehoeften hebben druggebruikers in uw regio? Op zulke vragen kan Mainline’s Quickscan - binnen een paar maanden - antwoord geven.

Geluiden uit het veld

Wanneer we het over drank- en drugs hebben kunnen geruchten soms een eigen leven gaan leiden. Anderzijds kan misbruik soms te lang buiten beeld blijven. De Mainline Quickscan biedt verheldering. Aan de hand van informatie van druggebruikers en professionals binnen uw gemeente, brengt Mainline in kaart wat er speelt en waar de knelpunten liggen. Ook kunnen wij praktische aanbevelingen presenteren.

In recente jaren heeft Mainline de Quickscan in verschillende gemeenten uitgevoerd, waaronder in Hof van Twente, Haarlem, Kampen en Alkmaar. Deze hebben geleid tot concrete signalen rondom lokaal drank- of drugsgebruik en praktische adviezen hoe preventie, zorg of samenwerking te verbeteren.

Snel, inzichtelijk en kostenefficiënt

Binnen zes maanden voert Mainline de Quickscan uit. In overleg maken we een plan en kijken we welke onderdelen daar het best in passen. Denk daarbij aan interviews, een online survey, veldwerk of focus groepen. Wij werken zoveel mogelijk samen met lokale professionals, zowel bij het verzamelen van informatie als het opstellen van aanbevelingen. Ook kunnen wij samen met een lokale veldwerkorganisatie het onderzoek uitvoeren. Het mooie aan een Quickscan is dat het een heel praktisch toepasbaar onderzoek is en het brengt bovendien relatief weinig kosten met zich mee. 

Expertise van Mainline inhuren

Wilt u in uw gemeente het middelengebruik beter in kaart brengen en gebruikers beter in hulp voorzien? Dan bent u bij Mainline aan het juiste adres! Aan de hand van uw wensen, budget en de lokale situatie maakt Mainline graag een vrijblijvende offerte voor u.

Meer weten?

Neem contact op met Sara Woods via:
s.woods@mainline.nl | 020 68 22 660


                 

Onze veldwerk activiteiten


Informeren

Tijdens het veldwerk voeren we voorlichtingsgesprekken en verwijzen we door naar de plekken waar men passende hulp kan krijgen. We stimuleren veiliger gebruik met als doel infectieziekten en gezondheidschade te voorkomen.

De informatie die we bieden is vrijblijvend en onbevooroordeeld. Als gebruikers een hulpvraag hebben, zijn we present. Vanuit die onafhankelijke positie horen we wat er speelt en wat er nodig is. Het stelt ons bovendien in staat om onze opgedane kennis praktisch in te zetten. Bijvoorbeeld via ons voorlichtingsmateriaal en onze trainingen.

Voorlichtingsmateriaal
De signalen die de veldwerkers van Mainline oppikken vertalen we naar/in uiteenlopend voorlichtingsmateriaal. Doel is dat gebruikers zich er in herkennen. We bespreken allerlei onderwerpen en benoemen problemen waar gebruikers mee kampen.

Een overzicht:

Het lifestyle magazine Mainline

Folders & brochures

Rapporten & onderzoek

Signaleren

We verrichten ook veldonderzoek onder groepen waarvan het vermoeden bestaat dat ze gezondheidsrisico's lopen en/of vormen.

We doen onderzoek naar groepen mensen die:
• gezondheidsrisico’s lopen samenhangend met het middelengebruik,

• daarbij een mogelijk risico voor de volksgezondheid vormen,

• in een marginale maatschappelijke positie verkeren of daarin dreigen te geraken.

Daarbij onderzoeken we onder andere:
• de ins & outs van het gebruik en hun leefwereld,

• welke (harm reduction) informatiebehoefte er is,

• hoe de toegang tot zorg is en of bestaande zorg aansluit.


Waakhond

In het signaleren van trends onder doelgroepen en lacunes in het hulpaanbod, vervult Mainline een belangrijke 'waakhond' functie. We zoeken altijd de samenwerking met relevante partijen in het veld,

zodat we samen kunnen werken aan verbetering van het aanbod en de emancipatie van de verschillende doelgroepen.Copyright Mainline 2021. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.