ENGLISH
 

CHEMSEX DROP IN

Het chemsex-team van Mainline biedt vanaf juli 2019 een-op-een gesprekken aan voor homo- en biseksuele mannen die aan chemsex doen of hebben gedaan. De optie om aan groepsgesprekken deel te nemen, blijft bestaan. De openingstijden zijn verruimd van 19:00 tot 22:00 uur.

De avonden zijn laagdrempelig en vinden plaats in een veilige omgeving. Omdat er vrije inloop is, is vooraf aanmelden niet nodig. Anonimiteit is bovendien gewaarborgd.

Wil je een een-op-een gesprek (ook buiten de avonden om)? Mail voor een afspraak naar chemsex@mainline.nl Chatten over chems

Heb je vragen? Ben je op zoek naar informatie, hulp of support? Of wil je je chemsex-ervaring delen? Het team is elke dinsdag en woensdag tussen 15:00 en 18:00 uur online op onze chemsex chat.

Chatten over chemsexElke eerste woensdag van de maand:

1. Voor mannen die met chemsex zijn gestopt of willen stoppen

Informatie, advies, chat en support

Veel besproken items zijn:

  • Hoe ga ik om met craving?
  • Hoe te dealen met de verleidingen van gay life en dating apps?
  • Hoe kan ik weer van seks (zonder drugs) genieten?

Eerstvolgende data in 2019:
3 juli
7 augustus
4 september
9 oktober
6 november

Data 2020:

8 januari
5 februari
4 maart
1 april
6 mei
5 juni
1 juli
5 augustus
2 september
7 oktober
4 november
2 december


Elke derde woensdag van de maand:

2. Voor mannen die chems tijdens seks gebruiken 

Informatie, advies, chat, support en spuitomruil

Veel besproken items zijn:

  • Wat zijn de lange termijneffecten van Tina?
  • Hoe kan ik mijn come down verzachten?
  • Hoe blijft chemsex positief?
  • Verlies ik zelfcontrole?

Voor de mannen die slammen, is er tevens een spuitomruil

Eerstvolgende data in 2019:
17 juli
21 augustus
18 september
16 oktober
20 november
18 december

Data 2020:
15 januari
19 februari
18 maart
15 april
20 mei
17 juni
15 juli
19 augustus
16 september
21 oktober
18 november
16 december


Locatie en tijd

Tijd: vrije inloop vanaf 19:00 tot 22:00 uur.
Adres: Frederik Hendrikstraat 111, Amsterdam (kantoor Mainline)

Meer info of een afspraak voor een een-op-een-gesprek? 
Bel of mail het chemsex-team:
020 68 22 660 | chemsex@mainline.nl

Rotterdam 

Ook in Rotterdam kun je terecht voor chemsex meetings:


Onze veldwerk activiteiten


Informeren

Tijdens het veldwerk voeren we voorlichtingsgesprekken en verwijzen we door naar de plekken waar men passende hulp kan krijgen. We stimuleren veiliger gebruik met als doel infectieziekten en gezondheidschade te voorkomen.

De informatie die we bieden is vrijblijvend en onbevooroordeeld. Als gebruikers een hulpvraag hebben, zijn we present. Vanuit die onafhankelijke positie horen we wat er speelt en wat er nodig is. Het stelt ons bovendien in staat om onze opgedane kennis praktisch in te zetten. Bijvoorbeeld via ons voorlichtingsmateriaal en onze trainingen.

Voorlichtingsmateriaal
De signalen die de veldwerkers van Mainline oppikken vertalen we naar/in uiteenlopend voorlichtingsmateriaal. Doel is dat gebruikers zich er in herkennen. We bespreken allerlei onderwerpen en benoemen problemen waar gebruikers mee kampen.

Een overzicht:

Het lifestyle magazine Mainline

Folders & brochures

Rapporten & onderzoek

Themabrieven (hepatitis C en/of hiv)
Signaleren

We verrichten ook veldonderzoek onder groepen waarvan het vermoeden bestaat dat ze gezondheidsrisico's lopen en/of vormen.

We doen onderzoek naar groepen mensen die:
• gezondheidsrisico’s lopen samenhangend met het middelengebruik,

• daarbij een mogelijk risico voor de volksgezondheid vormen,

• in een marginale maatschappelijke positie verkeren of daarin dreigen te geraken.

Daarbij onderzoeken we onder andere:
• de ins & outs van het gebruik en hun leefwereld,

• welke (harm reduction) informatiebehoefte er is,

• hoe de toegang tot zorg is en of bestaande zorg aansluit.


Waakhond

In het signaleren van trends onder doelgroepen en lacunes in het hulpaanbod, vervult Mainline een belangrijke 'waakhond' functie. We zoeken altijd de samenwerking met relevante partijen in het veld,

zodat we samen kunnen werken aan verbetering van het aanbod en de emancipatie van de verschillende doelgroepen.Copyright Mainline 2019. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.