ENGLISH
 

Bridging the Gaps 2 - 2016 t/m 2020

Indonesië, Kenia, Nepal, Pakistan, Zuid-Afrika, Tanzania (NIEUW!)

Het Bridging the Gaps programma heeft een tweede ronde financiering ontvangen van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daardoor kunnen we ons tot 2020 blijven inzetten om de gezondheid en rechtspositie van druggebruikers, sekswerkers en lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) mensen in bovenstaande zes landen te verbeteren.

Bridging the Gaps 2
Mainline is onderdeel van het druggebruikers project binnen het overkoepelende Bridging the Gaps 2 programma. Wij zullen ons werk voortzetten in Indonesië, Kenia, Nepal en Zuid-Afrika.

Gedurende een transitiefase van zes maanden bepalen we waar onze focus ligt in deze landen en met welke partners we werken. Beslissingen baseert Mainline op baseline studies voor elk land. Deze studies analyseren de stand van zaken in de deelnemende landen en bieden een overzicht van de gaten in harm reduction dienstverlening.

Binnen Bridging the Gaps 2 werken we aan drie doelen:

1. Een sterk maatschappelijk middenveld dat overheden ter verantwoording roept

2. Een verbeterde mensenrechtensituatie van key populations

3. Verbeterde SRHR (Sexual and Reproductive Health and Rights) dienstverlening en minder HIV infecties


Verbetering van kwaliteit van leven van drugsgebruikers

Mainlines voornaamste doel is altijd om harm reduction diensten van goede kwaliteit beschikbaar te maken voor druggebruikers. Deze diensten kunnen een breed scala van harm reduction interventies bevatten, zoals die ook ondersteund worden door de Wereldgezondheidsorganisatie.

Maar Mainlines opvatting van de harm reduction aanpak is breder dan dit. Wij werken altijd richting een continuïteit van zorg voor druggebruikers. Met onze programma’s verbetert Mainline de kwaliteit van leven van druggebruikers. Dit omhelst ook de verbetering van de mensenrechtsituatie. In het voorgaande programma ontwikkelde Mainline een document met 10 punten waarin de onderliggende waarden staan die onder ons werk liggen.


Mainline bouwt aan de capaciteit van partners op vier gebieden:

  • Harm reduction en programmering
  • Networken en pleitbezorging
  • Organisatiestructuur
  • Financiën

Innovatie is daarnaast een belangrijk en specifiek doel in de komende jaren. Mainline werkt onder andere expliciet aan innovatie met Nai Zindagi in Pakistan. Hun werk wordt een belangrijke motor achter de programma’s in andere landen.


Lees meer over
Bridging the gaps 1

Onze huidige projecten


nationaal

Peer2Peer

Om jongvolwassenen (18 tot 35 jaar) die drugs gebruiken in de marges beter te bereiken, zet Mainline een peer-to-peer voorlichtingsproject op. We richten ons hierbij op jongeren die vaak met veel verschillende uitdagingen tegelijk moeten dealen, denk aan: dakloosheid, schulden, ruzies en psychische problemen. Een balans houden in het drugsgebruik kan dan soms erg lastig zijn. In dit peer-to-peer project wordt de voorlichting gegeven door jongvolwassenen die vergelijkbare ervaringen hebben als de doelgroep. 

> Lees meer
internationaal

Mindful muscles

VERENIGD KONINKRIJK, FINLAND, GRIEKENLAND, ESTLAND, SERVIË, PORTUGAL, NEDERLAND

Harm reduction-benaderingen worden zelden toegepast in een recreatieve sportcontext. En waarom zouden we - sport staat gelijk aan gezondheid, toch? Niet altijd. Onderzoek toont aan dat het gebruik van performance and image-enhancing drugs (PIED's) ook geregeld voorkomt in verschillende recreatieve sporten. En voor mensen die vaak en in hoge doseringen gebruiken, kunnen schadebeperkende interventies een groot verschil maken.

> Lees meer

Aandacht voor herstel

Herstel en herstel-gerichte zorg zijn binnen de psychiatrie steeds meer centraal komen te staan. Manieren vinden om ondanks een chronische beperking of aandoening een bevredigend, hoopvol leven te leiden, staan hierbij vaak centraal. Maar ook binnen de verslavingszorg komt er de laatste jaren steeds meer aandacht voor herstel. 

> Lees meer

Onze afgeronde projecten

nationaal

Omgaan met verward gedrag

Deskundigheidsbevordering zorg in de maatschappelijke opvang

Steeds vaker hebben maatschappelijke opvanglocaties voor dak- en thuislozen te maken met ernstig verwarde personen. Regelmatig gebruiken deze personen ook drugs en/of alcohol en soms is er ook sprake van psychiatrische issues, trauma en/of een lichte verstandelijke beperking. Om professionals die met deze doelgroep werken te ondersteunen ontwikkelde Mainline en Volksbond Streetcornerwork een training en een boekje met handvatten.

> Lees meer
internationaal

Mainline: doping in de recreatieve sport

Mainline is onderdeel van een nieuw Europees project dat twee online interventies voor ‘Performance and Image Enhancing Drugs (PIED)’ toetst. Objectieve informatie over dit onderwerp is mondjesmaat beschikbaar, maar er wordt al jaren van uit gegaan dat het gebruik van PIED in de recreatieve sport toeneemt. Het gaat hier dan om middelen die mensen (zouden) helpen bij het afvallen en/of het sneller kweken van spieren. 

> Lees meer
nationaal

Chemsex

Het gebruik van drugs tijdens seks is een groeiend wereldwijd fenomeen, vooral onder mannen die seks hebben met mannen (MSM). Bij professionals is seks onder invloed van drugs door MSM beter bekend als 'chemsex'.

> Lees meer
nationaal

Hepatitis C - Amsterdam

Nederland

In 2014 deed Mainline onderzoek naar risicoprevalentie en kennis op het gebied van Hepatitis C (HCV) onder bezoekers van laagdrempelige dag-inloopvoorzieningen in Amsterdam. Afgelopen februari 2017 is het HCV Project Amsterdam gestart: Bewustwording, opsporing en toeleiding tot effectieve Hepatitis C zorg; Naar virus-eliminatie onder (ooit) injecteerders in Amsterdam.

> Lees meer
internationaal

Harm reduction voor stimulantgebruikers

Mainline-GIZ onderzoek

Mainline onderzocht de ‘best practices’ in verschillende landen op het gebied van harm reduction-interventies voor gebruikers van stimulanten. Het project wordt ondersteund door Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) onder het programma Global Partnership on Drug Policies and Development (GPDPD).

> Lees meer
nationaal

Quickscan Kampen

In oktober 2017 is Mainline in opdracht van de gemeente Kampen gestart met een Quickscan naar middelengebruik onder jongeren en jongvolwassenen in deze gemeente. 

> Lees meer
Copyright Mainline 2021. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.