ENGLISH
 

Hepatitis C

Georgië

Voor drugsgebruikers is de weg naar een remedie voor Hepatitis C (HCV) lang en hobbelig. Mainline startte in oktober 2014 samen met lokale partner Tanadgoma een nieuw project in Georgië: Hepatitis C, trapsgewijs naar zorg.

De weg naar genezing
“Het gebrek aan kennis over hepatitis C (hcv) en overdracht is de eerste uitdaging”, zegt Hatun Eksen, projectleider bij Mainline. “Eerst moeten gebruikers zich bewust worden van de risico’s. Als men zich vervolgens wil laten testen, is het belangrijk dat de gebruikers de testcentra ook weten te vinden.”

Maar er zijn beren op de weg volgens Eksen. “De kosten en de vrees voor bijwerkingen kunnen de toegang tot behandeling in de weg zitten. Het idee dat men gedurende een lange periode geen drugs of alcohol mag gebruiken, kan bijvoorbeeld zeer belemmerend werken om hulp te zoeken”, aldus Eksen.

Toegang tot zorg verbeteren
‘Trapsgewijs naar zorg’ verwijst naar de diverse stappen in het genezingsproces van hcv. “Doel van dit nieuwe project is om vanuit het perspectief van de gebruiker naar alle stappen te kijken en zo de toegang tot zorg en behandeling van hcv te verbeteren. Interessant in dit verband is dat het farmaceutische bedrijf Gilead mogelijk de nieuwe antivirale middelen (DAAs) beschikbaar gaat maken in Georgië in 2015.”

Doelgerichte aanpak
De afgelopen tijd waren outreachwerkers in twee Georgische steden flink in actie. Ze gaven gerichte informatie over hcv onder drugsgebruikers en verzamelden via vragenlijsten en groepsdiscussies veel informatie. “De eerste resultaten tonen aan dat de hoge kosten en de vrees voor de uitkomst van de test drugsgebruikers ervan weerhouden zich te laten testen. Toch gaf 85% van de respondenten aan HCV positief te zijn. Ook de angst voor bijwerkingen van de behandeling is groot. 59% bezoekt geen dokter na een HCV diagnose. Weinig respondenten hebben kennis van de (nieuwe) antivirale middelen & behandelmogelijkheden.

Projectleider: Hatun Eksen


We gaan nu kijken hoe we de testen en behandeling toch toegankelijk kunnen maken voor deze groep. Kennis overbrengen over de verschillende middelen, de mogelijke bijwerkingen en de slagingskans kan hierbij helpen. Ook is het belangrijk dat mensen weten hoe zij anderen kunnen besmetten als zij HCV positief zijn. Er bestaan nog mythes over besmetting, zoals dat je HCV kan krijgen door nagelbijten, door het gebruik van slechte kwaliteit heroïne of door gebruik van methadon. Het voorkomen van her-infecties is een laatste belangrijk doel voor dit jaar. Het project zal gebruikers beter in staat stellen om een afgewogen keuze te maken.”

Dit project wordt gefinancierd door het GoShape programma van Gilead.

Onze huidige projecten


nationaal

Verwarde personen

Deskundigheidsbevordering zorg in de maatschappelijke opvang

Steeds vaker hebben maatschappelijke opvanglocaties voor dak- en thuislozen te maken met ernstig verwarde personen. Regelmatig gebruiken deze personen ook drugs en/of alcohol (dubbel diagnose) en soms is er ook sprake van een lichte verstandelijke beperking (triple diagnose). Om professionals die met deze doelgroep werken te ondersteunen ontwikkelen Mainline en Volksbond Streetcornerwork een training. Ook gaan wij gezamenlijk een handleiding ontwikkelen die landelijk beschikbaar wordt.

> Lees meer
nationaal

Hepatitis C - Amsterdam

Nederland

In 2014 deed Mainline onderzoek naar risicoprevalentie en kennis op het gebied van Hepatitis C (HCV) onder bezoekers van laagdrempelige dag-inloopvoorzieningen in Amsterdam. Afgelopen februari 2017 is het HCV Project Amsterdam gestart: Bewustwording, opsporing en toeleiding tot effectieve Hepatitis C zorg; Naar virus-eliminatie onder (ooit) injecteerders in Amsterdam.

> Lees meer
nationaal

Chemsex

In de gaycene is het gebruik van drugs tijdens de seks wereldwijd een groeiend fenomeen. Vooral de opkomst van het gebruik van crystal meth en het injecteren van drugs (slammen) springt hierbij in het oog. Op dating apps en websites zoeken mannen naar sekspartners met dezelfde intenties. Ze screenen hierbij vaak op termen als ‘high & horny’, ‘party & play’, ‘chems-friendly’, ‘chems’, ‘parTy’, ‘chill out’ of ‘sleazy sex’. Onder professionals wordt seks onder invloed van drugs door mannen die seks hebben met mannen (MSM) 'chemsex' genoemd.

> Lees meer
internationaal

Bridging the Gaps 2 - 2016 t/m 2020

Indonesië, Kenia, Nepal, Pakistan, Zuid-Afrika, Tanzania (NIEUW!)

Het Bridging the Gaps programma heeft een tweede ronde financiering ontvangen van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daardoor kunnen we ons tot 2020 blijven inzetten om de gezondheid en rechtspositie van druggebruikers, sekswerkers en lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) mensen in bovenstaande zes landen te verbeteren.

> Lees meer
internationaal

Mainline: doping in de recreatieve sport

Mainline is onderdeel van een nieuw Europees project dat twee online interventies voor ‘Performance and Image Enhancing Drugs (PIED)’ toetst. Objectieve informatie over dit onderwerp is mondjesmaat beschikbaar, maar er wordt al jaren van uit gegaan dat het gebruik van PIED in de recreatieve sport toeneemt. Het gaat hier dan om middelen die mensen (zouden) helpen bij het afvallen en/of het sneller kweken van spieren. 

> Lees meer
nationaal

GHB overdosis preventie

Nederland & België

In een veranderde maatschappij, waarbij mensen experimenteren met nieuwe soorten drugs, is een urgente noodzaak om kennis op te doen van overdosis risico’s onder mensen die andere drugs (dan opiaten zoals heroine) gebruiken.

> Lees meer

Onze afgeronde projecten

internationaal

Harm reduction voor stimulantgebruikers

Mainline-GIZ onderzoek

Mainline onderzocht de ‘best practices’ in verschillende landen op het gebied van harm reduction-interventies voor gebruikers van stimulanten. Het project wordt ondersteund door Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) onder het programma Global Partnership on Drug Policies and Development (GPDPD).

> Lees meer
nationaal

Signalerings rapport mannelijke sekswerkers

Nederland

Op initiatief van Mainline vond in nauwe samenwerking met de GGD Amsterdam binnen het Prostitutie & Gezondheidscentrum 292 tussen november 2013 en februari 2014 een voorverkenning plaats onder mannelijke en transgender sekswerkers.

> Lees meer
nationaal

Quickscan Kampen

In oktober 2017 is Mainline in opdracht van de gemeente Kampen gestart met een Quickscan naar middelengebruik onder jongeren en jongvolwassenen in deze gemeente. 

> Lees meer
nationaal

Swingen: ​middelengebruik en seksuele keuzes

Nederland

In 2011 deed Mainline een voorverkenning onder swingers om meer zicht te krijgen op de aard, functie en combinaties van middelengebruik. Het doel hiervan was om een gerichter beeld te krijgen van de meerwaarde, motieven en invloed van middelengebruik op seksuele keuzes.

> Lees meer
internationaal

Bridging the Gaps 1 - 2012 t/m 2016

Indonesië, Kenia, Nepal, Pakistan en Zuid-Afrika

Mainline werkt via dit programma aan de verbetering van mensenrechten en de gezondheid van druggebruikers in bovenstaande vijf landen. Het Bridging the Gaps programma liep van 2012 tot 2016. Wegens succes is het programma verlengd en zal onder de naam 'Bridging the Gaps 2' lopen tot 2020!

> Lees meer
internationaal

Back to society

Georgië

Dit project - dat liep van 2014 t/m 2015 - geeft aandacht aan de specifieke behoeften van mensen die uit de gevangenis komen.

> Lees meer
Copyright Mainline 2019. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.