ENGLISH
 

Geen hulp bij overdosis GHB - onderzoeksrapport

Mensen die zeer regelmatig GHB gebruiken, verliezen vaak het bewustzijn en raken zelfs in coma. Deze groep heeft te weinig kennis om een overdosis te voorkomen of iemand te helpen die ‘outgaat’. Dat blijkt uit onderzoek van stichting Mainline en CVO.


GHB onderzoek
Bijna alle respondenten uit het onderzoek die regelmatig de drug GHB gebruiken verliezen af en toe het bewustzijn. Zeventig procent is zelfs weleens in coma geraakt, een toestand waarbij minstens 30 minuten niet wordt gereageerd op pijnprikkels.

Deze vorm van overdosering is risicovol en kan fataal zijn. Zo kan de ademhaling ermee ophouden of stikken mensen in hun eigen braaksel. Over- dosering kan ook leiden tot verkeersongelukken of brand in huis. GHB drukt qua drugsincidenten zwaar op de spoedeisende hulp (22% van de geregistreerde drugsincidenten; MDI, 2013).


Weinig bewustzijn en kennis van risico’s

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat mensen die vaak GHB gebruiken (meer dan 200 keer in hun leven) het meest in coma raken. Deze kwetsbare groep gebruikt met name om zich zelfverzekerder te voelen en problemen te vergeten. Het gebruik vindt vooral plaats in dorpen buiten de Randstad, veelal in isolement achter de voordeur. Hierdoor worden mensen die risico lopen nauwelijks bereikt door de hulpverlening.

Hoewel deze mensen bewustzijnsverlies als nadeel ervaren, zien ze het tegelijkertijd als een onoverkomelijk onderdeel van hun gebruik: ‘het hoort er gewoon bij’. Er is weinig kennis over hoe je een overdosering kunt voorkomen of wat te doen als iemand outgaat. Ze bellen minder snel een ambulance, proberen niet iemand wakker te houden en laten iemand vaak ‘gewoon’ liggen.

Dit komt naar voren in het onderzoeksrapport over GHB en overdosering dat Mainline deze week presenteert. Mainline deed de afgelopen twee jaar onderzoek in samenwerking met CVO (Centrum voor Verslavingsonderzoek) onder 160 mensen in Nederland en België. Samen met respondenten uit het onderzoek ontwikkelde Mainline een video om deze geïsoleerde groep thuis te bereiken en bewust te maken van de risico’s van outgaan.


Dit project is mogelijk gemaakt dankzij de financiele steun van: de Europese Commissie* en het Fonds Psychische Gezondheid.

Huidige zorg niet toereikend

De groep veelgebruikers wordt op dit moment onvoldoende bereikt door de hulpverlening. Huidige preventieactiviteiten richten zich voornamelijk op de partyscene en binnen de verslavingszorg ligt de focus voornamelijk op afkicken. Diegenen die niet kunnen stoppen of bij een eerdere afkickpoging weer terugvielen in gebruik - zo’n tweederde van de mensen na behandeling - vallen op dit moment tussen wal en schip.

Schadebeperkende maatregelen (harm reduction) zijn een manier om contact te houden met deze verborgen doelgroep, veiliger gebruik te stimuleren en verdere gezondheidsschade te beperken. In het onderzoeksrapport worden per subgroep diverse suggesties gedaan, afgestemd op de gebruikscultuur, informatiebehoefte en het kennisniveau.

Lakse houding veranderen

Video preventietool
Naar aanleiding van het onderzoek maakte Mainline een video voor en door zeer ervaren GHB-gebruikers waarin ze vanuit hun eigen belevingswereld vertellen over de gevolgen van outgaan. De ervaringsverhalen worden aangevuld met voorlichting over hoe overdosering te voorkomen en wat te doen als iemand outgaat. Met deze video hoopt Mainline de lakse houding ten opzichte van outgaan te veranderen en actieve gebruikers van informatie te voorzien over hoe zij de risico’s kunnen beperken.

Training
Ook ontwikkelde Mainline trainingen voor professionals die werken met mensen die GHB gebruiken. Zie:

Training over GHB
Workhop SLIK


Bronnen:

Van Gaalen, S., de Bruin, D. & Grund, J.-P., 2015. Overdose Prevention among people who use GHB in the Netherlands and Belgium (2014 – 2015). An exploration of the characteristics associated with overdose and opportunities for risk reducation, Amsterdam; Utrecht.

Van Laar, M.W. et al, 2013. Jaarbericht Nationale Drug Monitor 2012, Utrecht.

Mol T, Wisselink J, Kuijpers WGT, Dijkstra BAG. 2014. GHB: recidive op eenzame hoogte. Tijdschrift voor Verslaving. 3

Voor meer informatie: Sanne van Gaalen (projectleider GHB onderzoek)
Lees het rapport 'Overdosispreventie onder mensen die GHB gebruiken'Download het persbericht

Ervaringsdeskundige (ex-verslaafde) aan het woord

Meer lezen over dit project


Bijlage

GHB is een afkorting van gamma-hydroxyboterzuur en wordt gemaakt van GBL (schoonmaakmiddel) en natronloog (gootsteenontstopper). GHB is een stof met een dempende werking (downer) en werd vroeger gebruikt als narcosemiddel. Naar schatting zijn er in Nederland 22.000 mensen die recentelijk GHB hebben gebruikt (Van Laar et al. 2014). Het aantal incidenten met GHB is echter relatief hoog en zijn vaak ernstig van aard. In 2013 is er in 22% van de 3481 gemelde drugsincidenten GHB in het spel. Hiermee drukt GHB qua drugsincidenten het meeste op de spoedeisende hulp en ambulancediensten (MDI, 2013). Behalve het voorkomen van gezondheidsschade en levensbedreigende situaties zorgt overdosispreventie ook voor een besparing van zorgkosten.

Risicofactoren coma
Voor de ontwikkeling van overdosis preventie maatregelen, zijn binnen dit onderzoek de risicofactoren bepaald die het ontstaan van een coma vergroten, hier onderverdeeld in Drug, Set, Setting (Zinberg, 1984):

Drug (het middel/gebruikswijze): De beste voorspeller voor het ontstaan van een coma is de lifetime ervaring van respondenten met GHB. Mensen met zeer veel GHB ervaring (meer dan 200 keer in hun leven) hebben meer risico op een coma dan mensen met minder GHB ervaring (minder dan 50 keer in hun leven). Zij gebruiken vaker en meer doses per gelegenheid. In driekwart van de gerapporteerde coma’s in het onderzoek was er bovendien sprake van combinatiegebruik; meestal met alcohol en/of speed.

Set (persoonskenmerken): Het risico op een coma is geassocieerd met een laag opleidingsniveau en de motivatie van gebruik; mensen die GHB nemen omdat ze er meer zelfvertrouwen door krijgen en zich socialer voelen hebben een hoger risico op een coma.

Setting (met wie/omgeving): Respondenten die GHB (ook) alleen gebruiken hebben meer risico op een coma ongeacht of ze ook thuis gebruiken. Een sterke voorspeller voor een coma is de omgeving waar mensen wonen. Respondenten die buiten de Randstad wonen zijn vaker in coma geraakt dan respondenten uit de Randstad.

Onze huidige projecten


Blog: Nee meneer Grapperhaus, lachgas stopt u niet in uw neus

Eindelijk was er weer eens een debat over drugs in de Tweede Kamer. Het viel tegen. 3-MMC moest zo snel mogelijk ‘op een lijst’. Echte preventie werd genegeerd. Gebrek aan drugskennis in de politiek is een serieus probleem geworden. Met een hoge rekening voor de maatschappij.

De vaste commissies voor Justitie en Veiligheid en die voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kwamen op 2 juni samen om te praten over drugs. Dus ik logde hoopvol in bij de openbare zitting. Het eerste probleem dat opvalt: op de een of andere manier voert Justitie – in de vorm van Minister Grapperhaus – nog steeds de boventoon in het drugsdebat. Drugs hoort wat mij betreft volledig thuis onder het Ministerie van VWS, maar Minister van Ark was aanwezig op uitnodiging van Justitie.

Van Ark sprak daarbij uitsluitend over het coffeeshopexperiment. Dat was een redelijk coherent verhaal met een typisch Nederlands smaakje. Het experiment wordt al polderend dichtgetimmerd en moddert door terwijl omliggende landen ons links en rechts inhalen. Maar het is mogelijk – drugs reguleren in Nederland. Inclusief goede voorlichting, aangepaste preventiestrategieën voor risicogroepen met multi-problematiek, zachtjes schoppen tegen de internationale verdragen en een eerlijke aanvoer door gecertificeerde producenten.Tekst: Machteld Busz
Eindredactie: Tim Jansma en Guido van Diepen


> Lees meer

Chemsex support

Op zoek naar info, advies of hulp rond chemsex? Mail naar chemsex@mainline.nl Of bel het chemsex-team (ook Whatsapp): Leon: 06 - 11 16 33 41 Sjef: 06 - 15 96 87 76

Online meeting voor ex-gebruikers
Voor mannen die met chems zijn gestopt of willen stoppen.

Elke 1e en 3e woensdag van de maand is er een online meeting van 20:00 tot 21:30 uur.
Vanwege corona-restricties voorlopig niet op locatie (check pagina voor update)

Wil je deelnemen? Mail naar chemsex@mainline.nlChatten over chems
Op zoek naar info, support of hulp, maar liever anoniem?
Chat met het chemsex-team.
Elke maandag t/m donderdag bereikbaar tussen 11:00u en 17:00u.
Start hier een gesprek.

> Lees meer

Breaking meth: Iedereen speelt zijn rol, precies volgens het script

Vorige week keek Mainline-directeur Machteld Busz de documentaire Breaking Meth van Jessica Villerius. "In dezelfde week viel het nieuwe boek van Carl Hart – Drug Use for Grown-ups – in mijn brievenbus. Naar beide had ik – drugs-nerd in lockdown – erg uitgekeken." 

Met haar documentaire (te zien op Videoland) probeert Jessica Villerius de wereld achter meth in Nederland bloot te leggen.


De docu

Te beginnen met de documentaire Breaking Meth. Die gaat over meth-amfetaminen in Nederland. De politie is druk met het oprollen van meth-labs. Nederlandse drugsproducenten lijken deze nieuwe markt te hebben ontdekt. Mexicaanse koks –jongens die het recept kennen om zuivere meth te maken – worden aangetroffen in deze labs. Er zijn zorgen over mogelijk nieuw geweld rond deze handel, milieuschade door dumpingen van productieafval en mogelijk toename van meth-gebruik. Villerius probeert met haar documentaire de wereld achter meth in Nederland bloot te leggen.


Het boek

Dan het boek. Carl Hart is een Amerikaanse neuropsycholoog met een indrukwekkende staat van dienst als drugsonderzoeker. Met Drug Use For Grown-ups probeert hij hardnekkige mythes in het drugsveld te ontkrachten. Op basis van wetenschap. En door zijn eigen (jeugd)ervaringen met drugs nauwgezet te analyseren. Hart groeide op in een Amerikaanse achterstandswijk ten tijde van de ‘crack-epidemie’ en zag familie en vrienden afglijden in druggebruik en criminaliteit. In zijn jeugd schreef hij de toestand in zijn wijk volledig toe aan de vernietigende kracht van cocaïne. Inmiddels zijn Harts denkbeelden radicaal veranderd. Met zijn boek komt hij ook zelf ‘uit de kast’ als druggebruiker. Doelbewust: Hart wil de stereotypen rond ‘de druggebruiker’ doorbreken en roept geslaagde mensen uit de middenklasse op om ook eerlijk voor hun – meestal functionele – druggebruik uit te komen.  


Het script

Breaking Meth is een documentaire met de oprechte intentie om een maatschappelijk probleem op de kaart te zetten. Een meth-gebruiker vertelt over de vernietigende impact van het middel. Een drugs-analist vertelt over de werking van meth op ons brein. De politie neemt de maakster mee met invallen in een aantal meth-labs. Maar nu kijk ik door de bril van Hart. Hij legt in zijn boek een aantal hardnekkige mythes rond drugs bloot. En die komen identiek terug in de documentaire. Iedereen speelt zijn rol, precies volgens het aloude script. De gebruiker brengt de ellende en tragiek. De deskundige speelt in op de angst voor een nieuwe, destructieve super-drug. De politie zet stevig in op bescherming van onze veiligheid en maatschappelijke orde en brengt impliciet de boodschap dat de strijd alleen met meer repressie te winnen is. Hart wil de stereotypen rond ‘de druggebruiker’ doorbreken en roept geslaagde mensen uit de middenklasse op om ook eerlijk voor hun – meestal functionele – druggebruik uit te komen.  

> Lees meer

Anabole Steroïdengebruik Zonder Pauzes

Er is weinig bekend over de groep mannen die non-stop, het gehele jaar door, anabole steroïden gebruikt. Om deze groep beter te leren kennen hield Mainline een online survey.

Ernstige gezondheidsproblemen treden bij kortstondig, infrequent gebruik van androgene anabole steroïden (AAS) in de regel weinig op (1). Het is vooral wanneer AAS gedurende lange perioden genomen worden dat complicaties en negatieve blijvende lichamelijke veranderingen zich voordoen (2-5). Een mogelijk groeiende groep mannen gebruikt voor sportieve en/of cosmetische doelen het hele jaar, of grootste deel daarvan, AAS in hoge doseringen (4, 6, 7), en loopt daarmee een dergelijk risico. Wat deze groep kenmerkt is desondanks niet onderzocht.

Centraal in de huidige studie staat daarom de vraag wat mannen onderscheidt die het afgelopen jaar langdurig (≥ 9 maanden) en periodiek (< 9 maanden) suprafysiologische doseringen AAS gebruikten. Hiervoor zijn de gegevens gebruikt van 103 mannen die in de voorgaande 12 maanden AAS hadden genomen en tussen december 2019 en april 2020 een online survey invulden. Surveydeelnemers werden via sportscholen, fitnessshops, sociale media, een internetforum, en een bodybuilding- en krachtsportevenement geworven.

Belangrijkste uitkomsten:

De belangrijkste uitkomsten van de survey zijn:

 • Meer dan een derde van de mannen die het afgelopen jaar AAS gebruikte deed dat het hele jaar lang, zonder onderbrekingen, in suprafysiologische doseringen.
 • Mannen die langdurig AAS gebruikten volgden overwegend een ‘blast and cruise’ protocol waarin perioden van hoge en lagere doseringen werden afgewisseld.
 • Bij ‘blast and cruise’ protocollen lag de dosering AAS tijdens een ‘cruise’ nog altijd hoger dan de lichaamseigen testosteronaanmaak. Tijdens ‘blasts’ werden grotere hoeveelheden AAS genomen dan mannen namen die AAS gebruikten in zogenaamde ‘kuurtjes’, waarbij perioden waarin wel en geen AAS genomen worden elkaar afwisselen. ‘Blasts’ duurden ook langer dan ‘kuurtjes’ en vonden vaker in een jaar plaats.
 • Mannen die langdurig AAS gebruikten namen, behalve AAS, ook een groter aantal andere medicijnen (zonder recept) en prestatiebevorderende middelen en hadden met meer bijwerkingen te maken dan mannen die periodiek AAS gebruikten.
 • De helft van de mannen die langdurig AAS gebruikten maakte zich zorgen over zijn gezondheid.
 • Een kwart van de mannen die langdurig AAS gebruikte, had te maken met een ‘ernstige stoornis in het gebruik van middelen’. In de groep periodieke gebruikers was dit 3%.
 • Een vijfde van de mannen die continu AAS gebruikte had ADHD. Onder periodieke gebruikers was dit minder dan 7%.
 • Mannen die langdurig en periodiek AAS gebruikten verschilden niet wat betreft demografische factoren, tevredenheid met het uiterlijk, bezoek aan psycholoog of psychiater, alcohol- en drugsgebruik, en aantal jaren AAS-gebruik.

> Lees meer

Harm reduction en corona #4

8 december 2020: Het vierde overzicht van de stand van zaken rondom harm reduction en corona: knelpunten, good practice en mensen uit beeld.

Het Harm Reduction Netwerk van het Trimbos-instituut, Stichting Mainline en de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG werken sinds half maart nauwer samen om een beeld te krijgen van de effecten van de coronamaatregelen op harm reduction voorzieningen in het land en hun doelgroepen.

De signalen in dit vierde overzicht zijn gebaseerd op de inbreng van medewerkers van laagdrempelige voorzieningen, gebruiksruimten, nachtopvang, woonvoorzieningen, medicatiepoli’s en medische heroïne units (MHU), evenals belangenbehartigers en personen die drugs gebruiken.

Op 8 december organiseerden wij een online expert sessie, waarin wij de bevindingen deelden, drie professionals uit het veld (Verslavingszorg Mondriaan, Verslavingszorg Tactus en De Regenboog Groep) hun ervaringen toelichtten en een vertegenwoordiger van het Ministerie van Volksgezondheid reageerde op de signalen.


> Lees meer

De cocaïne-ervaring

Coke = wakker, alert, scherp, groots, fris, feest, energie, snelheid, gedrevenheid, zelfverzekerdheid, zelfvertrouwen, actie, doorgaan, een antwoord op elke vraag, een geslepen opmerking in elke situatie, meer kunnen drinken, geen vrees, geen angst, geen honger, geen slaap, geen rem en... heel erg jammer als het op is.

Cocaïne behoort tot de zogenaamde ‘uppers’. De effecten worden veroorzaakt door de stimulerende werking die cocaïne heeft op het centrale zenuwstelsel. Cocaïne beïnvloedt hier onder andere de afgifte van dopamine en adrenaline. In het algemeen is het effect oppeppend. Maar in praktijk kunnen effecten per individu verschillen. Mensen met ADHD kunnen bijvoorbeeld juist meer rust ervaren door het gebruik van cocaïne. 
Dopamine

Cocaïne beïnvloedt verschillende stoffen in het lichaam. De stoffen die het meest in het oog springen zijn dopamine en adrenaline.

Dopamine is een lichaamseigen geluksstof en komt normaal gesproken vrij bij activiteiten als eten en seks. Het goede gevoel dat het geeft is een beloning die herhaling van dit gedrag stimuleert. De prikkeldosis dopamine wordt na de beloning weer terug opgenomen in het reservoir. Het beloningssysteem in de hersenen blijft zo in evenwicht

Bij cocaïnegebruik komt een onnatuurlijke hoeveelheid dopamine vrij. Hierdoor voelt de gebruiker zich extra gestimuleerd. Daarnaast voorkomt cocaïne dat de vrijgekomen dopamine teruggaat in het reservoir. De prikkeling houdt hierdoor langer aan. Door langdurige cokegebruik kan de dopaminehuishouding in de hersenen verstoord raken. Dit heeft negatieve effecten op bijvoorbeeld stemming, motivatie en planningsvermogen.

Deze dopaminehuishouding kan zich herstellen. Dit kan weken duren, maar soms ook tot maanden. Hoe vaak, hoe veel en hoe lang iemand heeft gebruikt zijn hierin bepalend. Mensen met een verstoorde dopamine-huishouding voelen zich vaak apathisch, futloos, beleven nergens meer plezier aan en zijn soms zelfs depressief. Dit wordt ook adhedonie genoemd. Gezond eten, genoeg slapen, bewegen en bezig blijven helpen met het herstel van lichaam en geest.

> Lees meer

Bereiding en versnijding

Van cocablad naar basepijp worden een aantal stappen afgelegd. Van blad naar cocapasta, van cocapasta naar snuifcoke en vervolgens door middel van verschillende omzetmethoden naar rookbare basecoke.


Van de plant naar de pijp

Na de oogst van de cocabladeren worden met chemicaliën de werkzame stoffen uit de bladeren 'getrokken'. De cocapasta (bazooka) die hieruit ontstaat, wordt vervolgens verder chemisch bewerkt. Het eindproduct hiervan is cocaïne-hydrochloride, ook snuifcoke of rauwe coke genoemd.

Snuifcoke is witte kristalachtige poeder die goed oplost in water. Daarom is het geschikt om te snuiven: het lost op in het neusslijmvlies en wordt daarna opgenomen in de bloedbaan. De oplosbaarheid in water maakt snuifcoke ook geschikt om te injecteren. 


Snuifcoke is echter niet geschikt om te roken. Je zult de snuifcoke verbranden voordat de werkzame stoffen verdampen. Snuifcoke roken is dus zonde van je coke en je ademt vooral verbrandingsgassen en geen werkzame stoffen in.


Rookbare basecoke maak je door snuifcoke te koken met ammonia of maagzout. Hierdoor verandert de cocaïne-hydrochloride in een basische stof (ph >7) die rookbaar is. De werkzame stoffen verdampen onder de honderd graden. Rookbare coke is bekend onder de namen: gekookte coke, basecoke, bori en crack. 

De basecoke kan weer in rauwe coke worden omgezet door zuur toe te voegen, bijvoorbeeld ascorbinezuur of citroenzuur. 
> Lees meer

Interview: het normaliseren van injecteren

Op 22 juni geeft Mainline’s Chemsex Team een nieuwe training: Ins en Outs van Chemsex. Waarom is die training nodig? Leon Knoops en Sjef Pelsser: “Het gat in het vangnet is nog te groot”.

Ruim tien jaar geleden begon Leon met veldwerk in chemsex. Hoe heeft de scene zich sindsdien ontwikkeld?

Leon: “Al sinds ons eerste onderzoek in 2010 wisten we dat er lustig met drugs tijdens seks werd geëxperimenteerd. Toen ik signalen kreeg dat er ook crystal meth werd gebruikt ben ik dat gaan uitzoeken. Er ging een verborgen wereld open, ik had niet verwacht dat het zo groot was. Met het onderzoek Tina en Slammen hebben we in 2015 voor het eerst laten zien hoe die wereld eruitzag en welke impact problematisch gebruik kan veroorzaken.

Sjef: “Op dit moment doen we opnieuw onderzoek naar ‘slammen’, op nog grotere schaal. Het heet Slammen in Nederland en komt waarschijnlijk in juli uit. We hebben een zeer uitgebreide survey met 175 respondenten en hebben diepte-interviews gedaan met (ex-)gebruikers en professionals. We zien dat chemsex nog meer is genormaliseerd. Slammen gebeurt meer dan verwacht.” De training Ins en Outs van Chemsex is op 22 juni 9.00-17.30 in Utrecht, Zalen van Zeven (inclusief lunch). Je volgt deze training samen met professionals van andere organisaties. Liever een (online)training met het hele team? Dat kan ook. Voor meer info, om te boeken of een offerte voor een groepstraining: klik hier. Er zijn nog vier plaatsen over voor de training van 22 juni. 

> Lees meer

Interview: Ton Nabben over roesknoeiers en roeskunst

Ton Nabben is drugsonderzoeker en doet al sinds 1994 onderzoek naar het hoofdstedelijke druggebruik onder jongeren, de Antenne. Daarin ziet hij roesknoeiers en roeskunstenaars.

Je bent nu met de Antenne van 2020 bezig. Wat zijn de trends in gebruik?

“Het afgelopen jaar was natuurlijk een raar jaar omdat veel drugs tijdens het uitgaan worden gebruikt. Doordat er bijna geen feestjes en festivals zijn geweest, zie je dat XTC een behoorlijke duiker heeft gemaakt. Mensen gebruiken anders omdat de activiteiten anders zijn. Middelengebruik heeft een andere functie. In plaats van bij elkaar komen, wat gebruiken en dan uitgaan, gaan ze nu bijvoorbeeld thuis bordspelletjes spelen. Daar passen alcohol en coke beter bij dan xtc en speed. Uit rioolwateronderzoek dit jaar bleek ook dat de xtc-concentratie 50% gezakt was. Coke was 25% minder en speed zo’n 35%. Meestal zien we Amsterdamse trends ook in andere grote steden terug. Op het platteland is er altijd meer alcoholgebruik. Wat betreft drugs heb je, afhankelijk van het karakter van het dorp, grote lokale verschillen. 3MMC is zo’n drug die je daar nu in clusters ziet opduiken. Wat mensen gebruiken, hangt heel erg samen met cultuur en subcultuur. Veel meer dan met de vraag wat voorhanden is, want zelfs in de kleinste dorpen kun je tegenwoordig krijgen wat je wilt.”

> Lees meer

Interview: hoe het anabolen ‘kuurtje’ verschoof naar non-stop inname

Waarom gaat onderzoek naar het gebruik van steroïden altijd over mannen die ‘kuurtjes’ doen? Volgens Tjeerd de Zeeuw is de belangrijkste ontwikkeling nu juist het non-stop gebruik. Hij publiceerde voor Mainline een survey onder 103 mannen die het afgelopen jaar anabole steroïden namen: Altijd Anabool. Ongeveer 30 procent bleek zonder pauze steroïden te nemen. Zorgwekkend, vindt De Zeeuw. “Het lichaam krijgt geen kans meer om te herstellen.”

Hoe kwam je dit onderzoeksvacuüm op het spoor?

“Ik doe al bijna dertig jaar aan krachtsport. Verschillende Nederlandse kampioenen bodybuilding, powerlifting, en strongman mag ik tot mijn vrienden en kennissen rekenen. Wanneer je spreekt met oudere, meer ervaren, bodybuilders en krachtsporters, dan zullen zij vertellen dat gebruik in kuurtjes afneemt en non-stop gebruik toeneemt. Ook in online bodybuilding fora in Nederland en het buitenland zie je een toenemend aantal leden dat een ‘blast and cruise’ protocol volgt, waarin zonder pauzes hoge en lagere doseringen worden afgewisseld. Dit zijn anekdotische aanwijzingen en geen hard wetenschappelijk bewijs. Gek genoeg is hier geen onderzoek naar gedaan. Dus ik heb zelf een survey opgezet waarvoor ik deelnemers heb geworven via sportscholen, fitnessshops, sociale media, een internetforum en een bodybuilding- en krachtsportevenement.”

Wat worden we wijzer van de survey Altijd Anabool?

“De survey bevestigde de aanwijzingen dat een aanzienlijk deel van de mannen die androgene anabole steroïden (AAS) gebruikt geen cyclisch gebruikspatroon meer volgt, maar deze middelen non-stop gebruikt. Dit gebruikspatroon kan in de meeste gevallen niet verklaard worden uit onwetendheid, levensmoeheid of verslavingsgedrag. Mannen die een continu gebruikspatroon hanteerden, waren op de hoogte van de risico’s. Buiten de verhoogde inname van prestatiebevorderende middelen, namen ze niet meer risico’s dan mannen die AAS cyclisch gebruikten. Hoewel verslavingsgedrag bij deze groep meer werd waargenomen, had de meerderheid er niet in ernstige mate mee te maken. Dat er een toename lijkt te zijn van continu AAS-gebruik, wordt trouwens bevestigd door een grote Amerikaanse survey onder AAS-gebruikers die vorige maand verscheen. Bijna 50 procent van de deelnemers gaf aan non-stop te gebruiken. In een vergelijkbare survey 10 jaar geleden was dit nog 5 procent. Dat is een vertienvoudiging!” "Bijna 50 procent van de deelnemers gaf aan non-stop te gebruiken. In een vergelijkbare survey 10 jaar geleden was dit nog 5 procent." 


> Lees meer

"Het zou je buurman kunnen zijn"

In de Volkskrant van 9 december een groot verhaal over de productie en het gebruik van crystal meth. Leon Knoops en Machteld Busz van Mainline vertelden hierin wat wij in ons veldwerk zien: het gebruik wordt onderschat. Ook bestaat er een hardnekkige karikatuur van gebruikers. 

Lees het volledige Volkskrant-artikel online. Leon in De Volkskrant: “Rond crystal meth hangt een stigma dat door de media in stand wordt gehouden. Gebruikers worden vaak als zombies weggezet. Wij zien maatschappelijk geslaagde mannen die door excessief meth-gebruik hun zelfcontrole kwijtraken. Een gebruiker wilde zijn meth laten testen bij een drugstestservice in Gelderland. Hij werd bejegend alsof hij met maanstenen kwam aanzetten.” Machteld: "Gebruikers willen niet per se de heftigste high. Maar dealers hebben er wel baat bij steeds krachtiger middelen te pushen. Juist de verslaafden aan de onderkant van de samenleving zijn voor drugshandelaren het meest winstgevend. En voor die gebruikers werken harm reduction en goede behandeling beter dan repressie en een moralistische aanpak." 

> Lees meer

Kantoor Mainline voorlopig gesloten

Vanwege de aanbevolen maatregelen rondom het coronavirus, is het kantoor van Mainline voorlopig gesloten.> Lees meer

Op tilt! EHBO bij cokegebruik

Hoge doseringen cocaïne kunnen ernstige gezondheidsrisico’s veroorzaken in de vorm van een hartaanval, een herseninfarct of een epileptisch insult. Het stimulerende effect kan de gebruiker ook in een gevaarlijke staat van opwinding brengen waardoor hij lichamelijk gevaar loopt en een gevaar vormt voor zichzelf en/of zijn omgeving.
Hartinfarct 

Een hartinfarct, ook wel hartaanval genoemd, is een verminderde bloedtoevoer naar de hartspier. Die kan hierdoor afsterven. Door cokegebruik neemt het adrenalineniveau en daardoor de hartslag toe. Ritmestoornissen kunnen het gevolg zijn. Door het gebruik van coke stijgt ook het serotonineniveau. Deze stof zorgt voor bloedvatvernauwing en spierspanning. Hierdoor kunnen spasmen in de kransvaten (de aderen die het hart van bloed voorzien) optreden, waardoor de bloedtoevoer naar het hart stopt. Langdurige bloeddrukverhoging door cokegebruik draagt ook bij aan aderverkalking, wat het risico op een infarct ook vergroot.


Symptomen:

  • Klemmende pijn of druk op de borst, die niet minder wordt in rust.
  • Vaak: last van kortademigheid, zweten, duizeligheid of flauwte.
  • Soms: straalt de pijn uit naar andere delen van bovenlichaam.
  • Soms: acute ernstige vermoeidheid, misselijkheid en/of braken.


  EHBO bij hartinfarct:
  • Bel of laat 112 bellen.
  • Zorg ervoor dat het slachtoffer zich niet inspant door hem te laten zitten of liggen.
  • Controleer regelmatig bewustzijn en ademhaling.
  > Lees meer

  Zelfcontrole en omgaan met trek

  Basecoke roken geeft een intense high en soms een even intense crash. Basecoke heeft het imago dat het gebruik moeilijk te controleren valt. Eenmaal begonnen is het nooit genoeg. Toch hebben veel basecokegebruikers trucjes en regeltjes om te zorgen dat het gebruik binnen bepaalde grenzen blijft. Blijkbaar is er dus best ruimte voor zelfregulering en zelfcontrole. Bewustzijn van de mogelijkheden is belangrijk. 

  'Zelfcontrole verwijst naar de vaardigheid zelfstandig verstandige beslissingen te nemen over gewoontegedrag dat op korte termijn aantrekkelijk, maar dat op de langere termijn schadelijk is'. 

  Zelfcontrole begint bij de behoefte grip te houden op het gebruik. Zelfcontrole staat niet automatisch gelijk aan minder gebruiken. Het is zoeken naar de manier van gebruiken die past bij de gewenste manier van leven. Behoeften en motivatie om het cokegebruik te reguleren zullen verschillen. Zaken als leeftijd, gezondheid , financiele ruimte en woonsituatie ook. Er is geen voor iedereen toepasbaar model. Ieder zal moeten uitvinden wat voor hem werkt.


  Zelfcontroletips

  Onderstaande tactieken kunnen helpen het basecokegebruik onder controle te houden en de directe en indirecte schade van gebruik te beperken. 


  Eerst eten
  Gebruiken met een gevulde maag is een goed uitgangspunt. Zonder brandstof in je systeem raak je snel uitgeput en afgemat en hierdoor kan de drang om te blijven gebruiken groter worden. Eerst de koelkast vullen en dan bolletjes kopen ligt hiervan in het verlengde. Basisbehoeften prioriteit geven voor gebruiken is een grote stap richting zelfcontrole.

  Niet voor bepaalde tijd gebruiken
  Veel gebruikers stellen hun eerste rookmoment zo lang mogelijk uit omdat ze weten dat het hek van de dam kan gaan na de eerste pijp. Later beginnen zorgt er ook voor dat daarvoor ander activiteiten gedaan kunnen worden. Stel je eerste portie zo lang mogelijk uit. De tweede portie uitstellen is veel moeilijker.
  Niet na bepaalde tijd gebruiken
  Ook het aanhouden van een vaste maximale ‘stoptijd’ kan helpen het gebruik te reguleren. Hierdoor wordt de ‘rooktijd’ beperkt en zorg je er ook voor dat je nog kan slapen en het dag/nachtritme enigszins behouden blijft.

  Niet gebruiken bij bepaalde gemoedstoestand.
  Soms lijkt gebruik een goed idee maar is het dat uiteindelijk niet. Een sombere, instabiele stemming kan bijvoorbeeld aanleiding zijn een balletje op de pijp te leggen. Maar het kan ook een reden zijn het juist niet te doen omdat dat de stemming uiteindelijk niet ten goede komt. Probeer zicht te krijgen op deze gemoedstoestanden en hoe gebruik dan uitpakt. Vind eventueel andere manieren om die gemoedstoestanden te verlichten.


  Niet nu, niet hier
  Context speelt een zeer grote rol bij basen. Zien roken, doet roken. Mensen bieden elkaar wat aan, vragen en hosselen. Als alles over gebruik gaat is het lastig 'nee' zeggen. Het mijden van de scene, door bijvoorbeeld niet te blijven hangen bij de methadonverstrekking, helpt grip te houden op het gebruik. 

  > Lees meer

  Infographic: Het grote drugscombi-overzicht

  Snuifjes, slokjes, shotjes, plofjes. Er is genoeg te combineren en experimenteren. Maar wat kun je nou beter niet uitproberen? In deze infographic vind je alle drugsinteracties op een rij.

  Klik op de afbeelding om de infographic te openen. Deze infographic stond in Mainline #1, 2021. Bestel deze editie in de webshop

  Dit overzicht geeft je alleen een snel inzicht inzicht in de risico’s van combi’s. Verdiep je voor gebruik nog zorgvuldiger in de precieze interactie. Hoe risicovol de combinatie is, hangt bijvoorbeeld ook af van de dosis en toedieningswijze. Als er 'laag risico' staat, betekent het dat de combi geen extra risico geeft. Toch blijven de risico's van de individuele drug bestaan. Kijk voor meer informatie op combi.tripsit.me

  > Lees meer

  Q&A: Alles wat je wil en moet weten over crystal meth

  Er wordt veel gepraat over crystal meth, het middel waaraan je na één keer gebruiken verslaafd zou zijn. Wat is nou eigenlijk waar? Onze veldwerkers geven antwoord op de belangrijkste vragen over methamfetamine in kristalvorm.

  Wat is crystal meth en hoe wordt het middel gebruikt?

  Crystal meth is een vaak gebruikte naam (slang) voor de stof methamfetamine in kristalvorm. Andere bijnamen zijn Tina, meth, ice, tweak of glass. Er bestaan ook pillen met methamfetamine, zoals Yaba, Desoxyn en Captagon. Crystal meth is een upper en behoort - naast XTC, MDMA, speed en 4-FA – tot de groep fenethylaminen. Het is een chemische drug en een zeer krachtig stimulerend middel. Crystal meth komt vaak voor als witte kristallen of een witachtig kristalpoeder met een bittere smaak. Er zijn ook pillen en transparante kristallen met verschillende kleuren in omloop. Crystal meth lost makkelijk op in water of alcohol. Gebruikers snuiven, slikken, roken, anaal pluggen (booty bumpen) of injecteren (slammen) het middel. 

  Crystal meth is geen nieuwe drug. Al in 1893 werd methamfetamine in een Japans lab ontwikkeld en lange tijd als medicijn voorgeschreven bij narcolepsie, overgewicht en later ADHD. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het gebruikt door soldaten aan het front. Hitler schijnt een fervent gebruiker te zijn geweest. Eind jaren zeventig was methamfetamine in de Nederlandse drugscene populair. Het was verkrijgbaar onder de naam Pervitine, en werd vooral geïnjecteerd. In 1976 werd methamfetamine op lijst 1 van de Opiumwet gezet. Bezit, handel en productie zijn sindsdien strafbaar in Nederland.  Crystal meth wordt gerookt, geslikt als pil, geplugd en geinjecteerd.

  En hoe wordt meth in andere landen gebruikt?

  Meth is een populair middel in een groot aantal landen. Onder andere in de VS, in Australië, in een aantal landen in het Midden-Oosten (oa Captagon) en in grote delen van Oost- en Zuid-Oost Azië is meth erg populair. In die landen wordt het door diverse groepen mensen gebruikt: van vrachtwagenchauffeurs die lange afstanden moeten rijden tot mijn- en nachtwerkers, van studenten tot sekswerkers en van huisvrouwen tot jongeren. Elk land kent zijn eigen gebruikscultuur en meth verschijnt in vele gedaanten. Meth kan met een huis-tuin-en-keuken recept thuis worden gemaakt – iets wat bijvoorbeeld in de VS veel gebeurt. De grotere productiecapaciteit bevindt zich in landen als Mexico, Myanmar en sinds enkele jaren ook in Nederland.   Crystal meth is een populair middel voor gebruik rondom seks


  Wat is volgens gebruikers de meerwaarde van crystal meth?

  Het effect van crystal meth lijkt op speed, maar is veel sterker en werkt tot ruim twee keer zo lang. Door een enorme dopamine-boost in de hersenen ervaren gebruikers intense euforie, energie en zelfverzekerdheid. Veel gebruikers noemen het effect ‘overweldigend’ en in combinatie met seks ‘bloedgeil’ en ‘alles overstijgend’. Andere genoemde positieve effecten zijn de verhoogde alertheid en euforie, zin in seks en een verhoogde pijngrens. Hierdoor kan seks onder invloed van crystal meth langdurig, intens en grensverleggend zijn. Zodra crystal meth uitwerkt, kan een neerslachtig, geïrriteerd, rusteloos en uitgeput gevoel ontstaan. Door uren- of nachtenlang doorgaan is slapeloosheid en lichamelijke uitputting vaak genoemde klachten.

  > Lees meer

  Tweede Kamer stemt vόόr harm reduction

  De motie van SP Tweede Kamerlid Mahir Alkaya, met daarin een oproep aan Minister Kaag om de Nederlandse steun aan programma's om HIV/AIDS te bestrijden - en dan met name via harm reduction - is op 8 december aangenomen.

  Namens alle organisaties - 330 uit 95 landen - die de eerdere Brandbief aan Minster Kaag ondertekend hebben, willen wij met name de Socialistische Partij bedanken voor de steun. Zij namen van meet af aan het initiatief en hebben uiteindelijk een Kamermeerderheid achter zich gekregen.

  Lees hier de motie Alkaya Bouali


  > Lees meer

  Harm reduction heeft jouw hulp NU nodig

  We zijn bezorgd en ook een beetje boos. Decennialang was Nederland een van de belangrijkste – en laatste – financiers van progressief, internationaal drugsbeleid. Aan dit succesverhaal, waarmee over de hele wereld levens zijn gered, lijkt nu een einde te komen.

  Per 1 januari wil Nederland de jaarlijkse investering van 6 miljoen euro stoppen. Onze organisatie kan die klap, hoe zwaar ook voor ons internationaal werk, uiteindelijk wel opvangen. Maar hoe ziet de toekomst eruit voor gebruikers wereldwijd? Nederland is altijd de motor geweest achter succesvolle interventies als spuitomruil, methadonverstrekking, gebruiksruimtes en decriminalisatie. Er is geen ander land die deze rol gaat overnemen. Directeur Mac Busz schreef een indringend verhaal over de gevolgen voor mensen van Johannesburg tot Jakarta. 


  > Lees meer

  Harm reduction en corona in Nederland #3

  7 juli 2020: Het derde en voorlopig laatste overzicht van de stand van zaken rondom harm reduction en corona.

  Het Harm Reduction Netwerk van het Trimbos-instituut, Stichting Mainline en de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG werken sinds half maart nauwer samen om een beeld te krijgen van de effecten van de coronamaatregelen op harm reduction voorzieningen in het land en hun doelgroepen.

  De signalen in dit overzicht zijn gebaseerd op de inbreng van medewerkers van geïntegreerde voorzieningen, gebruiksruimten, M.O.-voorzieningen, medicatiepoli’s en medische heroïne units (MHU), evenals belangenbehartigers en personen die drugs gebruiken.

  Eind juni hebben wij deze signalen gedeeld met Paul Blokhuis (Staatssecretaris van Volksgezondheid).

  > Lees meer

  (Base)Coke slang

  Coke en basecoke wordt niet altijd zo genoemd. In verschillende scenes zijn er allerlei namen voor, straatnamen of slang. Soms is dit code om zonder aandacht te trekken in het openbaar over drugs te kunnen praten. Een andere keer is het meer een koosnaam of een manier om duidelijk te maken in welke scene iemand zich begeeft. Het is altijd handig om te weten wat de gangbare slang is.
  > Lees meer

  Basecoke: effect op psyche en gedrag

  Vreemd gedrag zoals continu de grond afspeuren op zoek naar kruimeltjes coke of voortdurend krabben omdat je denkt dat er beestjes onder je huid krioelen. En basecoke kan ook heftige psychische effecten geven. Denk aan psychoses of paranoïde wanen. Dit gebeurt vooral na intensief gebruik en dagenlang doorgaan zonder slaap. Hieronder een overzicht van de meest voorkomende, ongewenste effecten van cocaïnegebruik op de geestelijke gezondheid en gedrag.

  Opgefokt
  Korte lontjes en lange tenen. Een uitgeput lichaam en een overprikkelde geest kunnen minder hebben. Bij langdurig gebruik is het coke-effect ook niet meer wat het ooit was. Iets waar wel op gejaagd wordt en tot frustratie leidt als het niet komt. Ook de kwaliteit van coke kan tegenvallen. Dit ligt soms echt aan de kwaliteit, maar in veel gevallen zijn de hersenen dusdanig overprikkeld door langdurig gebruik dat men simpelweg niet meer hetzelfde effect voelt. Hier bovenop wordt het schrikcentrum in de hersenen geprikkeld door cocaïne. Allemaal factoren die dus bijdragen aan opgefokt gedrag.


  Beestjes onder de huid
  Wie veel coke gebruikt, kan het gevoel krijgen dat er 'beestjes' onder de huid kruipen.
  Dit komt doordat door de stimulerende werking van cocaïne die de lichaamstemperatuur laat stijgen. De bloedtoevoer naar de huid verhoogt, je gaat meer zweten. Die combinatie zorgt voor een reactie in de zenuwuiteinden. Dit kan voelen als beestjes onder de huid. En soms proberen mensen de huid ook echt open te krabben om zo het ongedierte te kunnen 'vangen'. Iemand ervan overtuigen dat er geen beestjes zijn heeft vaak weinig zin. Het is aan te raden ‘bij beestjes’ de nagels kort en schoon te houden. Zo spaar je de huid en voorkom je infecties.   > Lees meer

  Onze afgeronde projecten

  Copyright Mainline 2021. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.