ENGLISH
 

Geen hulp bij overdosis GHB - onderzoeksrapport

Mensen die zeer regelmatig GHB gebruiken, verliezen vaak het bewustzijn en raken zelfs in coma. Deze groep heeft te weinig kennis om een overdosis te voorkomen of iemand te helpen die ‘outgaat’. Dat blijkt uit onderzoek van stichting Mainline en CVO.


GHB onderzoek
Bijna alle respondenten uit het onderzoek die regelmatig de drug GHB gebruiken verliezen af en toe het bewustzijn. Zeventig procent is zelfs weleens in coma geraakt, een toestand waarbij minstens 30 minuten niet wordt gereageerd op pijnprikkels.

Deze vorm van overdosering is risicovol en kan fataal zijn. Zo kan de ademhaling ermee ophouden of stikken mensen in hun eigen braaksel. Over- dosering kan ook leiden tot verkeersongelukken of brand in huis. GHB drukt qua drugsincidenten zwaar op de spoedeisende hulp (22% van de geregistreerde drugsincidenten; MDI, 2013).


Weinig bewustzijn en kennis van risico’s

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat mensen die vaak GHB gebruiken (meer dan 200 keer in hun leven) het meest in coma raken. Deze kwetsbare groep gebruikt met name om zich zelfverzekerder te voelen en problemen te vergeten. Het gebruik vindt vooral plaats in dorpen buiten de Randstad, veelal in isolement achter de voordeur. Hierdoor worden mensen die risico lopen nauwelijks bereikt door de hulpverlening.

Hoewel deze mensen bewustzijnsverlies als nadeel ervaren, zien ze het tegelijkertijd als een onoverkomelijk onderdeel van hun gebruik: ‘het hoort er gewoon bij’. Er is weinig kennis over hoe je een overdosering kunt voorkomen of wat te doen als iemand outgaat. Ze bellen minder snel een ambulance, proberen niet iemand wakker te houden en laten iemand vaak ‘gewoon’ liggen.

Dit komt naar voren in het onderzoeksrapport over GHB en overdosering dat Mainline deze week presenteert. Mainline deed de afgelopen twee jaar onderzoek in samenwerking met CVO (Centrum voor Verslavingsonderzoek) onder 160 mensen in Nederland en België. Samen met respondenten uit het onderzoek ontwikkelde Mainline een video om deze geïsoleerde groep thuis te bereiken en bewust te maken van de risico’s van outgaan.


Dit project is mogelijk gemaakt dankzij de financiele steun van: de Europese Commissie* en het Fonds Psychische Gezondheid.

Huidige zorg niet toereikend

De groep veelgebruikers wordt op dit moment onvoldoende bereikt door de hulpverlening. Huidige preventieactiviteiten richten zich voornamelijk op de partyscene en binnen de verslavingszorg ligt de focus voornamelijk op afkicken. Diegenen die niet kunnen stoppen of bij een eerdere afkickpoging weer terugvielen in gebruik - zo’n tweederde van de mensen na behandeling - vallen op dit moment tussen wal en schip.

Schadebeperkende maatregelen (harm reduction) zijn een manier om contact te houden met deze verborgen doelgroep, veiliger gebruik te stimuleren en verdere gezondheidsschade te beperken. In het onderzoeksrapport worden per subgroep diverse suggesties gedaan, afgestemd op de gebruikscultuur, informatiebehoefte en het kennisniveau.

Lakse houding veranderen

Video preventietool
Naar aanleiding van het onderzoek maakte Mainline een video voor en door zeer ervaren GHB-gebruikers waarin ze vanuit hun eigen belevingswereld vertellen over de gevolgen van outgaan. De ervaringsverhalen worden aangevuld met voorlichting over hoe overdosering te voorkomen en wat te doen als iemand outgaat. Met deze video hoopt Mainline de lakse houding ten opzichte van outgaan te veranderen en actieve gebruikers van informatie te voorzien over hoe zij de risico’s kunnen beperken.

Training
Ook ontwikkelde Mainline trainingen voor professionals die werken met mensen die GHB gebruiken. Zie:

Training over GHB
Workhop SLIK


Bronnen:

Van Gaalen, S., de Bruin, D. & Grund, J.-P., 2015. Overdose Prevention among people who use GHB in the Netherlands and Belgium (2014 – 2015). An exploration of the characteristics associated with overdose and opportunities for risk reducation, Amsterdam; Utrecht.

Van Laar, M.W. et al, 2013. Jaarbericht Nationale Drug Monitor 2012, Utrecht.

Mol T, Wisselink J, Kuijpers WGT, Dijkstra BAG. 2014. GHB: recidive op eenzame hoogte. Tijdschrift voor Verslaving. 3

Voor meer informatie: Sanne van Gaalen (projectleider GHB onderzoek)
Lees het rapport 'Overdosispreventie onder mensen die GHB gebruiken'Download het persbericht

Ervaringsdeskundige (ex-verslaafde) aan het woord

Meer lezen over dit project


Bijlage

GHB is een afkorting van gamma-hydroxyboterzuur en wordt gemaakt van GBL (schoonmaakmiddel) en natronloog (gootsteenontstopper). GHB is een stof met een dempende werking (downer) en werd vroeger gebruikt als narcosemiddel. Naar schatting zijn er in Nederland 22.000 mensen die recentelijk GHB hebben gebruikt (Van Laar et al. 2014). Het aantal incidenten met GHB is echter relatief hoog en zijn vaak ernstig van aard. In 2013 is er in 22% van de 3481 gemelde drugsincidenten GHB in het spel. Hiermee drukt GHB qua drugsincidenten het meeste op de spoedeisende hulp en ambulancediensten (MDI, 2013). Behalve het voorkomen van gezondheidsschade en levensbedreigende situaties zorgt overdosispreventie ook voor een besparing van zorgkosten.

Risicofactoren coma
Voor de ontwikkeling van overdosis preventie maatregelen, zijn binnen dit onderzoek de risicofactoren bepaald die het ontstaan van een coma vergroten, hier onderverdeeld in Drug, Set, Setting (Zinberg, 1984):

Drug (het middel/gebruikswijze): De beste voorspeller voor het ontstaan van een coma is de lifetime ervaring van respondenten met GHB. Mensen met zeer veel GHB ervaring (meer dan 200 keer in hun leven) hebben meer risico op een coma dan mensen met minder GHB ervaring (minder dan 50 keer in hun leven). Zij gebruiken vaker en meer doses per gelegenheid. In driekwart van de gerapporteerde coma’s in het onderzoek was er bovendien sprake van combinatiegebruik; meestal met alcohol en/of speed.

Set (persoonskenmerken): Het risico op een coma is geassocieerd met een laag opleidingsniveau en de motivatie van gebruik; mensen die GHB nemen omdat ze er meer zelfvertrouwen door krijgen en zich socialer voelen hebben een hoger risico op een coma.

Setting (met wie/omgeving): Respondenten die GHB (ook) alleen gebruiken hebben meer risico op een coma ongeacht of ze ook thuis gebruiken. Een sterke voorspeller voor een coma is de omgeving waar mensen wonen. Respondenten die buiten de Randstad wonen zijn vaker in coma geraakt dan respondenten uit de Randstad.

Onze huidige projecten


PERSBERICHT 10 jaar globaal drugsbeleid vanuit de VN blijkt totale catastrofe

Een nieuw rapport – maandag 22 oktober 2018 gepubliceerd door International Drug Policy Consortium (IDPC) – onthult dat de 10 jarige strategie van de Verenigde Naties om de illegale drugsmarkt in te perken totaal heeft gefaald. Nederland wordt als een van de weinige landen geprezen om de brede aanpak die zich richt op de gezondheid van mensen en harm reduction (testservices, drugsvoorlichting en overdosispreventie). 

Recordhoogtes drugsproductie en drugsdoden
De rapportage Taking stock: A decade of drug policy – A civil society shadow report geeft een schokkende kijk op de gevolgen van de Political Declaration and Plan of Action on drugs die in 2009 door de VN werd ingevoerd, met als doel een drugsvrije wereld. Uit het onderzoek blijkt dat door het beleid zowel de drugsproductie als -consumptie in plaats van zijn teruggedrongen, recordhoogtes hebben bereikt. Ook is het aantal drugsslachtoffers groter dan ooit.


> Lees meer

Rapport Druggerelateerde sterfte in Nederland

Het Jaarbericht de National Drugs Monitor 2017 van het Trimbos Instituut meldt een stijging van de druggerelateerde sterfte in Nederland. Het Trimbos Instituut maakt wel de kanttekening dat het niet duidelijk is of het om een daadwerkelijke stijging van de druggerelateerde sterfte gaat, ofwel dat er een verbeterde druggerelateerde dodenregistratie plaatsvindt.


> Lees meer

CHEMSEX Hoe houden we de seks geil?

Donderdag 11 oktober host Club Church in samenwerking met Mainline en COC Nederland een debat over chemsex in de gay scene. Het doel is om druggebruik tijdens de seks bespreekbaar te maken binnen onze community. Zonder vooroordelen en met een positieve vibe!

Tijdens de avond wordt chemsex vanuit verschillende perspectieven belicht.
Daarbij passeren zowel de positieve ervaringen als problematisch gebruik de revue. Wat is de mogelijke impact op je persoonlijke leven en hoe dragen wij als community verantwoordelijkheid?

Het wordt een avond vol entertainment, sprekers, paneldiscussies en dialoog. Columnist en wetenschapper Linda Duits, gespecialiseerd in gender en seksualiteit, praat de avond aan elkaar. Special guests zijn Slet Lana en Tomas.

> Lees meer

Interview: Dat ik nog leef is een wonder

Terwijl ze wacht op de dealer, vertelt Yolande (58) met twinkelende ogen over haar bewogen leven. ’Op een slechte dag rookte ik zo’n 30 tot 40 bolletjes per dag op een goede dag soms wel 70. Niet normaal meer!’ Op bezoek bij een fenomeen in de Bijlmer.

"‘s Ochtends droom ik al van dope. Dan weet je eigenlijk al dat je ziek aan het worden bent. Ik ga aan de tafel zitten - helemaal paranoia, bang dat ik de dope uit mijn handen laat vallen - en snuif een derde van een bolletje bruin. Daarna zet ik een bakkie thee en smeer ik een broodje met een lekkere dikke laag roomboter. Dan kan de dag beginnen."

Yolande's plastic basepijp

We zijn op bezoek bij Yolande in de Bijlmer. De salontafel ligt vol met gebruikersparafernalia zoals aanstekers, pijpjes, zeefjes en rietjes. Dagelijks gebruikt ze ongeveer vijf bolletjes wit en twee bolletjes bruin, die door de dealer worden thuisbezorgd of door haar vrienden worden meegebracht. “Ik snuif meer dan ik rook,” zegt Yolande. “Om mijn longen te ontlasten.”

Haar medicatie en methadon brengt de GGD langs, terwijl voor de wekelijkse boodschappen Albert Heijn aanbelt. Door haar COPD komt ze zelf nog maar weinig buiten. Geen probleem want al haar vrienden komen graag bij Yolande thuis.

Eerste Chineesje

Met twinkelende ogen vertelt ze honderduit over haar leven dat ze naar eigen zeggen driedubbel heeft geleefd.

"Mijn heroïnegebruik begon toen ik nog een broekie van 17 was en ik niets van dope wist. Mijn vriendje rookte het en ik wilde het ook eens proberen. Dat eerste Chineesje was zo ontzettend heerlijk, o wat voelde ik me goed! Na vijf maanden werd ik lichamelijk ziek als ik het niet had. Zomaar ineens, van het ene op het andere moment. Wat een verschrikking was dat"

> Lees meer

Chemsex Meetings

Mainline startte in de zomer van 2016 met meetings voor homomannen die aan chemsex doen of inmiddels zijn gestopt. De avonden vinden plaats in een veilige ongedwongen omgeving waar mannen ervaringen delen en elkaar tips & tricks geven.Chatten over chems

Heb je vragen? Ben je op zoek naar informatie, hulp of support? Of wil je je chemsex-ervaring delen? Het team is elke dinsdag en woensdag tussen 15:00 en 18:00 uur online op onze chemsex chat.

> Lees meer

Mainline: doping in de recreatieve sport

Mainline is onderdeel van een nieuw Europees project dat twee online interventies voor ‘Performance and Image Enhancing Drugs (PIED)’ toetst. Objectieve informatie over dit onderwerp is mondjesmaat beschikbaar, maar er wordt al jaren van uit gegaan dat het gebruik van PIED in de recreatieve sport toeneemt. Het gaat hier dan om middelen die mensen (zouden) helpen bij het afvallen en/of het sneller kweken van spieren. 

Het nieuwe project maakt op efficiënte wijze gebruik van de ervaring en kennis die beschikbaar is in de aangesloten landen: Finland, Griekenland, Litouwen, Engeland en Nederland. Mainline gaat uitzoeken of de reeds bestaande interventies uit andere landen ook toepasbaar zijn in Nederland en of zij wellicht kunnen bijdragen aan de gezondheid van mensen die PIED gebruiken. 


Voorlichting en scholing over doping

Dit project loopt van januari 2018 tot en met december 2019. De formele titel van het project is: ‘Towards doping education in recreational sports’. De werktitel van het project is het DELTA-project.

Het project probeert een gat in de publieke gezondheidszorg te vullen dat al in 2007 door de Europese Commissie werd geïdentificeerd (in de EU White Paper on Sport) en in 2013 werd bevestigd door een gespecialiseerde expert groep. De Europese experts vonden dat:

 • Doping in de recreationele sport naar grote waarschijnlijkheid een gevaar voor de publieke gezondheid wordt;
 • Dat PIED gebruik op lange termijn kan leiden tot fysieke en psychologische gezondheidsrisico’s en sociale problemen;
 • Dat educatie en preventie niet alleen gericht moet zijn op topatleten, maar ook op een breder publiek;
 • De Europese Commissie spelers in het publieke gezondheidsveld oproept om de gezondheidsrisico’s van dopinggebruik in ogenschouw te nemen;
 • De EU er baat bij zou hebben als er meer gecoördineerde actie plaatsvindt in hun strijd tegen doping en de gerelateerde risico’s.

> Lees meer

Nationale Hepatitis Dag 9 november 2017 Utrecht

Zoals in voorgaande jaren nam Mainline ook dit jaar weer deel aan de Nationale Hepatitis Dag met onder meer een Harm Reduction informatiestand. 

De dag, deze keer in de Jaarbeurs in Utrecht, was gevuld met een programma waarin de ontwikkelingen van het afgelopen jaar door professionals werden gepresenteerd, er was ruimte voor debat, om te netwerken tussen de presentaties, en de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging (NLV) luidde samen met lever-experts de noodklok.

De campagne van de NLV en de experts – die voor het eerst gezamenlijk optrekken – moet aandacht vragen voor leverziekten en ertoe leiden dat patiënten, artsen en overheid in beweging komen.
Iets dat tot nu toe onvoldoende gebeurt, vinden zowel de vereniging als de experts. 

Het aantal mensen dat onnodig overlijdt aan de leverziekten chronische hepatitis B en C neemt toe. Dat blijkt uit onderzoek van het Rotterdamse Erasmus MC. 

> Lees meer

Inschrijving gestart speciale Middelen en Contact training

'Krijg je watervergiftiging van xtc?', 'Geeft wijn na bier plezier?', 'Raak je van heroïne meteen verslaafd? Op deze vragen en meer krijg je antwoord tijdens een Mainline Middelen en Contact training. 

Kom je vreemd gedrag tegen en denk je aan drugs? Weet je eigenlijk niet hoe je met iemand onder invloed moet praten? Ben je slecht op de hoogte van de laatste slang? Weet je het verschil tussen bruin, wit en alles daartussen niet? Of.....je bent gewoon nieuwsgierig? 

Op 17 december organiseert Mainline de training Middelen en Contact. 
> Lees meer

Heeft u te maken met Performance and Image Enhancing Drugs (PIEDs)?

Professionals gezocht voor onderzoek naar e-learning tool over Performance and Image Enhancing Drugs (PIEDs). Meer dan 8% van de Nederlandse sportschoolbezoekers geeft aan in het voorgaande jaar illegale prestatieverhogende middelen te hebben gebruikt. 

Het gebruik hiervan kan leiden tot gezondheidsklachten. Om professionals in de gezondheidszorg te ondersteunen bij het herkennen, voorkomen en/of beperken van schade door het gebruik van deze middelen, ontwikkelde de Finse organisatie Dopinglinkki een e-learning programma.

In het kader van het Europese onderzoeksprogramma Doping E-learning Tools (DELTS) nodigt Mainline professionals uit die in hun werk te maken (kunnen) krijgen met gebruikers van PIEDs dit e-learning programma te doorlopen en het te beoordelen. Deelname vergt niet veel tijd, en kan gefaseerd en op eigen tempo plaatsvinden.

Met uw deelname vergroot u uw kennis over PIED-gebruik en levert u een nuttige bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe methodieken. Dit zijn betere, empirisch onderbouwde methodieken om PIED-gebruikers zorg op maat te bieden en schade door PIED-gebruik te verminderen.

Indien u deel wilt nemen aan het e-learning programma, kunt u een korte reactie sturen naar: t.dezeeuw@mainline@nl


Wilt u meer weten over het project en wat deelname inhoudt? 
> Lees meer

Stadsnomaden

De veldwerkers van Mainline brengen regelmatig een bezoek aan de stadsnomaden in het westelijk havengebied waar we warm welkom worden geheten en er veel interesse is voor het Mainline magazine. 

Meestal leidt dit tot levendige gesprekken met de bewoners over drugs, harm reduction tips maar ook vragen over hulpverlening en mogelijke oplossingen voor de onzekere toekomst.

> Lees meer

Chemsex meetings breiden uit

In navolging van Amsterdam, werd afgelopen maart de eerste maandelijkse chemsex meeting voor homo- en bimannen in Rotterdam opgestart. 

Elke tweede woensdag van de maand ontmoeten mannen elkaar met infovragen of zelfcontroletips rond druggebruik tijdens de seks. Deze meetings vinden plaats in een veilige en niet-veroordelende setting. Mainline speelde een adviserende rol in de opstart van de meetings.

Voor meer info, zie: http://www.hivport.nl/chemsex 

> Lees meer

Chemsex hulp & behandeling survey

Geef je mening over chemsex-hulpverlening en behandeling. 

Heb je wel eens hulp gezocht in verband met chemsex, of overwogen dit te doen? Mainline wil de hulp aan homo- en bi-mannen die aan chemsex doen graag verbeteren en is benieuwd naar jouw ervaring. Ga hier naar de survey en geef anoniem jouw mening.

Hartelijk dank namens het Mainline chemsex team.

> Lees meer

MDHG BESTAAT 40 JAAR!

Jubileumsymposium ‘Van Junkiebond tot Straatvangnet?’. Op vrijdag 8 december vierde de MDHG – afkorting voor Medisch-sociale Dienst Heroïne Gebruikers – haar veertigjarige bestaan in stijl.

Of eigenlijk, het 42-jarige bestaan, zoals medeoprichter August de Loor vertelde in zijn presentatie over de voorgeschiedenis van de MDHG. Verschillende sprekers gaven ons een kijkje in de vroege jaren van de vereniging: door de opkomst van heroïne en gebruik op straat zat de conservatieve hulpverlening met de handen in het haar. 

> Lees meer

Start van de hepatitis C screening

In Amsterdam is het project voor de bewustwording, opsporing, screening en toeleiding tot effectieve hepatitis C zorg op 24 augustus van start gegaan bij de Volksbond in de Jan Rebelstraat. 

Het project is geïnitieerd door de Regenboog Groep en is in de uitvoering een samenwerkings-verband tussen de GGD Amsterdam (MGGZ), Mainline en de Regenboog Groep die het project tevens coördineert. Het gaat hier om cliënten die gebruik maken van de Maatschappelijke Opvang in Amsterdam.


> Lees meer

Chatten over chems

Voor homo- en bimannen die informatie, advies of hulp rond chemsex zoeken. Chat met het chemsex-team van Mainline. Anoniem, discreet en zonder oordeel.

Heb je vragen? Op zoek naar informatie, hulp of support? Of gewoon je chemsex-ervaring delen?
Elke dinsdag en woensdag tussen 15:00 en 18:00 online.

Buiten de chattijden, kun je ons mailen: chemsex@mainline.nl

Of bezoek de chemsex-meetings: https://mainline.nl/posts/show/8475/chemsex-meetings

Voor Tina-gebruikers, check:
www.sexntina.nl 

> Lees meer

Oproep aan alle mannen!

Wat vind jij van je lichaam? Zijn er dingen die je graag zou veranderen? Sport je? Ooit steroïde gebruikt? Let je op je voeding? Heb je tatoeages of piercings? Wat zou je nooit doen om je uiterlijk te veranderen?

Zijn er dingen die je graag zou veranderen? Sport je? Ooit steroïde gebruikt? Let je op je voeding? Heb je tatoeages of piercings? Wat zou je nooit doen om je uiterlijk te veranderen?

> Lees meer

Vacature communicatie: Creatieve ZZP'er

Heb jij passie voor harm reduction en is communicatie je vak? Ken jij alle ins en outs van social media, ben je bedreven in het beheren van websites, het maken van nieuwsbrieven en de analyse daarvan? Dan zoeken we jou. 

Wij zoeken een ZZP-er voor:

 • Medebeheer van onze Nederlandse en internationale website;
 • Het opmaken en verzenden van digitale nieuwsbrieven;
 • Het bijhouden en uitbouwen van onze twee facebook pagina’s.

> Lees meer

Onderzoek herstel

Mainline is begin april van start gegaan met een onderzoek naar de verbetermogelijkheden die bijdragen aan een geslaagde behandeling voor herstel en de rol van zingeving, dagbesteding en sociale omgeving. 

Samen met vijf ervaringsdeskundigen die al een langere periode abstinent zijn worden verbeteringen onderzocht aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. 

> Lees meer

European Chemsex Forum Berlijn

In Berlijn vond van 22 tot 24 maart het tweede European Chemsex Forum plaats. Ruim 250 participanten uit 28 landen deelden recente ontwikkelingen rond chemsex in de gayscene. 

De nadruk lag vooral op effectieve en praktische interventies voor problematisch gebruik.
Mainline was een belangrijke en uitdagende rol toebedeeld. Leon Knoops opende met een key note waarin hij inzoomde op drie kernvragen.

 • Wat is problematisch druggebruik tijdens chemsex?
 • Waarom is het belangrijk het stigma rond homoseks, druggebruik, hiv en seks zonder condoom te doorbreken?
 • Wat is een mogelijk effectief antwoord op problematische chemsex?  

> Lees meer

HCV Screening in Amsterdam met de Regenboog Groep en de GGD Amsterdam

Dit najaar is Mainline in samenwerking met de Regenboog Groep (initiatiefnemer van het project) en de GGD gestart met het Hepatitis C  screeningsproject, dat momenteel op volle toeren draait. 

Iedere week wordt er door een team van Mainline, de Regenboog Groep en verpleegkundigen van de GGD  een nieuwe maatschappelijke opvanglocatie of inloophuis bezocht en worden bewoners of bezoekers gemotiveerd zich te laten testen op Hepatitis C. 

> Lees meer

Mainline magazine over Ketamine

In de party scene snuiven feestgangers een sfeerverhogend lijntje op de dansvloer. Hardcore psychonauten gebruiken het om tijdelijk afscheid te nemen van het lichaam en psychedelische reizen te maken door een andere wereld. 

En dan hebben we het nog niet eens over het gebruik door dierenartsen om cavia’s of paarden te verdoven, of het gebruik ervan in ziekenhuizen.

In deze Mainline spreken we Nederlandse onderzoekers die experimenteren met ketamine tegen depressie. Een wondermiddel?

Helaas is het dat niet. Het middel kan tot ernstige afhankelijkheid leiden. 

Arjan doet zijn verhaal. In drie dagen gebruikte hij twintig gram. “Het duurde jaren voordat ik me stabieler voelde.”

> Lees meer

Onze afgeronde projecten

Copyright Mainline 2018. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.