ENGLISH
Nieuwsbrief  

Back to society

Georgië

Dit project - dat liep van 2014 t/m 2015 - geeft aandacht aan de specifieke behoeften van mensen die uit de gevangenis komen.

Ruim twee jaar geleden trad een nieuwe regering aan in Georgië. Vele gevangenen werden toen in een rap tempo vrijgelaten. Ze waren niet goed voorbereid op hun vrijlating en stuitten op re-integratie problemen. Onder deze personen waren veel mensen die drugs gebruiken.

Mainline steunt, in samenwerking met lokale partners Tanadgoma en AFEW Oekraïne, ex-gedetineerden in Georgië. Een groot percentage van deze mensen gebruikt drugs. Via het project ‘Back to Society’ geven we aandacht aan specifieke behoeften en uitdagingen waarmee deze ex-gedetineerden te maken krijgen.


Hulp bij psychosociale problematiek
In 2014 werd gestart met het opzetten van zogenaamde ‘social bureaus’. Deze bieden hulp bij psychosociale problematiek, met als doel om de terugkeer naar de maatschappij makkelijker te maken voor gevangenen. Daarbij werken we samen met het Ministerie van Justitie (MPLA) en de nationale reclasserings (NPA) in Georgië.


Training: efficiënte voor- en nazorg
Hilde Roberts, trainer bij Mainline, ontwikkelde een training voor medewerkers die werken bij de reclassering of in gevangenissen in Georgië. Tijdens de training liet Roberts eerst een aantal ‘good practices’ zien van gevangenissen in Europa die werken aan een effectief re-integratie en harm reduction. Het gaat om programma’s die hebben bewezen de recidive te verminderen, gezondheidschade te verminderen en mensen te helpen hun weg te vinden, terug naar de maatschappij.

Naast de Europese voorbeelden werd gefocust op de Georgische realiteit. Om een goed beeld van de Georgische situatie te krijgen werd vooraf aan de training een behoefte onderzoek gehouden onder gevangenen, ex-gedetineerden en reclasseringsambtenaren

Training op maat

Nieuwsgierig naar onze trainingen op maat voor medewerkers in gevangenissen en bij de reclassering?

Neem contact op met onze trainer en/of bekijk ons trainingsoverzicht


De uitkomsten werden tijdens de training gepresenteerd door Tanadgoma-Centre for Information and Counseling on Reproductive Health, de organisatie die het project initieerde.

Na afloop hadden de cursisten nieuwe en praktisch toepasbare perspectieven op het eigen werk en de eigen organisatie. Een volgende stap in 2015 is het trainen van reclasseringspersoneel op grotere schaal. Mainline is betrokken bij de ontwikkeling van de trainingsmanual. Na deze training hebben reclasseringsambtenaren tools in handen om (ex)gevangenen en voorwaardelijk veroordeelden beter te ondersteunen bij psychosociale rehabilitatie.


Contactpersoon: Machteld Buzs

Het project ‘Back to Society’ wordt gefinancierd door de Europese Unie, startte in 2014 en loopt tot 2015.

Onze huidige projecten


nationaal

Hepatitis C - Amsterdam

Nederland

In 2014 deed Mainline onderzoek naar risicoprevalentie en kennis op het gebied van Hepatitis C (HCV) onder bezoekers van laagdrempelige dag-inloopvoorzieningen in Amsterdam. Afgelopen februari 2017 is het HCV Project Amsterdam gestart: Bewustwording, opsporing en toeleiding tot effectieve Hepatitis C zorg; Naar virus-eliminatie onder (ooit) injecteerders in Amsterdam.

> Lees meer
nationaal

QUICK SCAN: middelengebruik jongeren in Twente

Nederland

In opdracht van de gemeente Hof van Twente deed Mainline in 2016 een quick scan om het middelengebruik onder jongeren en jongvolwassenen in kaart te brengen. Het blijkt dat veel jongeren, ook 14/15 jarigen, regelmatig drinken. Lees het rapport en de aanbevelingen.

> Lees meer
nationaal

Crystal meth-gebruik en injecteren van drugs onder MSM

Nederland

Het gebruik van crystal meth neemt de laatste jaren toe in de Europese gayscene. Ook in Nederland is deze superspeed in bepaalde homonetwerken populair. Leon Knoops, veldwerker bij Mainline, sprak afgelopen jaar met tientallen mannen die meth gebruiken in combinatie met seks. Mainline en Soa Aids Nederland brachten samen een signaleringsrapport (Tina & Slammen) uit.

> Lees meer
internationaal

Bridging the Gaps 2 - 2016 t/m 2020

Indonesië, Kenia, Nepal, Pakistan, Zuid-Afrika, Tanzania (NIEUW!)

Het Bridging the Gaps programma heeft een tweede ronde financiering ontvangen van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daardoor kunnen we ons tot 2020 blijven inzetten om de gezondheid en rechtspositie van druggebruikers, sekswerkers en lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) mensen in bovenstaande zes landen te verbeteren.

> Lees meer
nationaal

Drugsscan spoort lokale signalen op

Nederland

De door Mainline ontwikkelde 'Drugsscan' is een methode waarmee we inzicht krijgen in en houden op lokale signalen en trends rondom drugsgebruik in een bepaald gebied. In Alkmaar en Zwolle zetten we eind 2016 deze methode in.

> Lees meer
internationaal

GHB overdosis preventie

Nederland & België

In een veranderde maatschappij, waarbij mensen experimenteren met nieuwe soorten drugs, is een urgente noodzaak om kennis op te doen van overdosis risico’s onder mensen die andere drugs (dan opiaten zoals heroine) gebruiken.

> Lees meer

Onze afgeronde projecten

internationaal

Bridging the Gaps 1 - 2012 t/m 2016

Indonesië, Kenia, Nepal, Pakistan en Zuid-Afrika

Mainline werkt via dit programma aan de verbetering van mensenrechten en de gezondheid van druggebruikers in bovenstaande vijf landen. Het Bridging the Gaps programma liep van 2012 tot 2016. Wegens succes is het programma verlengd en zal onder de naam 'Bridging the Gaps 2' lopen tot 2020!

> Lees meer
nationaal

MSM, middelengebruik en seksueel risicogedrag

Nederland

Mainline en de Schorerstichting voerden in 2009 een kwalitatief onderzoek uit naar mannen die seks hebben met mannen (MSM), middelengebruik en risicogedrag.

> Lees meer
nationaal

Signalerings rapport mannelijke sekswerkers

Nederland

Op initiatief van Mainline vond in nauwe samenwerking met de GGD Amsterdam binnen het Prostitutie & Gezondheidscentrum 292 tussen november 2013 en februari 2014 een voorverkenning plaats onder mannelijke en transgender sekswerkers.

> Lees meer
nationaal

Swingen: ​middelengebruik en seksuele keuzes

Nederland

In 2011 deed Mainline een voorverkenning onder swingers om meer zicht te krijgen op de aard, functie en combinaties van middelengebruik. Het doel hiervan was om een gerichter beeld te krijgen van de meerwaarde, motieven en invloed van middelengebruik op seksuele keuzes.

> Lees meer
internationaal

Back to society

Georgië

Dit project - dat liep van 2014 t/m 2015 - geeft aandacht aan de specifieke behoeften van mensen die uit de gevangenis komen.

> Lees meer
nationaal

Vooroordelen middelengebruik & hiv positief

Nederland

De Open Universiteit deed onderzoek naar hiv en stigma in de zorg. Met hulp van Mainline is extra gekeken naar stigma en middelengebruikers die hiv-positief zijn. Ofwel, de vooroordelen waar zij mee te maken hebben.

> Lees meer
Copyright Mainline 2018. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.