ENGLISH
 

Back to society

Georgië

Dit project - dat liep van 2014 t/m 2015 - geeft aandacht aan de specifieke behoeften van mensen die uit de gevangenis komen.

Ruim twee jaar geleden trad een nieuwe regering aan in Georgië. Vele gevangenen werden toen in een rap tempo vrijgelaten. Ze waren niet goed voorbereid op hun vrijlating en stuitten op re-integratie problemen. Onder deze personen waren veel mensen die drugs gebruiken.

Mainline steunt, in samenwerking met lokale partners Tanadgoma en AFEW Oekraïne, ex-gedetineerden in Georgië. Een groot percentage van deze mensen gebruikt drugs. Via het project ‘Back to Society’ geven we aandacht aan specifieke behoeften en uitdagingen waarmee deze ex-gedetineerden te maken krijgen.


Hulp bij psychosociale problematiek
In 2014 werd gestart met het opzetten van zogenaamde ‘social bureaus’. Deze bieden hulp bij psychosociale problematiek, met als doel om de terugkeer naar de maatschappij makkelijker te maken voor gevangenen. Daarbij werken we samen met het Ministerie van Justitie (MPLA) en de nationale reclasserings (NPA) in Georgië.


Training: efficiënte voor- en nazorg
Hilde Roberts, trainer bij Mainline, ontwikkelde een training voor medewerkers die werken bij de reclassering of in gevangenissen in Georgië. Tijdens de training liet Roberts eerst een aantal ‘good practices’ zien van gevangenissen in Europa die werken aan een effectief re-integratie en harm reduction. Het gaat om programma’s die hebben bewezen de recidive te verminderen, gezondheidschade te verminderen en mensen te helpen hun weg te vinden, terug naar de maatschappij.

Naast de Europese voorbeelden werd gefocust op de Georgische realiteit. Om een goed beeld van de Georgische situatie te krijgen werd vooraf aan de training een behoefte onderzoek gehouden onder gevangenen, ex-gedetineerden en reclasseringsambtenaren

Training op maat

Nieuwsgierig naar onze trainingen op maat voor medewerkers in gevangenissen en bij de reclassering?

Neem contact op met onze trainer en/of bekijk ons trainingsoverzicht


De uitkomsten werden tijdens de training gepresenteerd door Tanadgoma-Centre for Information and Counseling on Reproductive Health, de organisatie die het project initieerde.

Na afloop hadden de cursisten nieuwe en praktisch toepasbare perspectieven op het eigen werk en de eigen organisatie. Een volgende stap in 2015 is het trainen van reclasseringspersoneel op grotere schaal. Mainline is betrokken bij de ontwikkeling van de trainingsmanual. Na deze training hebben reclasseringsambtenaren tools in handen om (ex)gevangenen en voorwaardelijk veroordeelden beter te ondersteunen bij psychosociale rehabilitatie.


Contactpersoon: Machteld Buzs

Het project ‘Back to Society’ wordt gefinancierd door de Europese Unie, startte in 2014 en loopt tot 2015.

Onze huidige projecten


nationaal

Verwarde personen

Deskundigheidsbevordering zorg in de maatschappelijke opvang

Steeds vaker hebben maatschappelijke opvanglocaties voor dak- en thuislozen te maken met ernstig verwarde personen. Regelmatig gebruiken deze personen ook drugs en/of alcohol (dubbel diagnose) en soms is er ook sprake van een lichte verstandelijke beperking (triple diagnose). Om professionals die met deze doelgroep werken te ondersteunen ontwikkelen Mainline en Volksbond Streetcornerwork een training. Ook gaan wij gezamenlijk een handleiding ontwikkelen die landelijk beschikbaar wordt.

> Lees meer
nationaal

Hepatitis C - Amsterdam

Nederland

In 2014 deed Mainline onderzoek naar risicoprevalentie en kennis op het gebied van Hepatitis C (HCV) onder bezoekers van laagdrempelige dag-inloopvoorzieningen in Amsterdam. Afgelopen februari 2017 is het HCV Project Amsterdam gestart: Bewustwording, opsporing en toeleiding tot effectieve Hepatitis C zorg; Naar virus-eliminatie onder (ooit) injecteerders in Amsterdam.

> Lees meer
nationaal

Chemsex

In de gaycene is het gebruik van drugs tijdens de seks wereldwijd een groeiend fenomeen. Vooral de opkomst van het gebruik van crystal meth en het injecteren van drugs (slammen) springt hierbij in het oog. Op dating apps en websites zoeken mannen naar sekspartners met dezelfde intenties. Ze screenen hierbij vaak op termen als ‘high & horny’, ‘party & play’, ‘chems-friendly’, ‘chems’, ‘parTy’, ‘chill out’ of ‘sleazy sex’. Onder professionals wordt seks onder invloed van drugs door mannen die seks hebben met mannen (MSM) 'chemsex' genoemd.

> Lees meer
internationaal

Bridging the Gaps 2 - 2016 t/m 2020

Indonesië, Kenia, Nepal, Pakistan, Zuid-Afrika, Tanzania (NIEUW!)

Het Bridging the Gaps programma heeft een tweede ronde financiering ontvangen van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daardoor kunnen we ons tot 2020 blijven inzetten om de gezondheid en rechtspositie van druggebruikers, sekswerkers en lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) mensen in bovenstaande zes landen te verbeteren.

> Lees meer
internationaal

Mainline: doping in de recreatieve sport

Mainline is onderdeel van een nieuw Europees project dat twee online interventies voor ‘Performance and Image Enhancing Drugs (PIED)’ toetst. Objectieve informatie over dit onderwerp is mondjesmaat beschikbaar, maar er wordt al jaren van uit gegaan dat het gebruik van PIED in de recreatieve sport toeneemt. Het gaat hier dan om middelen die mensen (zouden) helpen bij het afvallen en/of het sneller kweken van spieren. 

> Lees meer
nationaal

GHB overdosis preventie

Nederland & België

In een veranderde maatschappij, waarbij mensen experimenteren met nieuwe soorten drugs, is een urgente noodzaak om kennis op te doen van overdosis risico’s onder mensen die andere drugs (dan opiaten zoals heroine) gebruiken.

> Lees meer

Onze afgeronde projecten

internationaal

Harm reduction voor stimulantgebruikers

Mainline-GIZ onderzoek

Mainline onderzocht de ‘best practices’ in verschillende landen op het gebied van harm reduction-interventies voor gebruikers van stimulanten. Het project wordt ondersteund door Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) onder het programma Global Partnership on Drug Policies and Development (GPDPD).

> Lees meer
nationaal

Signalerings rapport mannelijke sekswerkers

Nederland

Op initiatief van Mainline vond in nauwe samenwerking met de GGD Amsterdam binnen het Prostitutie & Gezondheidscentrum 292 tussen november 2013 en februari 2014 een voorverkenning plaats onder mannelijke en transgender sekswerkers.

> Lees meer
nationaal

Quickscan Kampen

In oktober 2017 is Mainline in opdracht van de gemeente Kampen gestart met een Quickscan naar middelengebruik onder jongeren en jongvolwassenen in deze gemeente. 

> Lees meer
nationaal

Swingen: ​middelengebruik en seksuele keuzes

Nederland

In 2011 deed Mainline een voorverkenning onder swingers om meer zicht te krijgen op de aard, functie en combinaties van middelengebruik. Het doel hiervan was om een gerichter beeld te krijgen van de meerwaarde, motieven en invloed van middelengebruik op seksuele keuzes.

> Lees meer
internationaal

Bridging the Gaps 1 - 2012 t/m 2016

Indonesië, Kenia, Nepal, Pakistan en Zuid-Afrika

Mainline werkt via dit programma aan de verbetering van mensenrechten en de gezondheid van druggebruikers in bovenstaande vijf landen. Het Bridging the Gaps programma liep van 2012 tot 2016. Wegens succes is het programma verlengd en zal onder de naam 'Bridging the Gaps 2' lopen tot 2020!

> Lees meer
internationaal

Back to society

Georgië

Dit project - dat liep van 2014 t/m 2015 - geeft aandacht aan de specifieke behoeften van mensen die uit de gevangenis komen.

> Lees meer
Copyright Mainline 2019. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.