ENGLISH
Nieuwsbrief  

Signalerings rapport mannelijke sekswerkers

Nederland

Op initiatief van Mainline vond in nauwe samenwerking met de GGD Amsterdam binnen het Prostitutie & Gezondheidscentrum 292 tussen november 2013 en februari 2014 een voorverkenning plaats onder mannelijke en transgender sekswerkers.

Doel was meer zicht te krijgen op de aard en functie van middelengebruik tijdens het sekswerk en de invloed van gebruik op seksueel gedrag.

Uitkomst is dat de voor het signalerings- rapport geraadpleegde groep tijdens hun werk relatief vaak middelen gebruikt. Onder invloed vertonen ze eerder seksueel risicovol gedrag. P&G292 vindt dit door Mainline afgegeven signaal zo relevant, dat zij verdiepend onderzoek gaan doen onder deze groep.

Relevantie
Mainline en P&G292 zien het als meerwaarde om mannelijke en transgender sekswerkers, die middelen gebruiken, te informeren over bewust gebruik. Dit zowel ter beperking van de gezondheidsschade door middelengebruik (Harm Reduction), als ter voorkoming van seksueel risicogedrag onder invloed.


De belangrijkste signalen uit het rapport


• Vijfentwintig van de dertig respondenten gebruikt tijdens het werk
Het assortiment gebruikte middelen is breed. Het meest worden poppers, snuifcoke, alcohol, Viagra/Kamagra en cannabis genoemd. Hoe vaak tijdens het sekswerk wordt gebruikt, is verschillend. Meer dan de helft van de respondenten gaf aan regelmatig, meestal of altijd te gebruiken tijdens het werk.

• Meer dan de helft van de gebruikende respondenten zegt onder invloed eerder seksueel risico te nemen
Opvallend is dat onder de groep seropositieve mannen meer risico’s worden genomen en daarbij allemaal meer en vaker verschillende middelen gebruiken. Onbeschermd anaal contact vindt daarbij regelmatig plaats. De helft van de respondenten heeft ooit negatieve effecten als gevolg van gebruik ervaren.

• Onder invloed: Of heel consequent of juist meer risico
Meer dan de helft van de gebruikende respondenten zegt onder invloed eerder seksueel risico te nemen. De respondenten zijn naar eigen zeggen onder invloed of heel consequent in het handhaven van veilige seks tijdens hun werk of nemen regelmatig tot vaker seksuele risico’s.

• Onbeschermd oraal contact wordt eerder als vanzelfsprekend ervaren
Dat zou er op kunnen duiden dat men het niet als seksueel risicogedrag ziet, maar daar is niet specifiek op doorgevraagd.

• De reden van middelengebruik tijdens seks werk is vooral commercieel ingegeven
Gebruik is vaak een tool om ‘betere seks’ (lees: geld) te leveren.

De sekswerkers gebruiken grotendeels niet omdat ze afhankelijk zijn, maar zowel de kwaliteit als kwantiteit van hun werk is de reden voor middelengebruik te kiezen.

• Gebruik uppers
(basecoke, snuifcoke, speed, crystal meth)
Opvallend is dat een veel genoemde functie van het gebruik van uppers is dat de seks langer duurt (en dus meer geld oplevert). Een risico daarbij kan zijn dat door onvoldoende glijmiddel (vanwege langdurige seks) condooms eerder kunnen scheuren of dat de slijmvliezen uitdrogen waardoor eerder wondjes ontstaan. Bij onbeschermd anaal contact is de kans op overdracht van soa’s, hiv en hepatitis C bovendien beduidend groter.

• Er is behoefte aan genuanceerde informatie over middelengebruik, liefst in relatie tot sekswerk
Persoonlijke voorlichting en informatieverstrekking via een website voor sekswerkers zijn het meest gewenst. De bestaande websites informeren wel over de afzonderlijke middelen, maar duidelijke, genuanceerde informatie over combigebruik (welke combi’s wel en welke niet) in relatie tot sekswerk is online niet te vinden.

• Nieuwe Online informatie
P&G292 heeft in samenwerking met Mainline een nieuwe site voor deze specifieke doelgroep (mannelijke sekswerkers) ontwikkelt met duidelijke informatie.
Zie: www.info4escorts.nl


Bekijk het signaleringsrapport:

Middelengebruik, mannelijke sekswerkers (2014)

Signaleringsrapport downloaden


Contactpersoon: Rian Warmoeskerken,
Programma manager Nationaal

Onze huidige projecten


nationaal

Hepatitis C - Amsterdam

Nederland

In 2014 deed Mainline onderzoek naar risicoprevalentie en kennis op het gebied van Hepatitis C (HCV) onder bezoekers van laagdrempelige dag-inloopvoorzieningen in Amsterdam. Afgelopen februari 2017 is het HCV Project Amsterdam gestart: Bewustwording, opsporing en toeleiding tot effectieve Hepatitis C zorg; Naar virus-eliminatie onder (ooit) injecteerders in Amsterdam.

> Lees meer
nationaal

QUICK SCAN: middelengebruik jongeren in Twente

Nederland

In opdracht van de gemeente Hof van Twente deed Mainline in 2016 een quick scan om het middelengebruik onder jongeren en jongvolwassenen in kaart te brengen. Het blijkt dat veel jongeren, ook 14/15 jarigen, regelmatig drinken. Lees het rapport en de aanbevelingen.

> Lees meer
nationaal

Crystal meth-gebruik en injecteren van drugs onder MSM

Nederland

Het gebruik van crystal meth neemt de laatste jaren toe in de Europese gayscene. Ook in Nederland is deze superspeed in bepaalde homonetwerken populair. Leon Knoops, veldwerker bij Mainline, sprak afgelopen jaar met tientallen mannen die meth gebruiken in combinatie met seks. Mainline en Soa Aids Nederland brachten samen een signaleringsrapport (Tina & Slammen) uit.

> Lees meer
internationaal

Bridging the Gaps 2 - 2016 t/m 2020

Indonesië, Kenia, Nepal, Pakistan, Zuid-Afrika, Tanzania (NIEUW!)

Het Bridging the Gaps programma heeft een tweede ronde financiering ontvangen van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daardoor kunnen we ons tot 2020 blijven inzetten om de gezondheid en rechtspositie van druggebruikers, sekswerkers en lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) mensen in bovenstaande zes landen te verbeteren.

> Lees meer
nationaal

Drugsscan spoort lokale signalen op

Nederland

De door Mainline ontwikkelde 'Drugsscan' is een methode waarmee we inzicht krijgen in en houden op lokale signalen en trends rondom drugsgebruik in een bepaald gebied. In Alkmaar en Zwolle zetten we eind 2016 deze methode in.

> Lees meer
internationaal

GHB overdosis preventie

Nederland & België

In een veranderde maatschappij, waarbij mensen experimenteren met nieuwe soorten drugs, is een urgente noodzaak om kennis op te doen van overdosis risico’s onder mensen die andere drugs (dan opiaten zoals heroine) gebruiken.

> Lees meer

Onze afgeronde projecten

internationaal

Bridging the Gaps 1 - 2012 t/m 2016

Indonesië, Kenia, Nepal, Pakistan en Zuid-Afrika

Mainline werkt via dit programma aan de verbetering van mensenrechten en de gezondheid van druggebruikers in bovenstaande vijf landen. Het Bridging the Gaps programma liep van 2012 tot 2016. Wegens succes is het programma verlengd en zal onder de naam 'Bridging the Gaps 2' lopen tot 2020!

> Lees meer
nationaal

MSM, middelengebruik en seksueel risicogedrag

Nederland

Mainline en de Schorerstichting voerden in 2009 een kwalitatief onderzoek uit naar mannen die seks hebben met mannen (MSM), middelengebruik en risicogedrag.

> Lees meer
nationaal

Signalerings rapport mannelijke sekswerkers

Nederland

Op initiatief van Mainline vond in nauwe samenwerking met de GGD Amsterdam binnen het Prostitutie & Gezondheidscentrum 292 tussen november 2013 en februari 2014 een voorverkenning plaats onder mannelijke en transgender sekswerkers.

> Lees meer
nationaal

Swingen: ​middelengebruik en seksuele keuzes

Nederland

In 2011 deed Mainline een voorverkenning onder swingers om meer zicht te krijgen op de aard, functie en combinaties van middelengebruik. Het doel hiervan was om een gerichter beeld te krijgen van de meerwaarde, motieven en invloed van middelengebruik op seksuele keuzes.

> Lees meer
internationaal

Back to society

Georgië

Dit project - dat liep van 2014 t/m 2015 - geeft aandacht aan de specifieke behoeften van mensen die uit de gevangenis komen.

> Lees meer
nationaal

Vooroordelen middelengebruik & hiv positief

Nederland

De Open Universiteit deed onderzoek naar hiv en stigma in de zorg. Met hulp van Mainline is extra gekeken naar stigma en middelengebruikers die hiv-positief zijn. Ofwel, de vooroordelen waar zij mee te maken hebben.

> Lees meer
Copyright Mainline 2018. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.