ENGLISH
 

Advies overlast Lucasbolwerk

Op 6 juni 2023 vergadert de Utrechtse gemeenteraad over overlast veroorzaakt door een groep druggebruikers rondom Lucasbolwerk in Utrecht. Mainline brengt een schriftelijke bijdrage in.


Wat is er aan de hand? Het college van B&W wil het gebruik van harddrugs op straat middels een Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verbieden. Is dit een structurele oplossing voor het probleem? Allesbehalve. Deze maatregel zal de problematiek slechts verschuiven, in het slechtste geval naar meer kwetsbare wijken. Mainline adviseert om contact en vertrouwen op te bouwen met deze groep, om zo inzicht te krijgen in hun problemen en noden. Op basis van die informatie kan dan aan een structurele, humane oplossing worden gewerkt - zoals het aanbieden van laagdrempelige harm reduction voorzieningen als inloophuizen, gebruikersruimtes en methadonprogramma’s.

We hopen dat Utrecht voor een menswaardige en pragmatische langetermijnaanpak kiest. Dat is ook nog eens een kosteneffectiever dan repressie.


Copyright Mainline 2023. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.