ENGLISH
 

Start nieuwe financieel administrateur Jelle van der Plas

Sinds deze zomer is Jelle van der Plas werkzaam als financieel administrateur bij Stichting Mainline. Hiervoor werkte hij bij Het Actiefonds en Stichting Democratie en Media. Naast zijn werk bij Mainline is Jelle ook kunstenaar.  

“Als je me tijdens mijn studie had verteld dat ik me met financiën bezig zou houden, had ik je niet geloofd. Toch heb ik hierin een nieuwe richting gevonden: ik hou van de rechtlijnigheid en structuur ervan. Dit staat in contrast met waarin ik ben afgestudeerd, namelijk fine arts op de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Sindsdien ben ik nog wel werkzaam als kunstenaar en maak tekeningen en ander beeldend werk. Daarnaast werkte ik onder andere bij Het Actiefonds en Stichting Democratie en Media. Bij deze organisaties hield ik me bezig met financiën en officemanagement.”

Waarom Stichting Mainline? “Uit ervaring weet ik hoeveel verschil goede voorlichting en een open gesprek over drugs kan maken. Zeker binnen de lhbtqia+-gemeenschap kan druggebruik - naast onschuldig hedonisme of vluchtgedrag - soms ook problematische kanten hebben en zijn de risico’s vaak groter. Mainline zet zich actief in voor de veiligheid en gezondheid van onder andere deze groepen, iets wat mij persoonlijk aangaat. 

Vanuit mijn eerdere werkervaring en activisme vind ik het belangrijk om bij te kunnen dragen aan een rechtvaardige samenleving en gemarginaliseerde groepen te ondersteunen. Deze energie neem ik ook mee in mijn werkzaamheden bij Mainline. Vaak is er binnen progressief activisme beperkt aandacht voor gemarginaliseerde druggebruikers. Er zijn dan ook weinig activistische organisaties die voor hun rechten opkomen. Dat maakt het werk van Mainline zo belangrijk. Ik hoop dat ik binnen de kaders van het financiële werk daaraan kan bijdragen.”

Kennismaken? j.vanderplas@mainline.nl  

Copyright Mainline 2022. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.