ENGLISH
 

Oproep aan kamercommissie VWS

Mainline stuurde een brief aan de Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met deze brief willen wij de noodzaak van harm reduction gericht op mensen die prestatie-bevorderende middelen gebruiken onder het voetlicht brengen. Dit is ook een helder advies uit het rapport 'Sterk Spul' van Bureau Beke dat op 7 juni in de commissie besproken wordt. Lees hier wat we schreven. 

Op 7 juni vindt het Commissiedebat Medische preventie / Verslavingszorg/ Drugspreventie plaats. Op de agenda staat onder meer de beleidsreactie op het rapport van Bureau Beke ‘Sterk Spul’. Met deze brief willen wij een aantal conclusies uit het rapport graag onderstrepen en aandacht vragen voor de noodzaak om harm reduction interventies te ontwikkelen gericht op gebruikers van prestatie-bevorderende middelen.


Veldwerkers en onderzoekers van stichting Mainline zien al geruime tijd een aantal zorgwekkende signalen rond het gebruik van prestatie-bevorderende middelen in de recreatieve sportsector. 1) Het gebruik van onder andere anabole-steroïden onder amateursporters neemt toe, 2) een deel van de gebruikers ontwikkelt een risicovol gebruikspatroon – in voorkomende gevallen in combinatie met andere drugs - met gevolgen voor de individuele en publieke gezondheid en 3) er is een grote behoefte onder gebruikers aan betrouwbare informatie en ‘harm reduction’.


Het rapport van Bureau Beke ‘Sterk Spul – aard, omvang en ernst van de dopinghandel in Nederland’ kwantificeert een aantal bevindingen die wij al langer in het veld signaleren.

Het Maakbare Mannenlichaam en Altijd Anabool


De signalen van dopinggebruik in de recreationele sportsector zijn door stichting Mainline eerder onderbouwt binnen twee onderzoeken. In ‘het Maakbare Mannenlichaam (december 2019)’ onderzochten wij samen met het COC het lichaamsbeeld en middelengebruik onder Nederlandse homo- en hetero mannen. Een op de tien van deze respondenten bleek ‘ooit-gebruiker’ van anabole-steroïden. Een ander Mainline rapport, ‘Altijd Anabool (december 2020)’ onderzoekt het continue-gebruik van met name anabole-steroïden. Een uitgebreid interview met Mainline onderzoeker Tjeerd de Zeeuw geeft een samenvatting van de bevindingen. Zeer zorgelijk is dat onder de 103 geïnterviewde mannen, 30% non-stop anabole-steroïden gebruikt: een innamepatroon waaraan grote gezondheidsrisico’s verbonden zijn. 

Oproep


Op basis van bovenstaande roepen wij de Tweede Kamer op om financiële middelen beschikbaar te stellen om harm reduction interventies gericht op gebruikers van prestatie-bevorderende middelen op te zetten. Gericht veldwerk – waar mogelijk via ervaringsdeskundigen, gerichte voorlichting over veilig gebruik voor verschillende gebruikersgroepen en advies op maat en individuele consults kunnen veel gezondheidsschade voorkomen en een groep beter in beeld brengen die de weg naar gespecialiseerde zorg niet altijd kan vinden.
In afwachting van uw antwoord,
Met vriendelijke groet,

Behoefte aan harm reduction


Mainline constateerde in 2018 al dat er een grote behoefte is aan betrouwbare informatie over prestatie-bevorderende middelen onder recreationele sporters. Wij hebben op eigen initiatief een informatiepagina voor deze doelgroep geschreven, maar hebben onvoldoende capaciteit om systematisch veldwerk onder deze groep te doen en individuele voorlichting te geven – bijvoorbeeld via de inzet van ervaringsdeskundigen. In het rapport ‘Sterk spul’ concludeert Bureau Beke:

Gebruikers, handelaren maar ook wetenschappers geven in de interviews aan dat er meer aandacht besteed moet worden aan schadebeperking ofwel harm reduction van dopinggebruik. Een wetenschapper geeft aan te betreuren dat de preventieve maatregelen de recreatieve sporters, die doping gebruiken, niet bereiken of niet aanslaan: ‘In vergelijking met andere landen, zoals België en de Scandinavische landen, blijven we achter. Daar wordt namelijk meer gefocust op de ongeorganiseerde sport omdat daar zorgen over bestaan.’ Ook andere respondenten spreken voornamelijk zorgen uit over het gebruik door sporters uit de recreatieve sport, in het bijzonder in de fitness: ‘Deze groep wordt onderschat en het dopinggebruik vormt een gevaar voor de volksgezondheid.’ Gebruikers spreken zelf uit behoefte te hebben aan betrouwbare informatie over doping en de risico’s omdat er nu zoveel toegang is tot informatie over doping dat het lastig is om de kwaliteit daarvan op waarde te schatten.

Copyright Mainline 2022. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.