ENGLISH
 

Nationale Postcode Loterij schenkt aan Mainline

De Nationale Postcode Loterij kent een eenmalige schenking aan Mainline toe. “Dit is geweldig nieuws en hiermee versterken we ons veldwerkteam!” 

“De komende drie jaar – van 2022 tot eind 2024- versterken met deze schenking de organisatie en met name het veldwerkteam”, aldus directeur Machteld Busz. In het nieuwe strategisch plan staat dat we het veldwerkteam uitbreiden en verdiepen, zodat Mainline zich een langere periode op een specifieke groep druggebruikers kan richten. “Door de schenking van Nationale Postcode Loterij wordt deze ambitie werkelijkheid.”

Het belang van veldwerk
Ons veldwerk is de basis van al ons andere werk. Sinds onze oprichting verdiept Mainline zich in mensen die zich bevinden in de marges van de maatschappij. Mainline werkt met mensen die de zorg wantrouwen en veelal mijden. Veel zijn dakloos of worstelen met psychische problematiek. Onze veldwerkers leggen contact zonder agenda. Waar gewenst verwijzen wij door. Voornamelijk pikken de veldwerkers signalen op. Bijvoorbeeld rond nieuwe drugstrends. Of van zaken die in Nederland voor problematisch druggebruikers niet goed geregeld zijn, zoals: zorg, opvang, bejegening of rechtspositie.

Een stem geven
Mainline’s veldwerkers houden op deze manier de vinger aan de pols in verschillende drugscenes. Veel van deze scenes hebben een eigen gebruikscultuur en de risico’s die mensen lopen als gevolg van hun middelengebruik kunnen zeer verschillend zijn. Hier ligt juist onze kracht, omdat wij als een van de enige organisaties in Nederland zo specifiek weten wat deze mensen nodig hebben. Onze veldwerkers geven gericht gezondheidsadvies tijdens het veldwerk of via ons Mainline magazine. Door verhalen van mensen op te tekenen, krijgen mensen die voor de maatschappij vaak onzichtbaar zijn een stem. Bij signalen die voor grotere groepen van belang zijn kan Mainline optreden als belangenbehartiger: richting een maatschappelijk instelling of richting beleidsmakers en politici.

Nieuwe methodieken
Sinds kort werkt Mainline ook met ervaringswerkers op verschillende projecten. Dit willen we ook inzetten voor nieuwe doelgroepen. De komende tijd testen wij deze aanpak. Door bijvoorbeeld online goede voorlichtingsmaterialen aan te bieden of met sleutelfiguren te werken. Busz: “Ideeën zijn er genoeg en dankzij de Nationale Postcode Loterij kunnen we die allemaal in de praktijk brengen.” 

Mainline tijdens veldwerk
Copyright Mainline 2023. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.