ENGLISH
 

Ontmoet onze nieuwe teamleider, Tobias van Dijk

Sinds december is Tobias van Dijk de nieuwe teamleider van ons team Nationaal. Met een achtergrond als psycholoog en een focus op druggebruik kent hij het veld goed. “Gemarginaliseerde gebruikers help je het beste door gezondheidsschade te beperken.”

Tobias is afgestudeerd in de psychologie en een all-rounder op het gebied van publieke en geestelijke gezondheidszorg. Hij werkte onder meer bij Jellinek en GGD Amsterdam. “Ik heb veertien jaar ervaring op het gebied van onderzoek, beleidsadvies, preventie, voorlichting, coördinatie, leidinggeven en projectmanagement. Ik zet me graag in voor kwetsbare groepen.”


Recreatief en problematisch drugsgebruik zijn een rode draad in Tobias’ loopbaan. “Dat er stoffen met psychoactieve werking vrij in de natuur voorkomen vind ik fascinerend. Dat de mens al eeuwenlang deze stoffen doelbewust gebruikt misschien nog wel meer. Toch zijn drugs nog altijd een beladen onderwerp: iedereen vindt er iets van en media schrijven er graag over. Helaas zijn veel mensen slecht geïnformeerd, en hebben mensen die drugs gebruiken last van stigma. Gevaarlijke drugs bestaan niet, wel gevaarlijke informatie.”De harm reduction methode spreekt Tobias aan. “Germarginaliseerde gebruikers help je naar mijn idee waar nodig. Niet zozeer door het gebruik aan te pakken, maar juist door de gezondheidsschade te beperken. Dat is Harm Reduction en dat is Mainline. Het is een organisatie met ervaren en gedreven mensen, een tikkeltje activisme en gehuisvest in een waanzinnig kantoor. Ik wil mijn kennis, ervaring en enthousiasme rondom het thema drugs hier graag inzetten.”

Kennismaken? t.vandijk@mainline.nl


Copyright Mainline 2022. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.