ENGLISH
 

Harm reduction voor kwetsbare migranten die drugs gebruiken in de EU

De Europese Commissie heeft subsidie toegekend aan een samenwerkingsverband van zeven organisaties - met Mainline als hoofdaanvrager. De komende twee jaar gaan we de toegang tot harm reduction van kwetsbare migranten die drugs gebruiken in de EU helpen verbeteren.


This project is funded by the European Union's Justice Programme - Drug Policy Initiatives.

The content of this webpage represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.  

Onderzoek - training - beleid
Verschillende risicofactoren vergroten de kwetsbaarheid van (nieuwe) groepen migranten voor problematisch drugsgebruik. Deze risicofactoren zijn onder meer traumatische ervaringen, een geisoleerde positie in de samenleving, werkloosheid en armoede. Gezondheidszorg, harm reduction projecten en gemeenten in de hele Europese Unie staan voor de dringende vraag hoe zij in de behoeften van deze migranten kunnen voorzien.

Het project kent vier onderdelen die logisch met elkaar verbonden zijn en op elkaar voortbouwen:

  1. De situatie onderzoeken
  2. Het in kaart brengen van lokale behoeften onder groepen migranten en het harm reduction aanbod in Amsterdam, Athene, Berlijn en Parijs
  3. Het ontwikkeling van beleidsaanbevelingen, toolkits en praktische richtlijnen
  4. Implementatie in het veld

Bezoek onze projectpagina voor meer informatie. 

Partnerschap

Dit project is een samenwerking tussen zeven organisaties:


Contact

Mail met Mac Busz via m.busz@mainline.nl voor meer informatie over dit project.


Copyright Mainline 2022. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.