ENGLISH
 

Zelfcontrole en omgaan met trek

Basecoke roken geeft een intense high en soms een even intense crash. Basecoke heeft het imago dat het gebruik moeilijk te controleren valt. Eenmaal begonnen is het nooit genoeg. Toch hebben veel basecokegebruikers trucjes en regeltjes om te zorgen dat het gebruik binnen bepaalde grenzen blijft. Blijkbaar is er dus best ruimte voor zelfregulering en zelfcontrole. Bewustzijn van de mogelijkheden is belangrijk. 

'Zelfcontrole verwijst naar de vaardigheid zelfstandig verstandige beslissingen te nemen over gewoontegedrag dat op korte termijn aantrekkelijk, maar dat op de langere termijn schadelijk is'. 

Zelfcontrole begint bij de behoefte grip te houden op het gebruik. Zelfcontrole staat niet automatisch gelijk aan minder gebruiken. Het is zoeken naar de manier van gebruiken die past bij de gewenste manier van leven. Behoeften en motivatie om het cokegebruik te reguleren zullen verschillen. Zaken als leeftijd, gezondheid , financiele ruimte en woonsituatie ook. Er is geen voor iedereen toepasbaar model. Ieder zal moeten uitvinden wat voor hem werkt.


Zelfcontroletips

Onderstaande tactieken kunnen helpen het basecokegebruik onder controle te houden en de directe en indirecte schade van gebruik te beperken. 


Eerst eten
Gebruiken met een gevulde maag is een goed uitgangspunt. Zonder brandstof in je systeem raak je snel uitgeput en afgemat en hierdoor kan de drang om te blijven gebruiken groter worden. Eerst de koelkast vullen en dan bolletjes kopen ligt hiervan in het verlengde. Basisbehoeften prioriteit geven voor gebruiken is een grote stap richting zelfcontrole.

Niet voor bepaalde tijd gebruiken
Veel gebruikers stellen hun eerste rookmoment zo lang mogelijk uit omdat ze weten dat het hek van de dam kan gaan na de eerste pijp. Later beginnen zorgt er ook voor dat daarvoor ander activiteiten gedaan kunnen worden. Stel je eerste portie zo lang mogelijk uit. De tweede portie uitstellen is veel moeilijker.
Niet na bepaalde tijd gebruiken
Ook het aanhouden van een vaste maximale ‘stoptijd’ kan helpen het gebruik te reguleren. Hierdoor wordt de ‘rooktijd’ beperkt en zorg je er ook voor dat je nog kan slapen en het dag/nachtritme enigszins behouden blijft.

Niet gebruiken bij bepaalde gemoedstoestand.
Soms lijkt gebruik een goed idee maar is het dat uiteindelijk niet. Een sombere, instabiele stemming kan bijvoorbeeld aanleiding zijn een balletje op de pijp te leggen. Maar het kan ook een reden zijn het juist niet te doen omdat dat de stemming uiteindelijk niet ten goede komt. Probeer zicht te krijgen op deze gemoedstoestanden en hoe gebruik dan uitpakt. Vind eventueel andere manieren om die gemoedstoestanden te verlichten.


Niet nu, niet hier
Context speelt een zeer grote rol bij basen. Zien roken, doet roken. Mensen bieden elkaar wat aan, vragen en hosselen. Als alles over gebruik gaat is het lastig 'nee' zeggen. Het mijden van de scene, door bijvoorbeeld niet te blijven hangen bij de methadonverstrekking, helpt grip te houden op het gebruik. 

Ook kan het handig zijn verschillende situaties te bepalen waarin je niet rookt. Bijvoorbeeld voorafgaand aan en op familiebezoek, als er kinderen in de omgeving zijn, voor een afspraak bij een instantie of arts, voor of tijdens het werk of dagbesteding of buiten je eigen huis of gebruiksruimte.


Voor wat, hoort wat
Eerst iets nuttigs doen en daarna pas roken is een constructieve manier van zelfcontrole. Bijvoorbeeld eerst naar die belangrijke afspraak bij de sociale dienst gaan, of eerst die aangifte doen voor nieuwe identiteitspapieren. Daarna pas roken vormt dan een soort beloning waarvan met volle teugen kan worden genoten.Rustiger met folie
Bij basen krijg je in één klap een grote hoeveelheid coke binnen. Je kunt ook kiezen voor een mildere variant: roken op folie. Ook wel chinezen genoemd. Met chinezen doe je langer met dezelfde hoeveelheid en zijn de highs en lows minder heftig. Dit kan helpen het gebruik rustiger en met meer controle te laten verlopen.

Afleiding
Als de aandacht voortdurend op basecoke is gericht, is het lastig ervan af te blijven. Verveling en gebruik hangen vaak ook nauw samen. Zoek dus afleiding door te zorgen dat je dingen te doen hebt. Vind een aantal activiteiten die je een goed gevoel geven. Bijvoorbeeld iets creatiefs, een sportieve activiteit of de natuur in.

Sociale contacten
Dingen met of voor anderen ondernemen kan helpen een ritme van andere activiteiten vol te houden. Ook kunnen sociale contacten andere positieve gevoelens stimuleren zoals het gevoel ergens bij te horen of het gevoel nuttig te zijn of gewaardeerd te worden.

Maak er iets bijzonders van
Bedenk op welke manier je het meest geniet van het roken. Ga er echt even voor zitten, beschouw het als een ritueel. Dit kan helpen het dagelijks gebruik op de automatisch te beperken. Als je gebruikt, maak er dan een ‘feestje’ van.

Scoor bewust
Budgetteer jezelf. Doe eerst de noodzakelijke uitgaven zoals huur en boodschappen. Bepaal vooraf hoeveel geld je wilt uitgeven, en koop in één keer genoeg. Houd het daarbij. Ga niet met veel geld op zak scoren.

Bouw een rem in

Als je eenmaal op de coketrein zit, is het moeilijker ervan af te springen als je geen rem hebt. Bedenk wat voor jou een goede rem is en zorg ervoor dat je die voorhanden hebt als je gaat gebruiken. De een gebruikt wat heroïne of hasjiesj om de coketrek te dempen. Voor een ander helpt het luisteren naar geliefde muziek.Omgaan met trek


De trek in coke kan zo hevig zijn dat het voelt alsof je bijna geen weerstand kan bieden. De onderstaande tips kunnen helpen je weerbaarheid tegen de coketrek te verhogen.


Herken de trek

Als je de trek pas erkent als die al heel heftig is, dan is weerstand bieden moeilijk. Coketrek in het beginstadium leren herkennen geeft mogelijkheden op tijd actie te ondernemen en het tij te keren. 


Accepteer trek als een normaal verschijnsel

Trek wordt vaak als iets ongewenst ervaren. Alsof het iets is dat automatisch leidt tot intensief gebruik. Dit is pertinent niet waar. Trek hoeft niet automatisch te leiden tot gebruik. Omarmen dat trek slechts een gevoel is dat samenhangt met gebruik en dat je controle kan uitoefenen over je gedrag, kan helpen bij het ontwikkelen van zelfcontrole.


Ga ergens anders heen, verzet je zinnen

Trek kan getriggerd worden door omgevingsfactoren. Een plek waar je dealer woont, mensen zien met wie je altijd gebruikt. Verzet je zinnen en ga naar een omgeving die minder trek oproept.


Praat erover

Wanneer je over je trek kan praten, ben je er op een andere manier mee bezig. Zoek bij het ervaren van de eerste gevoelens van trek dus contact met iemand die je kan steunen en afleiden en praat erover.


Lichamelijke inspanning

Lichamelijke inspanning prikkelt de hersenen en maken stoffen los waardoor je je goed volet. De trek kan hierdoor op de achtergrond komen te staan.


Neem een gezonde maaltijd

Een gezonde maaltijd kan helpen de balans in de hersenen te veranderen. Vooral een maaltijd met veel vitamines en koolhydraten kan hierbij helpen.

Ontspanning

Mensen onder spanning ervaren trek heftiger. Hoe beter iemand zich weet te ontspannen, hoe minder de intensiteit van de trek wordt ervaren. Een douche of warm bad kan helpen. Maar ook een wandeling in de natuur of een leuk gesprek met een vriend kan hierbij helpen.


Afleiding zoeken

Ga iets doen waarbij je focus en aandacht gewenst is. Hierdoor kun je niet bezig zijn met de afweging om toe te geven aan de trek.


Vergeet niet dat trek tijdelijk is

Na twee of drie uur neemt trek meestal vanzelf af of verdwijnt zelfs totaal. Als je jezelf aanleert dat trek niet automatisch hoeft te leiden tot gebruik, wordt het ook steeds makkelijker de trek gewoon te voelen en weer uit te laten doven. 


De cocaïne-ervaring

(Base)coke slang

Bereiding en versnijding

Basen doe je zo

Coke en andere gebruikstechnieken

Coke met andere middelen

Basecoke: psyche en gedrag

Basecoke: lichamelijke risico's

Op tilt! EHBO bij cokegebruik

Copyright Mainline 2023. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.