ENGLISH
 

Anabole Steroïdengebruik Zonder Pauzes

Er is weinig bekend over de groep mannen die non-stop, het gehele jaar door, anabole steroïden gebruikt. Om deze groep beter te leren kennen hield Mainline een online survey.

Ernstige gezondheidsproblemen treden bij kortstondig, infrequent gebruik van androgene anabole steroïden (AAS) in de regel weinig op (1). Het is vooral wanneer AAS gedurende lange perioden genomen worden dat complicaties en negatieve blijvende lichamelijke veranderingen zich voordoen (2-5). Een mogelijk groeiende groep mannen gebruikt voor sportieve en/of cosmetische doelen het hele jaar, of grootste deel daarvan, AAS in hoge doseringen (4, 6, 7), en loopt daarmee een dergelijk risico. Wat deze groep kenmerkt is desondanks niet onderzocht.

Centraal in de huidige studie staat daarom de vraag wat mannen onderscheidt die het afgelopen jaar langdurig (≥ 9 maanden) en periodiek (< 9 maanden) suprafysiologische doseringen AAS gebruikten. Hiervoor zijn de gegevens gebruikt van 103 mannen die in de voorgaande 12 maanden AAS hadden genomen en tussen december 2019 en april 2020 een online survey invulden. Surveydeelnemers werden via sportscholen, fitnessshops, sociale media, een internetforum, en een bodybuilding- en krachtsportevenement geworven.

Belangrijkste uitkomsten:

De belangrijkste uitkomsten van de survey zijn:

  • Meer dan een derde van de mannen die het afgelopen jaar AAS gebruikte deed dat het hele jaar lang, zonder onderbrekingen, in suprafysiologische doseringen.
  • Mannen die langdurig AAS gebruikten volgden overwegend een ‘blast and cruise’ protocol waarin perioden van hoge en lagere doseringen werden afgewisseld.
  • Bij ‘blast and cruise’ protocollen lag de dosering AAS tijdens een ‘cruise’ nog altijd hoger dan de lichaamseigen testosteronaanmaak. Tijdens ‘blasts’ werden grotere hoeveelheden AAS genomen dan mannen namen die AAS gebruikten in zogenaamde ‘kuurtjes’, waarbij perioden waarin wel en geen AAS genomen worden elkaar afwisselen. ‘Blasts’ duurden ook langer dan ‘kuurtjes’ en vonden vaker in een jaar plaats.
  • Mannen die langdurig AAS gebruikten namen, behalve AAS, ook een groter aantal andere medicijnen (zonder recept) en prestatiebevorderende middelen en hadden met meer bijwerkingen te maken dan mannen die periodiek AAS gebruikten.
  • De helft van de mannen die langdurig AAS gebruikten maakte zich zorgen over zijn gezondheid.
  • Een kwart van de mannen die langdurig AAS gebruikte, had te maken met een ‘ernstige stoornis in het gebruik van middelen’. In de groep periodieke gebruikers was dit 3%.
  • Een vijfde van de mannen die continu AAS gebruikte had ADHD. Onder periodieke gebruikers was dit minder dan 7%.
  • Mannen die langdurig en periodiek AAS gebruikten verschilden niet wat betreft demografische factoren, tevredenheid met het uiterlijk, bezoek aan psycholoog of psychiater, alcohol- en drugsgebruik, en aantal jaren AAS-gebruik.


Conclusie

Mannen die AAS gebruiken doen dat lang niet allemaal meer in ‘kuurtjes’ waarbij na AAS-gebruik een (lange) periode volgt waarin geen AAS genomen worden. Verre van zelfs: meer dan een derde van de deelnemers aan deze studie nam het gehele voorgaande jaar non-stop AAS in suprafysiologische doseringen. Ondanks dat deze groep AAS-gebruikers een verhoogd risico loopt op gezondheidsklachten, is er zowel in onderzoek als zorg geen speciale aandacht voor hen. Integendeel, er is weinig bekend over de kenmerken en drijfveren van mannen die continu AAS gebruiken, en voor deskundige medische begeleiding kan deze groep nergens terecht.

Download hier het volledige verslag


Referenties:

1. Smit DL, Buijs MM, de Hon O, den Heijer M, de Ronde W. Positive and negative side effects of androgen abuse. The HAARLEM study: a one year prospective cohort study in 100 men. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 2020;n/a(n/a).
2. Rasmussen JJ, Selmer C, Østergren PB, Pedersen KB, Schou M, Gustafsson F, et al. Former Abusers of Anabolic Androgenic Steroids Exhibit Decreased Testosterone Levels and Hypogonadal Symptoms Years after Cessation: A Case-Control Study. PLOS ONE. 2016;11(8):e0161208.
3. Rasmussen JJ, Schou M, Madsen PL, Selmer C, Johansen ML, Ulriksen PS, et al. Cardiac systolic dysfunction in past illicit users of anabolic androgenic steroids. American Heart Journal. 2018;203:49-56.
4. Bjornebekk AK, Kaufmann TK, Hauger LE, Westlye LT. Long-term anabolic androgenic steroid use is associated with deviant brain aging. medRxiv. 2020:2020.08.19.20177832.
5. Lindqvist Bagge AS, Rosén T, Fahlke C, Ehrnborg C, Eriksson BO, Moberg T, et al. Somatic effects of AAS abuse: A 30-years follow-up study of male former power sports athletes. Journal of Science and Medicine in Sport. 2017;20(9):814-8.
6. Smit D, de Hon O, Venhuis B, den Heijer M, de Ronde W. Baseline characteristics of the HAARLEM study: 100 male amateur athletes using anabolic androgenic steroids. Scandinavian journal of medicine & science in sports. 2019.
7. McVeigh J, Bates G, Chandler M. Steroids and Image Enhancing Drugs. Liverpool: Centre for Public Health, Liverpool John Moores University. 2015.

Copyright Mainline 2022. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.