ENGLISH
 

Harm reduction en corona in Nederland #3

7 juli 2020: Het derde en voorlopig laatste overzicht van de stand van zaken rondom harm reduction en corona.

Het Harm Reduction Netwerk van het Trimbos-instituut, Stichting Mainline en de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG werken sinds half maart nauwer samen om een beeld te krijgen van de effecten van de coronamaatregelen op harm reduction voorzieningen in het land en hun doelgroepen.

De signalen in dit overzicht zijn gebaseerd op de inbreng van medewerkers van geïntegreerde voorzieningen, gebruiksruimten, M.O.-voorzieningen, medicatiepoli’s en medische heroïne units (MHU), evenals belangenbehartigers en personen die drugs gebruiken.

Eind juni hebben wij deze signalen gedeeld met Paul Blokhuis (Staatssecretaris van Volksgezondheid).

Hierin benoemen wij onder andere:

  • De grote maatschappelijke gevolgen voor mensen die drugs gebruiken, zoals isolement, boetes en weggevallen dagbesteding.
  • Verminderde toegankelijkheid van harm reduction voorzieningen en de behoefte aan beschermende middelen en geschikte ruimtes om hun diensten te leveren.
  • De uitdagingen rondom de aanpak van dak- en thuisloosheid, waaronder de groeiende wachtlijsten en schorsingen.

Zie het overzicht van de stand van zaken voor meer details.

Vragen? Neem contact op met Sara Woods s.woods@mainline.nl


Copyright Mainline 2020. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.