ENGLISH
 

Harm reduction en corona in Nederland #2

29 april 2020:

coronagerelateerde knelpunten, good practices en suggesties ter verbetering in harm reduction voorzieningen.

Mainline, de belangenverereniging druggebruikers MDHG en het Harm reduction Netwerk van het Trimbos-instituut polsen sinds maart de corona ontwikkelingen binnen het harm reduction veld. Begin april deelden wij een overzicht van signaleringen en ontwikkelingen bij verschillende voorzieningen. Nu delen wij een overzicht van knelpunten, good practices en suggesties ter verbetering.

Hierin noemen wij onder andere:

  • Tijdelijk methadon verstrekken aan Midden-en Oost-Europese migranten.
  • Samenwerken met huisartsen voor het lichamelijk onderzoek voor de start van de methadonbehandeling, indien dat binnen de instelling geen optie meer is.
  • Tijdelijk gedogen van dealers in de omgeving van gebruiksruimten en woonvoorzieningen om onnodig scoren op straat te voorkomen.
  • 24-uurs voorzieningen voor dak- en thuislozen, zodat zij ook niet op straat hoeven te hangen.
  • Bij Mainline kunnen gratis sheltersuits besteld worden voor mensen die op straat (willen) slapen.
  • Dagbesteding coronaproof door laten gaan of andere dagbesteding aanbieden, om terugval te voorkomen. Als dat echt niet mogelijk is dan in ieder geval de vergoeding blijven uitbetalen.
  • Zoveel mogelijk telefonisch contact houden met mensen en ambulante hulp face-to-face, bijvoorbeeld buiten op afstand, om mensen zo goed mogelijk te begeleiden en ondersteunen in deze gekke tijd.

Zie het overzicht van knelpunten en good practice in harm reduction voorzieningen voor meer details.

Vragen? Neem contact op met Sara Woods s.woods@mainline.nl


Copyright Mainline 2020. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.