ENGLISH
 

Internationale Harm Reductie Dag

Annet en TB zijn veldwerkers van Mainline. In het kader van International Harm Reduction Day vroeg ik ze een paar algemene vroegen we hen over harm reductie. Hoe zit dat eigenlijk?

Hoe zou Nederland eruit zien zonder Harm Reductie?
“Annet: Ik denk dat veel druggebruikers gestorven zouden zijn. Door het ruilen van schone spuiten hebben echt meer mensen druggebruik overleefd. En door toename van kennis zijn mensen steeds meer gaan nadenken over hoe je bewuster met drugs kan omgaan. Het is bespreekbaarder geworden.

"TB: De kwaliteit leven van gebruikers zou dalen. Feestgangers zouden hun pillen niet kunnen testen. En een ziekte als HIV/AIDS zou veel meer vrij spel hebben.”

Waar staat support, don't punish voor? 

“Annet: Aandacht hebben voor alle vormen van onderdrukking van druggebuikers wereldwijd. In veel landen belanden druggebruikers in de gevangenis en in de Filipijnen worden gebruikers vermoord, terwijl ze juist ondersteuning nodig hebben."

"TB: Het gaat ook over stigmatisering. Alhoewel in Nederland ook nog steeds mensen worden gestigmatiseerd. Dat komt door onbekendheid met de problematiek.
Annet: En door angst voor drugs en wat het met je doet.”


Is het belangrijk dat alle Nederlanders weten wat harm reductie is?
TB: "Ja, het is wel fijn dat mensen kennis hebben van de zorgverlening voor gebruikers en hoe dit bijdraagt aan ons land. Het begrip harm Reductie is nog helemaal niet zo bekend. Het gaat over schadebeperking. Zoals je ook een veiligheidsgordel in je auto draagt."

Annet: "Bijna iedereen kent wel iemand of heeft iemand in de familie die gebruikt. Van alcohol tot pillen gebruik. Het is wel goed als mensen weten wat de risico’s zijn van de drugs die je gebruikt en als je niet zeker bent van de kwaliteit, dat je dit kan laten testen bijvoorbeeld.”

Wordt er in Nederland nog wel eens gebruikt op straat?
Annet: "In de loop van de jaren is er veel veranderd in de straatscene . In veel grote steden zijn harddruggebruikers het centrum uitgejaagd door plaatselijke verordeningen op te leggen."
TB: "Er wordt daarom nog maar weinig basecoke gebruikt op straat. Maar wel veel alcohol, wiet en tegenwoordig ook lachgas.”.

En als je zelf gebruikt? Hoe doe je dat dan veilig?
TB: "Bekijk de Mainline bijvoorbeeld. Zorg dat je geïnformeerd bent over de drugs die je gebruikt. Lees verschillende websites. Zoals drugsinfo.nl. Doordat Harm Reductie de normale gang van zaken is in Nederland heb je echt een keur aan mogelijkheden om je gebruik zo veilig mogelijk te doen."

Annet: "Praat er ook over met anderen. Dan draag je bij aan het taboedoorbreking over drugsgebruik. Dat is eigenlijk ook een beetje harm reductie.” 


Copyright Mainline 2019. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.