ENGLISH
 

Minder locaties meer nadruk op herstel

In 2018 telt Nederland 24 gebruiksruimten. Dit zijn er minder dan de 31 in 2013, en zelfs 37 in 2010. Ook lijken de gebruiksruimten minder individuele bezoekers per dag te zien. Tegelijkertijd is er in de gebruiksruimten meer aandacht voor aanvullende hulpverlening op locatie, ondersteuning bij (re)integratie en herstel. Dat blijkt uit de inventarisatie drugsgebruiksruimten die Het Trimbos Instituut, De Regenboog Groep en Mainline eind 2018 publiceerden.  

Herstelfocus
De toename en uitbreiding van geïntegreerde zorg bij gebruiksruimten sluit aan op ontwikkelingen in het verslavingsveld naar ‘herstel, participatie en re-integratie’. Werken aan herstel betekent dat er focus is op het dagelijks leven, op ontwikkeling van motivatie, op positief ervaren identiteiten en op zelfregulatie. Zaken die ook terugkomen in de Zorgstandaard Opiaatverslaving uit 2017.

Een aanbeveling is om bij een volgende inventarisatie van gebruiksruimten expliciet aandacht te besteden aan herstel en hoe dit voor iedereen unieke en persoonlijke proces wordt begeleid vanuit deze laagdrempelige voorziening.”
Anouk de Gee, Coördinator Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction, Trimbos-instituut
Over gebruiksruimten
Gebruiksruimten zijn een belangrijk onderdeel van ‘harm reduction’ voorzieningen van de verslavingszorg en maatschappelijke opvang. De eerste gebruiksruimte opende in 1994 in Maastricht haar deuren. Vanaf halverwege de jaren 90 nam het aantal gebruiksruimten toe, vanaf 2010 daalde het aantal weer.

Het aantal drugsgebruiksruimten was in 2013 voor het laatst in kaart gebracht. Deze inventarisatie is uitgevoerd door het Trimbos-instituut, Mainline en Correlation Network die gezamenlijk het belang onderschrijven van een periodieke inventarisatie om goed zicht te houden op de ontwikkeling van gebruiksruimten.

Lees het rapport
Copyright Mainline 2022. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.