ENGLISH
 

Gebruikersenquête 2018

Sociale contacten en afleiding helpen als je minder wilt gebruiken. En de hulpverlening is meestal prima, maar de bejegening kan verbeterd worden. Dit kwam onder andere naar voren in Mainline’s 2018 gebruikersenquête. Vijftig druggebruikers in de marge van de samenleving werd gevraagd naar hun welzijn, drugsgebruik, ervaringen met hulpverlening, woonsituatie en pogingen om te stoppen of minderen. 

29 Personen zijn redelijk tot heel tevreden over de zorg in hun omgeving. Slechts tien personen geven aan overwegend ontevreden te zijn over de zorg. Toch hebben de meeste respondenten, ongeacht of ze tevreden of ontevreden zijn, wel verbetersuggesties voor de zorg. Opmerkelijk veel suggesties hebben betrekking op bejegening, echt contact, en de behoefte aan meer persoonlijke ondersteuning vanuit de hulpverlening.

Vrijwel alle respondenten hebben weleens een poging gedaan om te stoppen of minderen met hun drugsgebruik. De uitdagingen, wat mensen het moeilijkst vinden bij deze pogingen, zijn heel divers. Veel noemen als grootste uitdaging de omgang met negatieve emoties, met name stresssituaties, emotionele onrust en verveling. Twee andere noemenswaardige uitdagingen zijn de onweerstaanbare craving en het probleem dat iemands hele omgeving gebruikt. Anderzijds worden ook stimulerende factoren bij stop- en minderpogingen genoemd. Mensen onderschrijven vooral de meerwaarde van niet-gebruikende sociale contacten, afleidende bezigheden en soms ook dwang of het gebruik van alternatieve en minder schadelijke middelen.

Hier vind je de resultaten van de enquêteCopyright Mainline 2022. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.