ENGLISH
 

Heeft u te maken met Performance and Image Enhancing Drugs (PIEDs)?

Professionals gezocht voor onderzoek naar e-learning tool over Performance and Image Enhancing Drugs (PIEDs). Meer dan 8% van de Nederlandse sportschoolbezoekers geeft aan in het voorgaande jaar illegale prestatieverhogende middelen te hebben gebruikt. 

Het gebruik hiervan kan leiden tot gezondheidsklachten. Om professionals in de gezondheidszorg te ondersteunen bij het herkennen, voorkomen en/of beperken van schade door het gebruik van deze middelen, ontwikkelde de Finse organisatie Dopinglinkki een e-learning programma.

In het kader van het Europese onderzoeksprogramma Doping E-learning Tools (DELTS) nodigt Mainline professionals uit die in hun werk te maken (kunnen) krijgen met gebruikers van PIEDs dit e-learning programma te doorlopen en het te beoordelen. Deelname vergt niet veel tijd, en kan gefaseerd en op eigen tempo plaatsvinden.

Met uw deelname vergroot u uw kennis over PIED-gebruik en levert u een nuttige bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe methodieken. Dit zijn betere, empirisch onderbouwde methodieken om PIED-gebruikers zorg op maat te bieden en schade door PIED-gebruik te verminderen.

Indien u deel wilt nemen aan het e-learning programma, kunt u een korte reactie sturen naar: t.dezeeuw@mainline@nl


Wilt u meer weten over het project en wat deelname inhoudt? 
1.Wat is het doel van het onderzoek?

Het onderzoek is onderdeel van het Doping E-learning Tools (DELTS) project dat wordt gefinancierd door het ERASMUS+ -programma van de Europese Commissie, en wordt uitgevoerd door organisaties afkomstig uit vijf Europese landen. In Nederland leidt stichting Mainline het onderzoek.

Het onderzoek heeft als doel het testen van de implementatie, de aanvaardbaarheid, en de bruikbaarheid van een online e-learning programma. Dit programma is ontworpen door de Finse Dopinglinkki organisatie,
onderdeel van de A-Clinic Foundation, en dient om professionals in de gezondheidszorg te ondersteunen bij het voorkomen, dan wel beperken, van schade door PIED-gebruik binnen de recreatieve sport.

Tot de PIEDs worden farmacologische middelen gerekend die gebruikt worden om een sportieve prestatieverbetering of cosmetische verbetering tot stand te brengen. Voorbeelden hiervan zijn spierversterkende medicatie en afslankmedicijnen.

2. Schept deelname verplichtingen?

Deelname is vrijwillig en het is aan u om te beslissen of u al dan niet deelneemt.
U bent daarna nog steeds vrij om u op elk moment terug te trekken, zonder daarvoor een reden op te geven. Een beslissing om u terug te trekken heeft geen invloed op uw rechten om deel te nemen aan toekomstige onderzoeken of interventies.

U kunt zich afmelden voor het onderzoek door contact op te nemen met de onderzoekers.

3. Wat houdt deelname precies in?

Als u besluit om deel te nemen, wordt u gevraagd om:

1. Een online e-learning programma te doorlopen in de periode september – oktober 2018. Afhankelijk van uw kennisniveau zal het zo’n 2 tot 4 uur duren het programma te voltooien.
2. Een online enquête in te vullen in de periode september – oktober 2018. Het invullen duurt zo’n 20 minuten. In de enquête worden u vragen gesteld over uw ervaring met het gebruik van het e-learning programma.
3. Optioneel is deelname aan een vervolginterview in de periode november – januari 2018. Dit interview zal niet langer dan 30 minuten
in beslag nemen en kan worden uitgevoerd op een door u te kiezen locatie of via de telefoon.
U kunt ook alleen het e-learning programma doorlopen en de online enquête invullen, zonder aan het interview deel te nemen.

4. Voordelen voor de deelnemer

Deelname aan het onderzoek biedt u de mogelijkheid kennis met betrekking tot PIED-gebruik op te doen of te verbeteren. Hiernaast levert u met uw deelname een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe, betere, empirisch onderbouwde methodieken om PIED-gebruikers zorg op maat te bieden en schade door gebruik te verminderen.


5. Hoe wordt er om gegaan met de onderzoeksgegevens?

Vertrouwelijkheid wordt tijdens en na het onderzoek gewaarborgd. Alle gegevens worden geanonimiseerd en uw naam wordt niet genoemd in een van de geschreven rapporten. Interviews worden digitaal opgenomen en getranscribeerd. Niemand anders dan de onderzoekers zullen de interviewtranscriptie zien.
Copyright Mainline 2019. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.