ENGLISH
 

Stadsnomaden

De veldwerkers van Mainline brengen regelmatig een bezoek aan de stadsnomaden in het westelijk havengebied waar we warm welkom worden geheten en er veel interesse is voor het Mainline magazine. 

Meestal leidt dit tot levendige gesprekken met de bewoners over drugs, harm reduction tips maar ook vragen over hulpverlening en mogelijke oplossingen voor de onzekere toekomst.

We horen en zien het laatste jaar ook een steeds groeiende zorg over de meer kwetsbare stadsnomaden die om verschillende redenen geen toegang kunnen krijgen tot zorg of huisvesting. Ook taal kan voor sommigen een barrière zijn om ondersteuning te vragen. En soms is er weinig kennis over de rechten die men wel/niet heeft.

Om deze groepen zo goed mogelijk te bereiken en de problematiek beter in kaart te brengen zullen de veldwerkers Mainline in samenwerking met een maatschappelijk werker van AMOC de stadsnomadenplekken deze zomer intensiever gaan bezoeken met de Mainlinebus.


Het is de bedoeling om dit op 30 juli en 6 en 13 augustus te gaan doen.
Copyright Mainline 2021. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.