ENGLISH
 

Quickscan Kampen

In oktober 2017 is Mainline in opdracht van de gemeente Kampen gestart met een Quickscan naar middelengebruik onder jongeren en jongvolwassenen in deze gemeente. 

De Quickscan bestond onder meer uit veldwerk en onderzoek, (diepte)interviews met jongeren (12-23 jaar) en input vanuit professionele hoek. In maart 2018 zijn de bevindingen en aanbevelingen in een rapport aan de gemeente gepresenteerd.

Waarom een Quickscan?

De doelstelling van de scan was om een beter beeld te krijgen van het alcohol- en druggebruik van jongeren en jongvolwassenen in de gemeente Kampen, om zodoende te kunnen komen tot een eerste, op de praktijk gericht voorstel van aanpak. Inclusief natuurlijk met aanbevelingen voor een zo effectief mogelijk en preventief beleid.

Samenwerking ook met anderen dan zorgprofessionals

De jongeren die aan het onderzoek meewerkten waren openhartig en bereid om hun kennis en ervaringen met Mainline te delen. Behalve met hen heeft Mainline met verschillende andere relevante personen gesproken zoals de buurtbewoners, café en bar/dancing medewerkers in het centrum van Kampen, wijkagenten, oudere uitgaanders, coffeeshop medewerkers, medewerkers van het jongerencentrum en een snackbar eigenaar.

De Kampense coffeeshop eigenaar is uitgebreid telefonisch gesproken over de huidige stand van zaken. 

Alcoholgebruik

Het alcoholgebruik onder jongeren in Kampen is veel meer geaccepteerd dan het druggebruik, ongeacht of het om soft- of harddrugs gaat. Drinken wordt door jongeren heel normaal gevonden. De drankketen hebben een belangrijke sociale functie, maar spelen ook een faciliterende rol bij overmatig drankgebruik. De heersende cultuur omtrent drankgebruik zorgt ervoor dat professionals zich zorgen maken over de gezondheid, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en de keuzevrijheid van jongeren.   

Druggebruik, vermoedens en taboes

Als het over druggebruik gaat is het opmerkelijk dat meerdere respondenten eerst zeggen dat er veel drugs gebruikt worden, of zeggen dat ze een grote toename in druggebruik zien. Wanneer we hierover doorvragen, kent men zelf echter nauwelijks iemand die harddrugs gebruikt. Stellingen over gebruik zijn veelal gebaseerd op vermoedens en op ‘van horen zeggen’.

Wanneer Kampenaren het over druggebruik hebben dan bedoelen ze in veel gevallen blowen. Wiet of hasj is veruit de meest gebruikte drug onder jongeren. Als er harddrugs gebruikt worden dan gebeurt dit eerder thuis of op feesten buiten de stad. De meest gebruikte harddrugs zijn XTC, speed en coke.                                             


Verschillende jongeren zeggen dat ze op hardstyle- en hardcore feesten harddrugs gebruiken. Een reden hiervoor is dat ze zich buiten Kampen vrijer voelen en pas echt los kunnen gaan. In Kampen zelf harddrugs gebruiken lijkt niet geaccepteerd, en als jongeren het wel doen dan doen ze daar stiekem over. Wel komt het gebruikt van lachgas veel voor in Kampen stad.

In tegenstelling tot alcohol, rust er een stigma op alle drugs, zowel soft - als harddrugs. Jongeren die gebruiken zeggen over het algemeen slechts een handvol goeie vrienden hierover in vertrouwen te nemen. Door dit taboe wordt de dialoog binnen de gemeenschap bemoeilijkt.

Wat is een passende respons volgens professionals? En wat vinden de jongeren er zelf van? Wat zijn de conclusies van de scan? En welke aanbevelingen hebben we voor de gemeente Kampen?

Je kunt het volledige rapport hier lezen.

Onze huidige projecten


nationaal

Verwarde personen

Deskundigheidsbevordering zorg in de maatschappelijke opvang

Steeds vaker hebben maatschappelijke opvanglocaties voor dak- en thuislozen te maken met ernstig verwarde personen. Regelmatig gebruiken deze personen ook drugs en/of alcohol (dubbel diagnose) en soms is er ook sprake van een lichte verstandelijke beperking (triple diagnose). Om professionals die met deze doelgroep werken te ondersteunen ontwikkelen Mainline en Volksbond Streetcornerwork een training. Ook gaan wij gezamenlijk een handleiding ontwikkelen die landelijk beschikbaar wordt.

> Lees meer
nationaal

Hepatitis C - Amsterdam

Nederland

In 2014 deed Mainline onderzoek naar risicoprevalentie en kennis op het gebied van Hepatitis C (HCV) onder bezoekers van laagdrempelige dag-inloopvoorzieningen in Amsterdam. Afgelopen februari 2017 is het HCV Project Amsterdam gestart: Bewustwording, opsporing en toeleiding tot effectieve Hepatitis C zorg; Naar virus-eliminatie onder (ooit) injecteerders in Amsterdam.

> Lees meer
nationaal

Chemsex

In de gaycene is het gebruik van drugs tijdens de seks wereldwijd een groeiend fenomeen. Vooral de opkomst van het gebruik van crystal meth en het injecteren van drugs (slammen) springt hierbij in het oog. Op dating apps en websites zoeken mannen naar sekspartners met dezelfde intenties. Ze screenen hierbij vaak op termen als ‘high & horny’, ‘party & play’, ‘chems-friendly’, ‘chems’, ‘parTy’, ‘chill out’ of ‘sleazy sex’. Onder professionals wordt seks onder invloed van drugs door mannen die seks hebben met mannen (MSM) 'chemsex' genoemd.

> Lees meer
internationaal

Bridging the Gaps 2 - 2016 t/m 2020

Indonesië, Kenia, Nepal, Pakistan, Zuid-Afrika, Tanzania (NIEUW!)

Het Bridging the Gaps programma heeft een tweede ronde financiering ontvangen van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daardoor kunnen we ons tot 2020 blijven inzetten om de gezondheid en rechtspositie van druggebruikers, sekswerkers en lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) mensen in bovenstaande zes landen te verbeteren.

> Lees meer
internationaal

Mainline: doping in de recreatieve sport

Mainline is onderdeel van een nieuw Europees project dat twee online interventies voor ‘Performance and Image Enhancing Drugs (PIED)’ toetst. Objectieve informatie over dit onderwerp is mondjesmaat beschikbaar, maar er wordt al jaren van uit gegaan dat het gebruik van PIED in de recreatieve sport toeneemt. Het gaat hier dan om middelen die mensen (zouden) helpen bij het afvallen en/of het sneller kweken van spieren. 

> Lees meer
nationaal

GHB overdosis preventie

Nederland & België

In een veranderde maatschappij, waarbij mensen experimenteren met nieuwe soorten drugs, is een urgente noodzaak om kennis op te doen van overdosis risico’s onder mensen die andere drugs (dan opiaten zoals heroine) gebruiken.

> Lees meer

Onze afgeronde projecten

internationaal

Harm reduction voor stimulantgebruikers

Mainline-GIZ onderzoek

Mainline onderzocht de ‘best practices’ in verschillende landen op het gebied van harm reduction-interventies voor gebruikers van stimulanten. Het project wordt ondersteund door Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) onder het programma Global Partnership on Drug Policies and Development (GPDPD).

> Lees meer
nationaal

Signalerings rapport mannelijke sekswerkers

Nederland

Op initiatief van Mainline vond in nauwe samenwerking met de GGD Amsterdam binnen het Prostitutie & Gezondheidscentrum 292 tussen november 2013 en februari 2014 een voorverkenning plaats onder mannelijke en transgender sekswerkers.

> Lees meer
nationaal

Quickscan Kampen

In oktober 2017 is Mainline in opdracht van de gemeente Kampen gestart met een Quickscan naar middelengebruik onder jongeren en jongvolwassenen in deze gemeente. 

> Lees meer
nationaal

Swingen: ​middelengebruik en seksuele keuzes

Nederland

In 2011 deed Mainline een voorverkenning onder swingers om meer zicht te krijgen op de aard, functie en combinaties van middelengebruik. Het doel hiervan was om een gerichter beeld te krijgen van de meerwaarde, motieven en invloed van middelengebruik op seksuele keuzes.

> Lees meer
internationaal

Bridging the Gaps 1 - 2012 t/m 2016

Indonesië, Kenia, Nepal, Pakistan en Zuid-Afrika

Mainline werkt via dit programma aan de verbetering van mensenrechten en de gezondheid van druggebruikers in bovenstaande vijf landen. Het Bridging the Gaps programma liep van 2012 tot 2016. Wegens succes is het programma verlengd en zal onder de naam 'Bridging the Gaps 2' lopen tot 2020!

> Lees meer
internationaal

Back to society

Georgië

Dit project - dat liep van 2014 t/m 2015 - geeft aandacht aan de specifieke behoeften van mensen die uit de gevangenis komen.

> Lees meer
Copyright Mainline 2019. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.