ENGLISH
 

Onderzoek herstel

Mainline is begin april van start gegaan met een onderzoek naar de verbetermogelijkheden die bijdragen aan een geslaagde behandeling voor herstel en de rol van zingeving, dagbesteding en sociale omgeving. 

Samen met vijf ervaringsdeskundigen die al een langere periode abstinent zijn worden verbeteringen onderzocht aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. 


Ook zal Mainline middels deskresearch en gesprekken met professionals in kaart brengen wat de beleidsmatige kaders zijn en welke behandelingen effectief zijn voor het herstelproces en het leren omgaan met de omgeving.

De resultaten en relevante signaleringen zullen worden ingebracht in het veld en relevante partijen stimuleren tot actie waar nodig. Hier zal in 2018 een start mee gemaakt worden, en verder uitgevoerd worden in 2019. Copyright Mainline 2019. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.