ENGLISH
 

Mainline: doping in de recreatieve sport

Mainline is onderdeel van een nieuw Europees project dat twee online interventies voor ‘Performance and Image Enhancing Drugs (PIED)’ toetst. Objectieve informatie over dit onderwerp is mondjesmaat beschikbaar, maar er wordt al jaren van uit gegaan dat het gebruik van PIED in de recreatieve sport toeneemt. Het gaat hier dan om middelen die mensen (zouden) helpen bij het afvallen en/of het sneller kweken van spieren. 

Het nieuwe project maakt op efficiënte wijze gebruik van de ervaring en kennis die beschikbaar is in de aangesloten landen: Finland, Griekenland, Litouwen, Engeland en Nederland. Mainline gaat uitzoeken of de reeds bestaande interventies uit andere landen ook toepasbaar zijn in Nederland en of zij wellicht kunnen bijdragen aan de gezondheid van mensen die PIED gebruiken. 


Voorlichting en scholing over doping

Dit project loopt van januari 2018 tot en met december 2019. De formele titel van het project is: ‘Towards doping education in recreational sports’. De werktitel van het project is het DELTA-project.

Het project probeert een gat in de publieke gezondheidszorg te vullen dat al in 2007 door de Europese Commissie werd geïdentificeerd (in de EU White Paper on Sport) en in 2013 werd bevestigd door een gespecialiseerde expert groep. De Europese experts vonden dat:

  • Doping in de recreationele sport naar grote waarschijnlijkheid een gevaar voor de publieke gezondheid wordt;
  • Dat PIED gebruik op lange termijn kan leiden tot fysieke en psychologische gezondheidsrisico’s en sociale problemen;
  • Dat educatie en preventie niet alleen gericht moet zijn op topatleten, maar ook op een breder publiek;
  • De Europese Commissie spelers in het publieke gezondheidsveld oproept om de gezondheidsrisico’s van dopinggebruik in ogenschouw te nemen;
  • De EU er baat bij zou hebben als er meer gecoördineerde actie plaatsvindt in hun strijd tegen doping en de gerelateerde risico’s.

Doelen

Dit project heeft twee doelen:

  • De toepasbaarheid toetsen van bestaande online ‘performance and image enhancing drug/substance’ preventie programma’s en tools gericht op recreationele sporters in Europa; 
  • De kennis vergroten van verschillende partijen (zoals PIED onderzoekers, mensen uit de gezondheidszorg, anti-doping beleidsmedewerkers, etc) zodat de Europese ‘performance and image enhancing drug/substance’ preventie strategie verbeterd wordt.

Het is Mainlines verantwoordelijkheid om een van de interventies te toetsen in de Nederlandse context. Onze voornaamste doelgroep zijn mensen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die mogelijk PIED gebruikers tegen komen in hun dagelijkse praktijk. Uiteraard wil Mainline ook - gedurende de projectperiode - uitzoeken of wij een rol kunnen spelen in het aanbieden van harm reduction aan mensen die PIED gebruiken in de informele sport sector.


Partners

De partners in dit project complementeren elkaar op een interessante manier. De leiding van het project ligt in handen van Dopinglinkki- een afdeling van de Finse A-Clinic Foundation. A-Clinic is, net als Mainline, een harm reduction organisatie. Zij richten een multifunctioneel project op dat zich volledig richt op het laagdrempelig aanbieden van gezondheidsadvies en onderwijs: Dopinglinkki. In het eigen land richt Dopinglinkki zich op de recreationele sport, terwijl hun anti-doping autoriteit zich richt op professionele sporters.
Het partnerschap bestaat verder uit twee onderzoeksinstellingen die gerenommeerd zijn door hun onderzoek rond PIED gebruik- de Aristotle University of Thessaloniki in Griekenland- en voor hun systematische en evaluerende onderzoek naar drugs- de Liverpool John Moores University in Engeland. Mainline is een tweede NGO in het project en neemt expertise in harm reduction mee. Het partnerschap wordt compleet gemaakt met het anti-doping agenschap uit Litouwen. 


De online interventies

Een van de interventies is een online e-learning tool die is ontwikkeld door Dopinglinkki in Finland. Mainline zal evalueren of deze tool toepasbaar is in de Nederlandse setting onder gezondheidspersoneel. Dat kunnen bijvoorbeeld artsen, verpleegkundigen, medisch personeel met een specialisatie in PIED, huisartsen of mensen die werken bij instanties die gericht zijn op mensen die traditionele middelen gebruiken zijn. De online modules worden vertaald in het Engels en Nederlands en getest op hun toepasbaarheid in Finland, Engeland en Nederland. Deze Finse toepassing was in eerste instantie alleen geschikt voor mensen die in de fitness industrie werken. De originele module wordt vertaald in het Litouws en getest door het Litouwse anti-doping agentschap.

De Aristotle University of Thessaloniki is de leidende partij geweest in een eerder Europees project, het SAFE YOU project. Deze tweede interventie die geëvalueerd wordt is ontwikkeld onder dit project. Het richt zich op zowel coaches en trainers in de recreatieve sport als of (potentiele) PIED gebruikers. Het SAFE YOU project is vanwege succes verlengd. De app die resulteert uit het project wordt geëvalueerd binnen ons eigen DELTA project. Dit zal gebeuren in Litouwen en Griekenland.


Contact

Wil je meer weten over dit project? Of wil je samenwerkingsmogelijkheden onderzoeken? Neem dan contact op met Machteld Busz (m.busz@mainline.nl)
Copyright Mainline 2019. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.