ENGLISH
 

Nieuwe wietwet: betere bescherming cannabisconsument

Het initiatiefwetsvoorstel van D66-Kamerlid Vera Bergkamp dat beperkte teelt en transport van hennep en hasj door professionele telers mogelijk maakt, is met 77 stemmen voor en 72 stemmen tegen in de Tweede Kamer aangenomen.

De zogenoemde ‘Wet gesloten coffeeshopketen’ wordt pas van kracht als ook een meerderheid in de Eerste Kamer het wetsvoorstel steunt.

Wet in het kort

  • De teelt van wiet en hasj moet wettelijk voldoen aan bepaalde eisen met betrekking tot de volksgezondheid.

  • De productie van wiet blijft strafbaar, maar telers die aan betreffende voorwaarden voldoen, worden niet meer strafrechtelijk vervolgd.

Huidige situatie
Momenteel is er geen toezicht op de teelt van cannabis. De consument weet hierdoor niet zeker wat de kwaliteit is van wiet of hasj in de coffeeshop.

Mogelijk zijn chemische bestrijdingsmiddelen, groeiboosters en verzwaringsmiddelen gebruikt die schadelijk zijn om te roken. Dit is een gezondheidsrisico voor de 500.000 Nederlanders die maandelijks cannabis consumeren.

Mainline steunt initiatief
Mainline zet zich in om de gezondheid van druggebruikers te verbeteren. Met de wet worden eisen gesteld aan de productie, en daarmee aan de kwaliteit.

Coffeeshops kunnen verantwoord inkopen en consumenten krijgen meer zekerheid over de kwaliteit van de cannabis. Behalve schadelijke toevoegingen, heb je tevens meer zicht op de concentraties werkzame stoffen zoals thc en cbd. Dat maakt controle op het gebruik en het bereiken van het gewenste effect makkelijker.

Na 40 jaar relatieve stilstand is de wet - vanuit gezondheidsperspectief gezien - een stap in de goede richting!

Copyright Mainline 2018. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.