ENGLISH
 

Quickscan Haarlem

Tussen maart en juni 2017 voerde Mainline een quickscan uit in Haarlem. De scan werd uitgevoerd in het kader van een tweejarige verkenning van Mainline om lokaal druggebruik op laagdrempelige en multidisciplinaire wijze in kaart te brengen. 

Enerzijds ligt de nadruk op het signaleren van lokaal middelengebruik en de professionele respons hierop. Anderzijds deelt Mainline deze kennis met professionals, de gemeenten het Trimbos instituut en worden lokale samenwerkingsverbanden waar mogelijk bevorderd.

Signalering

Vijftien drugsexperts (gebruikers en professionals) deelden hun kennis van en ervaringen met gebruik in Haarlem. Zo kwamen onder andere de volgende signalen naar boven:

1.    Meerdere experts zeggen een algemene toename in frequentie en hoeveelheden van druggebruik waar te nemen. Geen enkele expert constateert een afname in gebruik, zowel onder jongeren als ouderen;


2.    Cocaïne, speed en GHB lijken evenredig populair onder zowel oudere als jongere gebruikers. Psychedelica en NPS-gebruik komt vrijwel alleen onder jongere gebruikers voor, terwijl heroïne weer alleen wordt gebruikt door oudere problematisch gebruikers;

3.    De gemeente is bezig met het opzetten van een spuitomruilvoorziening om prikaccidenten te voorkomen. De groep intraveneus gebruikers is klein, maar een aantal lijkt behoefte te hebben aan een spuitomruilvoorziening. Er wordt momenteel geen toename aan spuiters waargenomen;

4.    Acht van de twaalf professionals wensen op een of andere manier meer samenwerking met een andere partij of partijen. Indien mogelijk werden professionals direct met elkaar in contact gebracht.

Nuance

Hoewel Mainline zorgvuldig sleutelfiguren heeft geselecteerd, vertegenwoordigt de scan slechts de perspectieven van een selecte groep. Bovendien gaat het om de belevingen van een kleine groep, die altijd enigszins gekleurd zullen zijn. Met deze nuance in gedachte deelde Mainline de signalen met betrokken partijen in een kort rapport.In lijn met Mainline

De quickscan verwezenlijkt meerdere doelstellingen van Mainline. Ten eerste draagt de scan bij aan Mainline’s veldwerk. Deze kwalitatieve en lokale kennis van middelengebruik wordt ingezet voor koersbepaling van Mainline’s verdere veldwerk en voorlichting. Ten tweede heeft de scan direct een pragmatische functie voor derden, door het directe contact met de gemeente, gebruikers en professionals. Mainline informeert en verbindt zo mogelijk alle partijen, ter ondersteuning van de praktijk. Ten laatste draagt de scan bij aan nationale signalering. Enerzijds door alle bevindingen te verbinden aan andere signalen en onderzoeken, waaronder eerdere quickscans. Anderzijds door het delen van alle resultaten met het Trimbos Instituut, Novadic Kentron preventie en het ministerie van VWS


Copyright Mainline 2022. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.