ENGLISH
 

Veldwerk

De basis van alle Mainline activiteiten is het veldwerk. Alle werkzaamheden vloeien voort uit een door middelengebruikers gerapporteerde en door veldwerkers van Mainline gesignaleerde noodzaak.

De veldwerkers van Mainline zijn te vinden op straat, in laagdrempelige maatschappelijke opvang, in de buurt van sekswerk- en swingplekken, in gebruiksruimtes, in penitiaire inrichtingen, bij gebruikers thuis verspreid door het hele land en online op relevante fora.

Vertaling van signalen

De opgepikte signalen van de straat vertalen we naar projecten in binnen- en buitenland. Omdat Mainline werkt in Nederland maar ook ver buiten onze landsgrenzen, heeft het veldwerk een veel groter bereik. Bekijk onze projecten

Alert op nieuwe ontwikkelingen
De brede en gedifferentieerde scope van Mainline zorgt ervoor dat (onze) kennis geografische afstanden overbrugt. Ook worden de intellectuele afstanden tussen gebruikers, hulpverleners en beleidsmakers kleiner. Zo helpen we mee alle groepen alert te houden op nieuwe ontwikkelingen. 

Ontvang onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van Mainline's projecten, trainingen en activiteiten door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Je kunt ons ook volgen op Facebook en Linkedin


Schrijf je in

Inkomsten

Het veldwerk is onder andere mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nationale Postcode Loterij. 

Onze veldwerk activiteiten


Informeren

Tijdens het veldwerk voeren we voorlichtingsgesprekken en verwijzen we door naar de plekken waar men passende hulp kan krijgen. We stimuleren veiliger gebruik met als doel infectieziekten en gezondheidschade te voorkomen.

De informatie die we bieden is vrijblijvend en onbevooroordeeld. Als gebruikers een hulpvraag hebben, zijn we present. Vanuit die onafhankelijke positie horen we wat er speelt en wat er nodig is. Het stelt ons bovendien in staat om onze opgedane kennis praktisch in te zetten. Bijvoorbeeld via ons voorlichtingsmateriaal en onze trainingen.

Veiliger gebruik

Gebruikers die drugs injecteren, motiveren we om schone naalden en attributen te gebruiken. Schone naalden kunnen bijvoorbeeld bij ons op kantoor gehaald worden. Lees hier meer over de spuitomruil en de openingstijden. Daarnaast kunnen gebruikers ook hun drugs laten testen. Lees hier meer over drugs testen en de openingstijden. 

Voorlichtingsmateriaal
De signalen die de veldwerkers van Mainline oppikken vertalen we naar/in uiteenlopend voorlichtingsmateriaal. Doel is dat gebruikers zich er in herkennen. We bespreken allerlei onderwerpen en benoemen problemen waar gebruikers mee kampen.

Een overzicht:

Het lifestyle magazine Mainline

Folders & brochures

Rapporten & onderzoek

Signaleren

We verrichten ook veldonderzoek onder groepen waarvan het vermoeden bestaat dat ze gezondheidsrisico's lopen en/of vormen.

We doen onderzoek naar groepen mensen die:
• gezondheidsrisico’s lopen samenhangend met het middelengebruik,

• daarbij een mogelijk risico voor de volksgezondheid vormen,

• in een marginale maatschappelijke positie verkeren of daarin dreigen te geraken.

Daarbij onderzoeken we onder andere:
• de ins & outs van het gebruik en hun leefwereld,

• welke (harm reduction) informatiebehoefte er is,

• hoe de toegang tot zorg is en of bestaande zorg aansluit.


Waakhond

In het signaleren van trends onder doelgroepen en lacunes in het hulpaanbod, vervult Mainline een belangrijke 'waakhond' functie. We zoeken altijd de samenwerking met relevante partijen in het veld,

zodat we samen kunnen werken aan verbetering van het aanbod en de emancipatie van de verschillende doelgroepen.Copyright Mainline 2023. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.